Antagningspoäng för Tränarprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79416

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 16.25 0.20 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Tränarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

46

Under HT2017 sökte 314 personer till Tränarprogrammet vid Örebro universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 35 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 28 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 15.98 0.45 0.00
Urval 2 10.47 12.10 0.20 99.99
För höstterminen år 2016 hade Tränarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

396

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 396 personer till Tränarprogrammet vid Örebro universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 30 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.91 0.75 0.00
Urval 2 14.50 15.53 0.60
För höstterminen år 2015 hade Tränarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 495 personer till Tränarprogrammet vid Örebro universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.27 1.00 0.00
Urval 2 16.60 16.78 0.95
För höstterminen år 2014 hade Tränarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 589 personer till Tränarprogrammet vid Örebro universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 31 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 25 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro