Antagningspoäng för Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59401

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.15 13.38 0.50 99.99
Urval 2 16.20 13.38 0.50 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 13.15 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 266 personer till Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 23 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 14 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 13.20 0.10 0.00
Urval 2 15.00 13.20 0.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 283 personer till Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 12.31 0.35 99.99 0.00
Urval 2 12.80 12.31 0.35 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 12.31 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 301 personer till Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 37 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 24 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro