Sökresultat

Visar 121 sökresultat för "Karlstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.25 15.46 0.40
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.80 12.26 0.45
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.60 16.41 0.80
Webb och multimedia Karlstads universitet 13.40 15.14 -
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.83 0.00 1.60
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet 13.74 18.08 0.00
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.56 16.00 0.90
Turismprogrammet Karlstads universitet 14.00 14.74 0.05
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 14.26 13.75 0.35
Biologiprogrammet Karlstads universitet 17.80 18.80 0.80
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.05 15.04 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.98 16.45 0.75
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 13.23 14.38 0.40
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet 13.48 13.82 0.15
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 14.95 - 0.40
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.05 13.06 0.60
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.95 16.87 0.00
Politices kandidat Karlstads universitet 15.14 14.67 0.45
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.38 17.51 1.15
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 11.80 11.91 0.00
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 14.61 15.62 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.05 16.50 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 15.20 14.84 0.50
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet 17.45 16.76 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.77 - 0.60
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 13.38 0.00 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 13.06 14.40 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.40 13.58 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.75 15.26 0.60
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.85 17.92 0.60
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.95 16.25 0.75
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 12.45 13.37 0.00
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 16.53 15.16 0.40
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.85 0.00 0.45
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.35 21.09 1.50
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.21 16.07 0.75
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Webbutvecklare Karlstads universitet 13.29 12.95 0.00
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet 15.70 13.60 0.30
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 15.01 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.20 11.25 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 15.95 14.00 0.60
Biologiprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.52 0.00 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 14.52 15.00 0.00
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.09 15.64 0.55
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet 13.90 13.63 0.25
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 12.40 11.54 0.40
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 13.56 0.00 0.60
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet 11.68 12.87 0.05
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 11.83 16.60 0.65
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska Karlstads universitet 13.54 0.00 0.00
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.97 19.70 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstads universitet 16.80 0.00 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.56 16.84 0.55
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.00 14.59 0.35
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.46 - 0.85
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 15.59 13.31 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 12.31 - 0.60
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 13.13 13.56 0.60
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet 17.76 16.04 0.45
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.50 17.20 0.50
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 12.75 - 1.40
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 15.00 14.68 0.20
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 14.69 13.00 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.30 16.89 1.10
Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstads universitet 16.43 14.60 0.30
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.65 0.00 0.55
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 15.10 12.96 1.25
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 13.70 0.00 0.00
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 17.60 17.60 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 13.23 0.65
Dataingenjör Karlstads universitet 16.30 15.19 0.65
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 15.95 0.00 0.75
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 15.74 16.64 0.65
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 16.25 16.29 0.80
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.80 16.88 0.85
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 11.89 10.32 0.30
Kommunikation och PR Karlstads universitet 18.18 16.86 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.20 14.85 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 16.74 0.00 1.10
Internationella affärer Karlstads universitet 16.20 15.85 0.75
Matematikprogrammet Karlstads universitet 17.50 - 0.95
Tandhygienistprogrammet Karlstads universitet 17.24 17.59 0.70
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 21.26 0.00 1.00
Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.04 18.45 1.10
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 13.80 14.20 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 13.66 12.38 0.70
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 14.76 16.04 0.60
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 14.74 14.29 0.35
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.78 16.80 0.85
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.57 18.45 0.80
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 14.25 19.35 1.00
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.52 20.36 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.91 19.00 1.10
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.50 14.75 0.70
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 13.54 14.84 0.00
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.45 16.62 0.80
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 15.45 12.86 1.00
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
Kandidatprogram i datavetenskap Karlstads universitet 13.49 14.56 0.40
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 19.04 17.45 1.10
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 12.00 15.29 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 15.28 0.00 0.95