Antagningspoäng för Sommelier och måltidskreatör vid Örebro universitet

Programkod: ORU-69402

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 15.59 0.35 3.00
Urval 2 10.60 14.70 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Sommelier och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 15.59 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

44

Under HT2016 sökte 165 personer till Sommelier och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 18 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.68 0.25 3.00
Urval 2 9.85 11.72 0.20 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sommelier och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 211 personer till Sommelier och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 26 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.36 0.60 0.00
Urval 2 12.10 14.02 0.30
För höstterminen år 2014 hade Sommelier och måltidskreatör vid Örebro universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 206 personer till Sommelier och måltidskreatör vid Örebro universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro