Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59703

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 15.30 0.80 0.00 0.00
Urval 2 14.70 14.71 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.94 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 413 personer till Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 70 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 61 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.64 15.36 0.95 0.00 0.00
Urval 2 14.60 15.36 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 15.64 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 393 personer till Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 63 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 58 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.43 14.71 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.16 14.71 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 15.43 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 405 personer till Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 52 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.11 14.83 1.05
Urval 2 12.81 14.83 0.90
Under terminen HT2017 hade utbildningen Högskoleingenjör, Datateknik på Örebro universitet 15.11 i urvalsgrupp BI, 14.83 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 387 personer till Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 47 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro