Sökresultat

Visar 86 sökresultat för "Halmstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Förskollärarutbildning Högskolan i Halmstad 12.55 14.84 0.00
Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad 14.20 17.74 1.00
Utvecklingsingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad 15.08 14.00 0.85
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap Högskolan i Halmstad 15.05 15.33 0.40
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 10.91 - 0.55
Tekniskt basår Högskolan i Halmstad 11.20 12.40 0.30
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Högskolan i Halmstad 10.60 - 0.15
Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad 16.10 15.23 0.75
Webbdesign Högskolan i Halmstad 15.70 15.95 0.70
Professionellt idrottsutövande - inriktning golf Högskolan i Halmstad 13.90 11.20 0.30
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation Högskolan i Halmstad 15.64 16.60 0.35
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad 13.60 12.76 0.80
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad 14.80 16.20 0.80
Biomedicin - inriktning fysisk träning Högskolan i Halmstad 12.80 13.35 0.00
Kultur, kommunikation och administration Högskolan i Halmstad 10.88 14.09 0.20
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion Högskolan i Halmstad 15.30 14.45 0.40
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad 11.10 - 0.95
Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad 16.40 13.34 0.85
Grundlärarutbildning (åk F-3) Högskolan i Halmstad 12.71 15.40 0.25
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad 15.30 15.13 0.45
Organisering och ledning av arbete och välfärd Högskolan i Halmstad 16.94 17.05 0.75
Teknisk bastermin: Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad 13.00 12.62 0.20
Socionomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.46 17.85 0.85
Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad 15.70 16.76 0.60
Kulturprogrammet Högskolan i Halmstad 10.00 11.37 0.05
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 15.90 14.98 0.55
Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör Högskolan i Halmstad 12.60 13.50 0.50
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 16.82 16.50 0.75
CAD-tekniker Högskolan i Halmstad 13.30 - 0.55
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 12.80 14.46 0.65
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Högskolan i Halmstad 12.41 13.69 -
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap Högskolan i Halmstad 14.97 14.57 0.55
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa Högskolan i Halmstad 14.94 15.91 0.35
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion Högskolan i Halmstad 12.80 12.80 0.25
Samhällsförändring och social hållbarhet Högskolan i Halmstad 15.00 16.40 0.35
Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 3 Högskolan i Halmstad 18.59 0.00 1.00
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling Högskolan i Halmstad 13.52 13.49 0.55
Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad 16.00 13.45 0.65
Hållbar turismutveckling Högskolan i Halmstad 15.10 18.40 0.50
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering Högskolan i Halmstad 12.60 13.75 0.30
Civilekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.60 17.64 0.95
Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling Högskolan i Halmstad 14.57 10.42 0.75
Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad 17.60 13.36 1.00
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), idrott och hälsa - historia - religion Högskolan i Halmstad 13.00 12.45 0.25
Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 15.21 15.71 0.55
Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad 13.00 7.47 0.50
Miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.10 11.72 0.55
IT-forensik och informationssäkerhet Högskolan i Halmstad 17.86 17.50 1.05
Hälsopedagogiskt program Högskolan i Halmstad 11.89 12.70 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 16.79 16.83 0.55
Ekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 17.75 17.35 0.85
Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 15.30 13.46 0.85
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), samhällskunskap - historia - religion Högskolan i Halmstad 13.30 12.79 0.25
Dataingenjör Högskolan i Halmstad 12.11 13.96 0.45
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Högskolan i Halmstad 18.30 - -
Organisering och ledning av arbete och välfärd - inr socialt arbete Högskolan i Halmstad 14.62 15.37 0.45
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad 14.00 19.39 0.80
Miljöstrateg Högskolan i Halmstad 12.90 10.80 0.30
Nätverksdesign och datordrift Högskolan i Halmstad 11.44 12.29 0.00
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30
Teknisk bastermin: Dataingenjör Högskolan i Halmstad 14.70 15.43 0.85
Energiekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 15.70 15.84 0.75
Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad 15.25 17.80 0.75
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 11.00 11.67 0.10
Elektroingenjör Högskolan i Halmstad 15.04 15.96 0.50
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Högskolan i Halmstad 15.58 - -
Samhällsanalys och kommunikation Högskolan i Halmstad 13.48 14.05 0.45
Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.55 10.44 0.25
Naturvård och artmångfald Högskolan i Halmstad 14.50 11.83 0.70
Affärssystemprogrammet Högskolan i Halmstad 15.08 15.20 0.70
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad 17.70 17.03 0.70
Teknisk bastermin: Elektroingenjör Högskolan i Halmstad 12.20 9.90 0.10
Internationella marknadsföringsprogrammet Högskolan i Halmstad 16.20 16.68 0.65
Teknisk bastermin: Maskiningenjör Högskolan i Halmstad 10.80 13.44 0.20
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Högskolan i Halmstad 13.26 15.94 -
Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning Högskolan i Halmstad 12.45 17.91 0.90
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik Högskolan i Halmstad 16.99 - 0.05
Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad 14.85 13.29 0.70
Ämneslärarutbildning (åk 7-9) Högskolan i Halmstad 14.20 13.00 0.15
Psykologi - inriktning idrott och motion Högskolan i Halmstad 16.40 16.57 0.55
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Högskolan i Halmstad 11.50 11.60 0.20
Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad 15.30 15.91 0.95
Digital design och innovation Högskolan i Halmstad 15.85 16.47 0.65
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete Högskolan i Halmstad 15.70 15.60 0.70
Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad 16.10 14.11 0.40
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad 14.80 11.98 0.60