Antagningspoäng för Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19332

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.74 1.00 4.00
Urval 2 17.50 16.52 0.90 4.00
Vårterminen år 2015 hade Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.74 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1587

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under VT2015 sökte 1587 personer till Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 274 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 19 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.81 1.10 4.00
Urval 2 18.04 16.99 0.95 4.00
Vårterminen år 2014 hade Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1584

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 1584 personer till Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet vid Örebro universitet varav 242 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro