Sökresultat

Visar 176 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.10 17.02 0.00
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 17.76 17.60 1.05
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.80 18.81 0.60
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 19.38 20.03 1.15
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 15.65 15.38 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 16.76 17.23 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 18.11 16.75 0.70
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.50 16.29 0.50
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet 21.20 21.30 1.55
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 18.70 18.41 1.20
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.28 19.79 1.20
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.60 16.67 0.45
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 13.60 14.67 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 17.71 17.36 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 18.81 18.32 0.85
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 18.50 18.65 0.00
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.00 16.42 0.30
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Sociologiprogrammet Uppsala universitet 20.00 19.64 1.10
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.84 18.70 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 15.70 16.10 0.75
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.23 16.55 0.65
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.19 22.00 1.70
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 17.44 18.38 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.07 16.16 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.59 19.41 1.25
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.75 18.60 1.20
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Uppsala universitet 15.26 15.35 0.00
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 17.15 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 18.96 17.77 0.80
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 15.21 15.40 0.15
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 19.38 17.17 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.49 15.65 0.90
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala universitet 12.90 17.47 0.00
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 19.26 19.17 0.85
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 19.00 19.26 0.00
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala universitet 18.15 16.60 0.75
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.94 20.99 1.35
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 15.40 15.88 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.15 17.55 0.95
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.41 19.70 1.25
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 16.57 16.05 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.99 20.65 1.25
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 18.15 16.93 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 17.19 16.99 1.00
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 18.54 18.02 1.15
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala universitet 18.39 19.76 1.00
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 17.34 15.33 0.00
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.65 19.15 0.85
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 12.08 14.34 0.00
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 18.07 18.96 0.00
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.40 1.15
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.25 17.25 1.05
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.96 20.60 1.15
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 17.76 17.65 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 19.14 19.37 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 13.65 13.87 0.40
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Humanioraprogrammet Uppsala universitet 16.67 17.49 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 18.13 17.90 0.70
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 18.02 18.00 1.20
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 17.76 16.49 0.50
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 20.25 20.18 1.30
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 20.95 1.30
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.70 19.74 1.30
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 21.80 1.65
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 18.51 20.29 1.45
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.25 19.42 1.10
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.20 15.20 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Historikerprogrammet Uppsala universitet 18.00 16.80 0.75
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.70 19.55 1.25
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 20.14 19.73 1.25
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.56 21.25 1.40
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 16.88 17.40 0.95
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 20.31 0.00 1.10
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.42 20.90 1.25
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 18.13 16.36 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 20.96 20.26 1.20
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 17.88 14.55 1.05
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.95 19.43 0.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 17.10 15.20 0.45
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.48 20.19 1.25
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 16.20 0.00 0.00
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.85 19.61 1.10
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Sveriges Lantbruksuniversitet 13.90 14.98 0.75
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.13 19.89 0.80
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Djursjukskötarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.00 20.52 1.35
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 16.59 0.85
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin Sveriges Lantbruksuniversitet 16.46 18.90 0.90
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 19.07 0.90
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 16.88 0.00 0.00
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 18.75 18.85 1.05
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.20 16.73 0.80
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.05 21.25 1.55
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 17.96 0.00 0.00
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.80 13.60 0.95
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 18.43 13.60 0.00
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar Johannelunds teologiska högskola 15.42 17.02 0.00
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 17.02 0.90
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 17.95 0.40
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 13.73 14.76 0.70
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -