Antagningspoäng för Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19428

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.14 0.80 0.00
Urval 2 15.90 16.05 0.55
För höstterminen år 2014 hade Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap vid Örebro universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

468

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 468 personer till Retorikprogrammet - kommunikativt ledarskap vid Örebro universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro