Antagningspoäng för Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19431

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.50 0.80 0.00 0.00
Urval 2 18.18 17.50 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1099

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 1099 personer till Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet varav 209 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.14 17.73 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.75 17.73 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet antagningspoängen 18.14 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1092

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 1092 personer till Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet varav 203 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 16.55 0.90 0.00 3.50
Urval 2 18.00 16.55 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1198

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 1198 personer till Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet varav 200 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 17.60 0.95 4.00
Urval 2 17.46 17.60 0.90 3.00
För höstterminen år 2017 hade Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1250

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 1250 personer till Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet varav 155 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 26 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 24 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 17.00 0.90 4.00
Urval 2 17.70 16.80 0.90 3.00
För höstterminen år 2016 hade Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1284

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 1284 personer till Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet varav 173 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 29 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 20 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 17.10 0.90 4.00
Urval 2 17.50 17.10 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1285

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 1285 personer till Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet varav 162 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 21 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.33 17.13 1.05 0.00
Urval 2 19.00 17.10 1.00
För höstterminen år 2014 hade Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet antagningspoängen 19.33 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1400

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 1400 personer till Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet varav 202 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro