Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59706

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.99 13.38 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 13.99 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 243 personer till Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 15.70 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 15.04 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 212 personer till Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 23 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 14.50 0.95 0.00 0.00
Urval 2 14.20 14.50 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 264 personer till Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.70 0.80 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 267 personer till Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro