Antagningspoäng för Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-39506

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.26 19.44 1.15 0.00 4.00
Urval 2 20.16 19.95 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.26 i urvalsgrupp BI, 19.44 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4068

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 4068 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 836 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 18 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.71 18.96 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.53 18.77 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.71 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3139

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 3139 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 669 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 19 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.55 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.85 18.18 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3072

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 3072 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 536 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 26 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 16 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.83 1.05 4.00
Urval 2 18.75 17.70 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3030

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 3030 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 481 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 26 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.10 1.05 4.00
Urval 2 18.15 17.86 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3038

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 3038 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 460 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 33 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 22 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.26 1.10 4.00
Urval 2 19.52 18.97 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3261

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 3261 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 527 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro