Antagningspoäng för Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet

Programkod: ORU-39401

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 16.72 0.65 0.00 4.00
Urval 2 18.28 16.72 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

831

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

106

Under HT2020 sökte 831 personer till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 42 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 106 personer varav 25 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.49 17.36 0.60 0.00 4.00
Urval 2 17.24 17.36 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet antagningspoängen 17.49 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

735

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

95

Under HT2019 sökte 735 personer till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 38 var män och 135 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 21 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.48 0.65 0.00 3.00
Urval 2 17.65 16.48 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

825

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

104

Under HT2018 sökte 825 personer till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 32 var män och 145 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 104 personer varav 21 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 17.00 0.65 3.50
Urval 2 17.31 17.00 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

856

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

111

Under HT2017 sökte 856 personer till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 49 var män och 158 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 111 personer varav 22 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.70 0.75 4.00
Urval 2 17.30 17.80 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

908

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 908 personer till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 55 var män och 139 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 26 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.10 0.80 4.00
Urval 2 17.90 17.20 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

923

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

91

Under HT2015 sökte 923 personer till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 43 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 91 personer varav 23 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.20 0.80 4.00
Urval 2 18.60 19.07 0.80
För höstterminen år 2014 hade Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

933

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

94

Under HT2014 sökte 933 personer till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning vid Örebro universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 43 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 94 personer varav 25 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro