Antagningspoäng för Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79415

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 12.13 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 12.13 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 307 personer till Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 57 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 14.80 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 321 personer till Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 54 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 38 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 15.19 0.25 0.00
Urval 2 11.85 13.10 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 328 personer till Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 41 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 13.85 0.70 0.00
Urval 2 15.40 13.85 0.10
För höstterminen år 2015 hade Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 13.85 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 349 personer till Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 39 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 30 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.75 0.70 4.00
Urval 2 16.30 18.75 0.65
För höstterminen år 2014 hade Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 395 personer till Programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 41 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 37 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro