Sökresultat

Visar 424 sökresultat för "Stockholm"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 22.50 - 1.05
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9 Stockholms universitet 15.07 15.68 0.95
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholms universitet 13.23 13.80 0.35
Journalistprogrammet - kandidatprogram Stockholms universitet 20.73 20.60 1.25
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - IDRH Stockholms universitet 15.57 15.76 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholms universitet 17.81 18.03 0.75
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 10.50 11.02 0.35
Språkkonsultprogrammet Stockholms universitet 17.83 - 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Stockholms universitet 20.35 22.50 -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska Stockholms universitet 19.89 20.52 1.25
Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska Stockholms universitet 18.35 19.16 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Stockholms universitet 17.85 14.05 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Stockholms universitet 13.90 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 12.73 10.79 0.75
Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare Stockholms universitet 15.30 16.70 1.05
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet 19.90 19.27 1.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi Stockholms universitet 12.30 - 0.30
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Stockholms universitet 19.11 19.74 1.20
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Stockholms universitet 14.76 14.69 0.10
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Stockholms universitet 17.20 0.00 0.00
Italienska Stockholms universitet 14.17 17.20 -
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym Stockholms universitet 21.70 12.76 1.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska Stockholms universitet 15.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andra Stockholms universitet 15.27 15.75 1.00
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi Stockholms universitet 15.71 - -
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholms universitet 17.14 15.53 0.30
Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik Stockholms universitet 16.02 15.20 0.60
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholms universitet 18.90 18.04 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholms universitet 16.88 12.91 1.55
Kandidatprogram i astronomi Stockholms universitet 18.13 18.37 1.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholms universitet 16.11 16.84 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 12.82 - 1.45
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie Stockholms universitet 16.90 - 0.60
Kandidatprogram i historia Stockholms universitet 17.45 16.03 0.70
Kandidatprogram i lingvistik Stockholms universitet 16.73 13.03 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng Stockholms universitet 17.06 14.99 0.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholms universitet 18.39 16.25 0.50
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholms universitet 21.35 21.00 1.20
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholms universitet 13.64 13.67 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholms universitet 16.61 17.70 0.40
Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska Stockholms universitet 18.46 19.30 0.90
Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska Stockholms universitet 15.90 15.04 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Stockholms universitet 18.35 17.80 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 15.87 - -
Kandidatprogram i kemi Stockholms universitet 17.03 18.55 1.00
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Stockholms universitet 16.99 17.63 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi Stockholms universitet 17.80 - -
Kandidatprogram i arkeologi Stockholms universitet 14.70 14.49 0.00
Förskollärarprogrammet för barnskötare Stockholms universitet 11.79 9.47 0.10
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Stockholms universitet 19.23 0.00 0.00
Lettiska Stockholms universitet 13.40 - -
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna Stockholms universitet 12.08 10.64 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholms universitet 20.21 16.60 0.90
Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska Stockholms universitet 16.70 20.64 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholms universitet 16.75 18.39 1.20
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik Stockholms universitet 14.60 14.44 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Stockholms universitet 19.50 0.00 1.10
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Stockholms universitet 17.50 18.13 1.00
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Stockholms universitet 18.49 18.46 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 17.85 0.00 1.50
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholms universitet 15.00 15.68 0.00
Kommunikatörsprogrammet Stockholms universitet 19.81 20.46 1.10
Kandidatprogram i fysik Stockholms universitet 16.40 16.46 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholms universitet 16.04 16.00 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 16.46 - 0.75
Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade Stockholms universitet 18.35 17.73 0.90
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym Stockholms universitet 16.75 - 0.30
Kandidatprogram i kriminologi Stockholms universitet 21.00 21.15 1.35
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Stockholms universitet 19.01 17.75 1.05
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andra Stockholms universitet 17.36 18.88 0.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 16.73 20.36 0.50
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Stockholms universitet 17.80 19.54 1.15
Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 19.73 21.02 1.30
Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) Stockholms universitet 20.80 20.60 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Stockholms universitet 16.60 0.00 0.55
Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska Stockholms universitet 19.00 10.50 0.75
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet 15.29 - -
Kandidatprogram i digitala medier Stockholms universitet 18.43 18.15 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Stockholms universitet 18.70 18.80 0.80
Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater Stockholms universitet 14.90 16.87 -
Kandidatprogram i biologi Stockholms universitet 17.24 15.91 0.90
Yrkeslärarprogrammet Stockholms universitet 14.95 15.55 0.45
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska Stockholms universitet 16.60 15.46 0.70
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet 16.73 16.12 0.50
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Stockholms universitet 17.28 0.00 1.25
Polska Stockholms universitet 16.10 - 0.35
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy Stockholms universitet 15.30 14.65 -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska Stockholms universitet 16.13 19.37 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholms universitet 14.90 13.80 0.40
Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska Stockholms universitet 15.67 13.73 0.20
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholms universitet 16.23 17.10 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia Stockholms universitet 17.68 19.67 0.75
Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska Stockholms universitet 21.68 - 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Religionskunskap Stockholms universitet 17.29 14.86 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Stockholms universitet 16.51 0.00 1.45
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholms universitet 17.25 16.13 0.65
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholms universitet 20.92 20.92 1.30
Sjukhusfysikerprogrammet Stockholms universitet 17.41 16.35 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Stockholms universitet 14.90 0.00 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 15.68 18.06 0.90
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 18.96 19.10 1.10
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för Stockholms universitet 17.90 14.35 0.65
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Stockholms universitet 18.60 0.00 0.00
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Stockholms universitet 16.20 15.17 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Stockholms universitet 20.55 17.27 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholms universitet 15.51 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik Stockholms universitet 18.54 0.00 0.60
Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska Stockholms universitet 17.07 19.08 0.90
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik Stockholms universitet 15.67 13.01 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholms universitet 16.97 12.12 -
Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys Stockholms universitet 15.58 14.92 0.50
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska Stockholms universitet 21.30 16.06 0.15
Kandidatprogram i interaktionsdesign Stockholms universitet 18.70 18.47 1.05
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Stockholms universitet 18.59 18.15 0.95
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholms universitet 19.27 18.44 1.15
Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.91 22.40 1.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholms universitet 14.77 18.96 0.70
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Stockholms universitet 18.73 0.00 0.00
Portugisiska Stockholms universitet 11.00 14.38 -
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas Stockholms universitet 14.14 15.68 0.90
Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska Stockholms universitet 18.45 - 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 18.44 15.20 0.45
Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska Stockholms universitet 20.58 20.95 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholms universitet 19.17 20.25 -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska Stockholms universitet 18.31 19.46 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andra Stockholms universitet 18.02 0.00 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska Stockholms universitet 16.80 0.00 1.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 21.82 13.60 0.70
Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer Stockholms universitet 14.84 16.18 0.00
Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi Stockholms universitet 15.25 - 1.35
Kandidatprogram i historiska studier Stockholms universitet 11.83 12.52 0.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi Stockholms universitet 16.90 - 1.00
Kandidatprogram i geografi Stockholms universitet 15.98 18.59 0.30
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna Stockholms universitet 14.10 13.25 0.90
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Stockholms universitet 18.50 17.59 0.00
Engelska Stockholms universitet 17.50 16.34 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andras Stockholms universitet 19.25 17.19 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholms universitet 18.40 19.59 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andrasp Stockholms universitet 13.95 0.00 0.50
Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska Stockholms universitet 18.23 18.82 1.15
Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi Stockholms universitet 12.44 - 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholms universitet 19.70 0.00 0.35
Samhällsplanerarprogrammet Stockholms universitet 16.05 16.38 0.75
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Stockholms universitet 11.70 13.12 0.55
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet 19.90 19.32 1.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholms universitet 16.83 17.46 0.80
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholms universitet 18.70 18.13 1.05
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholms universitet 16.50 18.50 0.00
Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi Stockholms universitet 18.70 18.30 1.15
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholms universitet 15.13 15.97 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholms universitet 15.26 17.74 0.95
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Stockholms universitet 17.14 16.45 0.75
Ryska Stockholms universitet 20.83 11.60 -
Kandidatprogram i nutrition Stockholms universitet 15.43 18.04 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholms universitet 17.20 18.29 0.95
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 15.20 - -
Spanska Stockholms universitet 20.30 - 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s Stockholms universitet 15.10 17.00 0.70
Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 18.42 18.92 1.05
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet 16.22 16.80 0.45
Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 12.80 17.34 0.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspr Stockholms universitet 17.05 0.00 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Stockholms universitet 20.40 19.80 1.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 12.15 - 0.05
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Stockholms universitet 16.73 16.68 0.55
Kandidatprogram i matematik Stockholms universitet 18.50 18.95 1.15
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholms universitet 10.80 13.90 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 17.53 - 0.80
Kandidatprogram för museer och kulturarv Stockholms universitet 12.70 13.56 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholms universitet 17.97 15.56 0.85
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy Stockholms universitet 17.70 - 1.10
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Stockholms universitet 19.07 0.00 0.00
Finska Stockholms universitet 10.70 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Stockholms universitet 17.27 0.00 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholms universitet 22.19 0.00 1.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 20.94 0.00 0.00
Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska Stockholms universitet 17.86 19.04 1.25
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik Stockholms universitet 15.41 - 1.45
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholms universitet 17.81 14.51 -
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Stockholms universitet 18.44 19.24 1.25
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Stockholms universitet 14.85 14.60 0.00
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholms universitet 19.06 18.99 1.05
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholms universitet 16.78 16.32 0.55
Kandidatprogram i datavetenskap Stockholms universitet 18.49 18.19 1.20
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholms universitet 16.88 18.80 0.00
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholms universitet 19.67 19.89 1.00
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska Stockholms universitet 19.64 16.41 1.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska Stockholms universitet 19.20 22.05 -
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholms universitet 15.00 12.76 0.25
Svenska Stockholms universitet 17.26 11.48 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholms universitet 16.98 0.00 0.00
Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska Stockholms universitet 18.72 17.91 1.05
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi Stockholms universitet 19.20 - 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 17.80 - 0.40
Kandidatprogram i matematik och filosofi Stockholms universitet 13.60 16.75 0.85
Juristprogrammet Stockholms universitet 21.20 21.15 1.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Stockholms universitet 15.60 - 1.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, Stockholms universitet 16.66 16.10 0.75
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Stockholms universitet 13.20 15.20 0.80
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Stockholms universitet 14.89 0.00 0.00
Franska Stockholms universitet 17.20 20.99 0.65
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie Stockholms universitet 13.00 - 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskuns Stockholms universitet 17.15 0.00 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholms universitet 14.58 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska s Stockholms universitet 18.91 0.00 0.40
Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska Stockholms universitet 17.15 17.64 1.00
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik Stockholms universitet 14.10 - 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, Stockholms universitet 21.80 - -
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholms universitet 19.76 19.81 0.70
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholms universitet 19.32 19.81 1.05
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design Stockholms universitet 18.02 17.33 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Stockholms universitet 14.60 18.25 1.60
Kandidatprogram i geologi Stockholms universitet 13.00 12.30 1.30
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholms universitet 18.45 18.02 0.85
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin Stockholms universitet 15.10 - 0.55
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild Stockholms universitet 15.13 15.79 0.40
Socionomprogrammet Stockholms universitet 19.52 18.90 0.00
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Stockholms universitet 17.40 17.33 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Stockholms universitet 17.20 17.40 0.65
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 13.05 14.59 0.15
Tjeckiska Stockholms universitet 16.26 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 14.52 13.31 0.20
Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska Stockholms universitet 18.00 21.50 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Stockholms universitet 19.17 17.91 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 17.02 14.48 0.10
Kandidatprogram i meteorologi Stockholms universitet 16.80 0.00 0.60
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholms universitet 20.16 19.61 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik Stockholms universitet 17.33 14.58 1.15
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Stockholms universitet 12.10 10.85 0.20
Förskollärarprogrammet Stockholms universitet 12.74 14.18 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Stockholms universitet 16.22 0.00 0.50
Tyska Stockholms universitet 15.90 - 0.30
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna Stockholms universitet 16.20 - 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbet Stockholms universitet 18.20 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholms universitet 18.70 18.17 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Stockholms universitet 15.94 16.15 0.25
Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska Stockholms universitet 17.40 - 0.90
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik Stockholms universitet 15.85 - -
Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholms universitet 14.25 14.00 0.70
Kandidatprogram i global utveckling Stockholms universitet 20.25 19.84 1.10
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Stockholms universitet 17.75 17.35 1.05
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion Stockholms universitet 17.60 17.07 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholms universitet 16.65 16.30 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska och Engelska för grundskolans årskurs 7-9 Stockholms universitet 16.93 20.69 0.85
Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm 17.60 15.82 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 18.92 - -
Teologiskt basår Teologiska högskolan Stockholm 13.81 16.66 -
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolan Stockholm 21.20 21.05 1.50
Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle Teologiska högskolan Stockholm 12.43 14.33 -
Teologiskt program, inriktning pastor Teologiska högskolan Stockholm 9.81 - -
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria Försvarshögskolan Stockholm 20.05 20.13 1.30
Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm 19.43 19.52 0.00
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst Teologiska högskolan Stockholm 11.20 - -
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Teologiska högskolan Stockholm 9.70 12.31 0.30
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog Teologiska högskolan Stockholm 19.75 - 0.80
Bachelor of Science Program in Retail Management Handelshögskolan i Stockholm 19.22 19.22 0.00
Försvarshögskolans kandidatprogram Försvarshögskolan Stockholm 20.60 20.30 1.40
Teknisk bastermin, För högskoleingenjörsutbildning i Medicinsk teknik eller Teknik och ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 14.40 13.80 0.80
Ekonomi, teknik och design Södertörns högskola 16.68 15.99 0.75
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 16.84 15.38 0.55
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 14.30 15.48 0.00
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Kungliga Tekniska högskolan 17.40 16.88 0.95
Tekniskt basår, termin 2, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 17.67 17.97 1.35
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin Södertörns högskola 15.95 15.83 0.55
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religion Södertörns högskola 13.50 16.73 0.50
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 16.09 16.41 0.65
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin Karolinska institutet 16.93 18.34 0.90
Journalistik och multimedia Södertörns högskola 18.43 17.50 1.05
Tekniskt basår, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 15.96 15.89 0.75
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi Södertörns högskola 17.83 17.03 0.60
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Södertörns högskola 15.69 14.40 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) Konstfack 17.28 16.34 0.00
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.22 22.26 1.70
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Södertörns högskola 17.19 0.00 0.80
Hälsopedagogprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan 15.72 16.75 0.00
Civilingenjörsutb i medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.32 19.90 1.30
Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet 21.49 20.38 1.40
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Södertörns högskola 16.23 15.99 0.30
Socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 19.17 19.05 1.05
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Södertörns högskola 14.70 13.90 0.00
Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 12.74 10.82 0.50
Logistik och ekonomi Södertörns högskola 17.20 16.61 0.85
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Kungliga Tekniska högskolan 18.38 18.09 1.05
Tekniskt basår, termin 2, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 16.32 15.20 1.05
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 Södertörns högskola 15.20 15.70 0.50
Historikerprogrammet Södertörns högskola 15.33 14.76 0.00
Logopedprogrammet Karolinska institutet 18.62 17.46 0.80
Miljö och utveckling Södertörns högskola 15.75 15.30 0.00
Tekniskt basår, Campus Kungliga Tekniska högskolan 19.47 18.75 1.20
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 17.00 16.90 0.45
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Södertörns högskola 18.76 15.73 0.85
Sjukgymnastprogrammet Karolinska institutet 19.70 19.64 1.20
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola 17.90 0.00 0.65
Tränarprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan 19.66 18.32 0.55
Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad Kungliga Tekniska högskolan 19.15 18.70 1.25
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan Gymnastik- och idrottshögskolan 14.74 15.67 0.20
Civilingenjörsutb i teknisk fysik Kungliga Tekniska högskolan 22.00 21.11 1.65
Idrott och hälsa Gymnastik- och idrottshögskolan 15.57 17.00 0.00
Arkitektutbildning Kungliga Tekniska högskolan 21.25 21.51 1.55
Sjuksköterskeprogram Ersta Sköndal Bräcke högskola 17.76 17.73 0.70
Medievetarprogrammet Södertörns högskola 17.33 17.19 0.55
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Södertörns högskola 15.35 19.72 0.40
Kandidatprogram, fastighet och finans Kungliga Tekniska högskolan 18.69 20.10 1.10
Konst, kultur och ekonomi Södertörns högskola 13.00 15.11 0.35
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 18.35 18.39 0.80
Tekniskt basår, termin 2, Campus Kungliga Tekniska högskolan 19.06 18.49 1.50
Estetikprogrammet Södertörns högskola 12.46 13.97 0.00
Civilingenjörsutb i elektroteknik Kungliga Tekniska högskolan 20.40 19.69 1.45
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Södertörns högskola 16.09 15.15 1.15
Optikerprogrammet Karolinska institutet 16.67 17.23 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 17.60 18.08 0.85
Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design Kungliga Tekniska högskolan 16.44 16.95 0.80
Ekonomie kandidatprogrammet Södertörns högskola 19.35 18.62 1.20
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.38 0.00 0.00
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.71 17.70 0.60
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Södertörns högskola 18.17 0.00 0.85
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design Konstfack 19.70 18.10 0.60
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 14.32 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott Gymnastik- och idrottshögskolan 13.40 15.23 0.40
Civilingenjörsutb. öppen ingång Kungliga Tekniska högskolan 20.57 20.00 1.45
Civilingenjörsutb i bioteknik Kungliga Tekniska högskolan 20.52 20.59 1.40
Sport Management Södertörns högskola 17.90 17.87 0.95
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Södertörns högskola 17.66 16.15 0.80
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kungliga Tekniska högskolan 17.30 18.70 0.95
Journalistik, människa och miljö Södertörns högskola 19.01 19.90 1.20
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 12.00 - 1.00
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning Södertörns högskola 17.53 17.10 0.80
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet Södertörns högskola 15.90 17.20 0.50
Civilingenjörsutb i farkostteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.43 18.70 1.30
Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling Södertörns högskola 14.03 16.17 0.00
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.51 21.75 1.55
Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 17.29 16.98 0.90
Internationella ekonomprogrammet Södertörns högskola 17.70 17.00 0.80
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Södertörns högskola 14.15 15.10 0.15
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Södertörns högskola 17.97 17.81 0.80
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.20 16.51 0.35
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media Konstfack 14.56 14.16 0.80
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 15.85 13.00 0.55
Civilingenjörsutb i teknisk kemi Kungliga Tekniska högskolan 19.48 18.70 1.20
Civilingenjörsutb i datateknik Kungliga Tekniska högskolan 20.94 21.52 1.60
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi Södertörns högskola 17.65 0.00 0.80
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.43 20.60 1.15
Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design Kungliga Tekniska högskolan 12.34 12.83 0.35
Turismprogrammet Södertörns högskola 13.03 13.09 0.00
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 16.15 16.46 0.70
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola 15.80 16.16 0.30
Civilingenjörsutb i industriell ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 21.45 21.63 1.60
Bibliotekarieprogrammet Södertörns högskola 18.42 18.13 0.70
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 17.11 17.42 0.55
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap Södertörns högskola 18.47 15.72 0.70
Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik Kungliga Tekniska högskolan 16.82 17.34 0.95
Entreprenörskap, innovation och marknad Södertörns högskola 18.71 18.34 0.85
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Södertörns högskola 16.42 15.23 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 19.52 19.58 0.95
Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik Kungliga Tekniska högskolan 17.16 17.50 1.05
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.96 19.01 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp Konstfack 12.35 11.81 0.45
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Södertörns högskola 19.53 0.00 1.00
Civilingenjörsutb i medicinsk teknik Kungliga Tekniska högskolan 19.38 19.38 1.20
Civilingenjörsutb i design och produktframtagning Kungliga Tekniska högskolan 19.60 19.11 1.30
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia Södertörns högskola 19.27 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungliga Tekniska högskolan 22.10 21.25 1.75
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Södertörns högskola 16.61 17.60 0.00
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Kungliga Tekniska högskolan 17.66 17.13 1.05
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.44 20.73 1.10
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Ersta Sköndal Bräcke högskola 16.50 16.74 0.70
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) Södertörns högskola 17.60 17.10 1.10
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Södertörns högskola 17.24 15.25 0.45
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 14.40 15.78 0.00
Socionomprogrammet Ersta Sköndal högskola 19.38 20.50 1.30
Civilingenjörsutb i informationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.60 19.55 1.35
SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING Sophiahemmet Högskola 19.70 20.00 1.05
Tandhygienistprogrammet Karolinska institutet 17.65 17.99 0.75
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Södertörns högskola 13.77 16.15 0.30
Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 14.79 16.17 0.65
Journalistik och digitala medier Södertörns högskola 18.23 18.45 0.85
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.84 18.70 1.05
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andr Södertörns högskola 17.47 14.04 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 Konstfack 20.00 19.59 0.30
Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång Kungliga Tekniska högskolan 16.80 17.21 1.00
Kommunikatörsprogrammet Södertörns högskola 17.92 18.42 0.80
Audionomprogrammet Karolinska institutet 16.70 16.92 0.50
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 19.58 17.91 0.85
Civilingenjörsutb i energi och miljö Kungliga Tekniska högskolan 19.53 19.70 1.30
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt Södertörns högskola 17.31 18.24 0.75
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.40 17.71 0.00
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 20.31 21.44 1.00
Utveckling och internationellt samarbete Södertörns högskola 16.76 16.41 0.35
Högskoleutbildning i byggproduktion Kungliga Tekniska högskolan 17.24 17.78 0.70
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 18.35 18.32 0.90
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p Södertörns högskola 16.66 17.30 0.55
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Södertörns högskola 16.31 15.65 0.80
Civilingenjörsutb i maskinteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.43 19.30 1.30
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 20.79 21.15 1.40
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola 16.20 17.00 0.40
Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik Kungliga Tekniska högskolan 16.25 16.56 0.90
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Södertörns högskola 19.11 17.76 0.90
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Södertörns högskola 16.55 15.42 0.65
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 Södertörns högskola 15.79 15.72 0.40
Management med IT Södertörns högskola 17.00 17.29 0.85
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi Södertörns högskola 16.30 15.82 0.75
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Södertörns högskola 17.00 - 0.60
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet Kungliga Tekniska högskolan 17.50 17.06 1.20
Tekniskt basår, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 17.40 17.55 0.95
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Södertörns högskola 16.20 17.39 0.20
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi Karolinska institutet 17.70 18.20 0.85
Socialt arbete med storstadsprofil Södertörns högskola 18.10 17.60 0.95
Civilingenjör och lärare Kungliga Tekniska högskolan 18.81 18.62 1.15
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.10 0.00 0.35
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Södertörns högskola 17.80 21.04 0.40
IT, medier och design Södertörns högskola 18.20 18.44 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Kungliga Tekniska högskolan 13.55 14.62 0.65
Arbetsterapeutprogrammet Karolinska institutet 17.03 17.70 0.65
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 17.76 17.07 0.90
Medier, engelska och globalisering Södertörns högskola 15.64 15.31 0.50
Spelprogrammet - inriktning grafik Södertörns högskola 17.69 16.90 0.85
Idrott och hälsa, 120 hp Gymnastik- och idrottshögskolan 16.70 18.11 0.65
Civilingenjörsutb i materialdesign Kungliga Tekniska högskolan 18.65 18.40 1.15
Socionomprogrammet med storstadsprofil Södertörns högskola 19.06 18.67 0.95
Fysioterapeutprogrammet Karolinska institutet 19.50 18.90 1.05
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Södertörns högskola 15.42 16.30 0.10
Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista Kungliga Tekniska högskolan 17.92 17.99 1.15
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Enskilda Högskolan Stockholm 17.71 15.54 0.65