Antagningspoäng för Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59403

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 11.70 0.60 99.99
Urval 2 13.20 11.70 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 11.70 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 287 personer till Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 37 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 28 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.65 14.29 0.65 0.00
Urval 2 12.10 14.29 0.65
För höstterminen år 2015 hade Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 12.65 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 352 personer till Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 58 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 47 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.79 13.33 0.60 0.00
Urval 2 12.80 11.90 0.55
För höstterminen år 2014 hade Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 11.79 i urvalsgrupp BI, 13.33 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 321 personer till Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 45 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro