Antagningspoäng för Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet

Programkod: ORU-69401

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 14.27 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

281

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 281 personer till Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 60 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 48 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.08 14.20 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 13.08 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 266 personer till Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 57 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 44 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.73 0.50 3.00
Urval 2 13.86 15.58 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 278 personer till Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 54 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.65 0.55 3.00
Urval 2 14.10 12.84 0.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

369

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 369 personer till Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 131 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 46 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 31 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 17.02 0.80 0.00
Urval 2 15.50 15.10 0.70
För höstterminen år 2014 hade Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 327 personer till Kulinarisk kock och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro