Sökresultat

Visar 176 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.19 22.00 1.70
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 15.70 16.10 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.23 16.55 0.65
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.84 18.70 0.00
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.59 19.41 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 18.96 17.77 0.80
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.75 18.60 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.07 16.16 0.95
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 17.15 0.00 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 15.40 15.88 0.65
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.49 15.65 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 15.21 15.40 0.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 19.26 19.17 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 16.88 17.40 0.95
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.94 20.99 1.35
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 19.38 17.17 0.90
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 19.00 19.26 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 16.57 16.05 0.95
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.65 19.15 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 17.19 16.99 1.00
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.99 20.65 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 15.65 15.38 0.45
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.41 19.70 1.25
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 18.15 16.93 0.95
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.15 17.55 0.95
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 18.07 18.96 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.40 1.15
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 17.34 15.33 0.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet 21.20 21.30 1.55
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 12.08 14.34 0.00
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 18.02 18.00 1.20
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 17.76 17.65 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 18.13 17.90 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 13.65 13.87 0.40
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 13.60 14.67 0.00
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.96 20.60 1.15
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.25 17.25 1.05
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 20.25 20.18 1.30
Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala universitet 12.90 17.47 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 19.14 19.37 0.95
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 20.95 1.30
Sociologiprogrammet Uppsala universitet 20.00 19.64 1.10
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 17.76 16.49 0.50
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Uppsala universitet 15.26 15.35 0.00
Historikerprogrammet Uppsala universitet 18.00 16.80 0.75
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.20 15.20 0.70
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 17.44 18.38 0.90
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.25 19.42 1.10
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 18.51 20.29 1.45
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 21.80 1.65
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.70 19.55 1.25
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala universitet 18.39 19.76 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.70 19.74 1.30
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 20.14 19.73 1.25
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala universitet 18.15 16.60 0.75
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 17.88 14.55 1.05
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 18.13 16.36 1.05
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 20.96 20.26 1.20
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.42 20.90 1.25
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 20.31 0.00 1.10
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.56 21.25 1.40
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.95 19.43 0.00
Humanioraprogrammet Uppsala universitet 16.67 17.49 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 18.11 16.75 0.70
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.80 18.81 0.60
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 18.54 18.02 1.15
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.10 17.02 0.00
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.50 16.29 0.50
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 16.76 17.23 0.65
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 19.38 20.03 1.15
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 17.76 17.60 1.05
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 18.70 18.41 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 18.81 18.32 0.85
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.28 19.79 1.20
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 18.50 18.65 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.00 16.42 0.30
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 17.71 17.36 0.95
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.60 16.67 0.45
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.48 20.19 1.25
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 17.10 15.20 0.45
Djursjukskötarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.00 20.52 1.35
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.05 21.25 1.55
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 16.20 0.00 0.00
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.13 19.89 0.80
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 16.88 0.00 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 17.02 0.90
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 18.43 13.60 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.80 13.60 0.95
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 17.96 0.00 0.00
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 17.95 0.40
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.20 16.73 0.80
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.85 19.61 1.10
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin Sveriges Lantbruksuniversitet 16.46 18.90 0.90
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 13.73 14.76 0.70
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Sveriges Lantbruksuniversitet 13.90 14.98 0.75
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 16.59 0.85
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 19.07 0.90
Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar Johannelunds teologiska högskola 15.42 17.02 0.00
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 18.75 18.85 1.05
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00