Sökresultat

Visar 176 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 18.96 17.77 0.80
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 17.15 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 17.19 16.99 1.00
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.19 22.00 1.70
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 18.07 18.96 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 16.76 17.23 0.65
Historikerprogrammet Uppsala universitet 18.00 16.80 0.75
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.40 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 15.40 15.88 0.65
Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala universitet 12.90 17.47 0.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 19.26 19.17 0.85
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 20.25 20.18 1.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 17.71 17.36 0.95
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 20.95 1.30
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet 21.20 21.30 1.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 16.57 16.05 0.95
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala universitet 18.39 19.76 1.00
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.65 19.15 0.85
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.70 19.55 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.07 16.16 0.95
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.10 17.02 0.00
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.70 19.74 1.30
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 20.14 19.73 1.25
Sociologiprogrammet Uppsala universitet 20.00 19.64 1.10
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 19.14 19.37 0.95
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 17.76 17.65 1.05
Humanioraprogrammet Uppsala universitet 16.67 17.49 0.00
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 20.96 20.26 1.20
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 16.88 17.40 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 18.13 17.90 0.70
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.94 20.99 1.35
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.95 19.43 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.84 18.70 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.80 18.81 0.60
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 21.80 1.65
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Uppsala universitet 15.26 15.35 0.00
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 17.34 15.33 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.15 17.55 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.20 15.20 0.70
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.50 16.29 0.50
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 15.65 15.38 0.45
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.41 19.70 1.25
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 18.54 18.02 1.15
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 17.76 17.60 1.05
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 18.70 18.41 1.20
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 18.02 18.00 1.20
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 19.38 17.17 0.90
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.28 19.79 1.20
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.56 21.25 1.40
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala universitet 18.15 16.60 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 18.50 18.65 0.00
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.25 17.25 1.05
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 18.13 16.36 1.05
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.00 16.42 0.30
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 13.60 14.67 0.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.96 20.60 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 15.21 15.40 0.15
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.99 20.65 1.25
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 15.70 16.10 0.75
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 18.15 16.93 0.95
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.23 16.55 0.65
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 19.38 20.03 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 18.11 16.75 0.70
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.59 19.41 1.25
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 18.51 20.29 1.45
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 12.08 14.34 0.00
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.75 18.60 1.20
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 17.44 18.38 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.25 19.42 1.10
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.42 20.90 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 13.65 13.87 0.40
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.49 15.65 0.90
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 17.88 14.55 1.05
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.60 16.67 0.45
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 18.81 18.32 0.85
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 19.00 19.26 0.00
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 20.31 0.00 1.10
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 17.76 16.49 0.50
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.48 20.19 1.25
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 17.10 15.20 0.45
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 17.96 0.00 0.00
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 17.02 0.90
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar Johannelunds teologiska högskola 15.42 17.02 0.00
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 13.73 14.76 0.70
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 16.88 0.00 0.00
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.20 16.73 0.80
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 17.95 0.40
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 18.43 13.60 0.00
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Sveriges Lantbruksuniversitet 13.90 14.98 0.75
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.80 13.60 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.85 19.61 1.10
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Djursjukskötarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.00 20.52 1.35
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 19.07 0.90
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 18.75 18.85 1.05
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 16.59 0.85
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.05 21.25 1.55
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 16.20 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin Sveriges Lantbruksuniversitet 16.46 18.90 0.90
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.13 19.89 0.80