Antagningspoäng för Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59409

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.99 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 11.99 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

29

Under HT2019 sökte 109 personer till Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 10 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.68 0.45 2.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 193 personer till Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.02 0.15 0.00
Urval 2 11.70 9.49 0.10 99.99
För höstterminen år 2016 hade Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 231 personer till Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 14.90 0.30 3.00
Urval 2 9.40 9.55 0.25 99.99 2.50
För höstterminen år 2015 hade Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 254 personer till Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.89 0.50 0.00
Urval 2 14.30 14.30 0.35
För höstterminen år 2014 hade Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 256 personer till Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 2 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro