Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59705

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.14 14.69 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.35 14.02 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 15.14 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 294 personer till Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 32 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 29 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.47 12.94 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 13.47 i urvalsgrupp BI, 12.94 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2019 sökte 262 personer till Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 40 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 32 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 14.28 0.85 0.00 0.00
Urval 2 14.74 14.28 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 14.28 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

281

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 281 personer till Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 29 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 21 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 98% män och 2% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 14.88 0.70 0.00
Urval 2 12.80 0.70
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 14.88 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 307 personer till Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 33 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 30 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro