Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59704

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 15.75 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.31 16.20 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 320 personer till Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 36 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 17.23 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.78 17.23 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 274 personer till Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 30 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.10 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.55 16.10 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 343 personer till Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 30 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 14.30 1.00
Urval 2 15.52 15.75 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Högskoleingenjör, Industriell ekonomi på Örebro universitet 16.25 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 339 personer till Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 22 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro