Antagningspoäng för Musik, kultur och medier vid Örebro universitet

Programkod: ORU-49900

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 17.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Musik, kultur och medier vid Örebro universitet antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 94 personer till Musik, kultur och medier vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.15 0.00 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Musik, kultur och medier vid Örebro universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 106 personer till Musik, kultur och medier vid Örebro universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro