Sökresultat

Visar 120 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.68 16.45 0.80
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.88 21.46 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 17.65 17.31 1.20
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 16.21 16.10 0.45
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 16.10 12.70 0.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 15.84 11.85 1.10
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.95 18.70 1.10
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 17.10 16.30 0.95
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 18.20 17.22 0.80
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.70 18.96 0.00
Kandidatprogram i Economy and Society Lunds universitet 20.78 20.80 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Kandidatprogram i engelska Lunds universitet 18.07 19.43 0.95
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 19.74 20.48 1.00
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.48 19.70 1.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 21.51 20.31 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Juristprogrammet Lunds universitet 21.77 21.25 1.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 14.40 14.43 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 20.40 14.10 0.75
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.40 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.29 22.11 1.75
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.25 19.11 0.00
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 18.91 20.89 0.95
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.90 19.90 1.00
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 19.19 19.26 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 16.22 13.83 1.05
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.88 21.67 1.50
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.51 18.70 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 18.49 18.62 0.95
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.64 19.90 1.25
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 16.88 17.15 0.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 20.31 20.20 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.53 18.83 1.10
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 21.20 21.45 0.00
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.01 17.60 0.90
Audionomprogrammet Lunds universitet 15.57 16.98 0.40
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 20.05 19.85 0.00
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 20.05 0.00 0.00
Fysioterapeutprogrammet Lunds universitet 20.78 20.41 1.30
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.89 15.81 0.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 19.22 19.90 1.25
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 16.40 14.71 0.85
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 16.46 17.25 0.45
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.78 21.48 0.00
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.35 20.75 1.35
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 21.27 21.50 1.45
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 19.42 19.66 0.00
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.40 20.26 1.25
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 18.23 16.82 0.85
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.58 18.85 1.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 20.52 20.17 1.45
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 16.80 18.15 0.70
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 15.53 14.80 0.65
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 18.02 18.40 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 19.75 19.35 1.35
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 17.68 16.01 0.85
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.11 17.24 0.60
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.53 17.85 0.90
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.88 21.93 0.00
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 15.92 15.58 0.00
Logopedprogrammet Lunds universitet 18.29 19.84 0.85
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.53 19.38 0.00
Psykologprogrammet Lunds universitet 22.29 21.77 1.70
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 20.30 21.05 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet 20.58 0.00 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 13.90 19.75 0.85
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 17.55 18.27 0.75
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.30 21.70 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 19.90 19.53 1.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 14.85 15.86 1.10
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 20.75 21.04 0.00
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 20.85 20.10 1.25
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 19.22 20.04 0.90
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.82 16.85 0.60
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.70 18.08 0.85
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.95 19.90 0.00
Kandidatprogram i socialantropologi Lunds universitet 19.79 18.77 0.85
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 17.30 19.21 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Tekniskt basår Lunds universitet 18.07 16.28 1.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.13 16.00 0.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 17.30 17.69 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.22 19.58 1.20
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 20.10 19.95 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.70 18.31 1.05
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.83 20.85 1.35
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.89 21.25 0.00
Kandidatprogram i sociologi Lunds universitet 20.35 18.15 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar Johannelunds teologiska högskola 15.42 17.02 0.00
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 16.88 0.00 0.00
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.80 13.60 0.95
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 16.20 0.00 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 18.43 13.60 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.13 19.89 0.80