Antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19612

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 15.95 0.50 0.00 3.50
Urval 2 17.03 16.12 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 17.02 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

41

Under HT2020 sökte 508 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 14 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 16.78 0.65 0.00 3.50
Urval 2 16.24 16.85 0.55 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under VT2020 sökte 395 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.61 15.07 0.50 0.00 3.50
Urval 2 14.95 14.46 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 15.61 i urvalsgrupp BI, 15.07 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 449 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 23 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.36 0.55 0.00 4.00
Urval 2 15.60 14.95 0.55 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

399

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

50

Under VT2019 sökte 399 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 35 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 15.70 0.55 0.00 3.00
Urval 2 15.68 15.70 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

479

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

54

Under HT2018 sökte 479 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 26 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 17 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.02 15.49 0.70 0.00 3.50
Urval 2 15.30 15.49 0.60 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 16.02 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 450 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.90 0.60 3.00
Urval 2 15.80 14.85 0.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 508 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.87 0.55 4.00
Urval 2 15.90 15.87 0.50 4.00
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

432

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 432 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 28 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 16.09 0.70 3.00
Urval 2 14.70 15.20 0.55 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 429 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 27 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro