Antagningspoäng för Matematikerprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59408

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.08 12.97 0.50 99.99 0.00
Urval 2 13.08 12.97 1.10 99.99
Höstterminen år 2016 hade Matematikerprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 13.08 i urvalsgrupp BI, 12.97 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 109 personer till Matematikerprogrammet vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 17 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.97 10.70 0.50 99.99 3.00
Urval 2 10.97 10.70 0.95 99.99 3.00
Höstterminen år 2015 hade Matematikerprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 10.97 i urvalsgrupp BI, 10.70 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 119 personer till Matematikerprogrammet vid Örebro universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 34 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.42 14.45 0.70 99.99 0.00
Urval 2 10.42 14.45 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Matematikerprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 10.42 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 99 personer till Matematikerprogrammet vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 20 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro