Sökresultat

Visar 127 sökresultat för "Falun"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin Högskolan Dalarna 15.94 16.30 0.50
Utveckling av eTjänster Högskolan Dalarna 19.62 18.89 1.40
Entreprenöriellt företagande Högskolan Dalarna 18.20 18.16 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna 14.17 15.31 0.45
Musik- och ljuddesign Högskolan Dalarna 15.80 15.78 0.15
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarprogrammet Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Engelska, Svenska som andraspr Högskolan Dalarna 12.90 15.06 0.05
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Geografi, Religion Högskolan Dalarna 16.25 13.79 0.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk, Geografi, Relig Högskolan Dalarna 12.20 11.81 -
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia, Geografi, Religion Högskolan Dalarna 14.75 16.01 0.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Engelska, Svenska som andras Högskolan Dalarna 13.30 12.81 1.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Geografi, Historia Högskolan Dalarna 11.36 - 0.80
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - Engelska Högskolan Dalarna 12.40 13.51 0.15
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Engelska Högskolan Dalarna 15.60 14.69 0.45
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska Högskolan Dalarna 21.00 12.15 -
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Spanska Högskolan Dalarna 13.37 11.30 0.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Tyska Högskolan Dalarna 15.47 - -
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - Religion Högskolan Dalarna 16.00 18.10 0.80
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk Högskolan Dalarna 14.60 13.67 0.15
International Tourism Management Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ljud- och musikproduktionsprogrammet Högskolan Dalarna 13.42 14.04 0.00
Audiovisuell produktion Högskolan Dalarna 10.24 12.10 0.25
Film- och TV-produktion Högskolan Dalarna 16.30 14.67 0.50
Manus för film och TV Högskolan Dalarna 16.80 15.50 0.90
Detaljhandelsprogrammet Högskolan Dalarna 14.60 15.80 0.45
Ekonomprogrammet Högskolan Dalarna 15.09 15.41 0.60
Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 14.50 10.10 0.40
Sport Management Högskolan Dalarna 16.80 15.10 0.75
Förskollärarprogrammet Högskolan Dalarna 10.75 13.41 0.00
Energiteknikerprogrammet Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning Högskolan Dalarna 8.51 11.10 0.15
Produktionsteknikerprogrammet Högskolan Dalarna 13.10 13.75 0.30
Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation Högskolan Dalarna 10.21 11.25 0.10
Socionomprogrammet Högskolan Dalarna 17.44 17.17 0.85
Samhällsvetarprogrammet Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Grafisk Design - kandidatprogram Högskolan Dalarna 16.10 15.57 0.70
Öppen ingång - Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 11.50 10.04 0.40
Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 12.03 14.54 0.85
Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 13.76 - 0.65
Systemvetenskapliga programmet Högskolan Dalarna 12.90 13.80 0.60
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska, Geografi, Historia Högskolan Dalarna 14.19 15.78 0.45
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion, Geografi, Historia Högskolan Dalarna 16.10 17.99 0.35
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Geografi, Historia, Religion Högskolan Dalarna 13.87 13.35 0.40
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Historia, Religion Högskolan Dalarna 16.27 15.68 0.10
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråk Högskolan Dalarna 12.52 13.26 0.65
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Historia Högskolan Dalarna 13.64 16.15 0.45
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - Engelska Högskolan Dalarna 12.66 15.42 0.55
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - Engelska Högskolan Dalarna 13.16 16.90 1.55
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - Engelska Högskolan Dalarna 13.62 - -
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Religion Högskolan Dalarna 13.70 18.88 0.70
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -Historia Högskolan Dalarna 16.00 15.47 0.90
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - Historia Högskolan Dalarna 16.85 16.45 0.75
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild Högskolan Dalarna 16.91 20.31 0.80
Personal- och arbetslivsprogram Högskolan Dalarna 16.01 16.94 0.75
Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet Högskolan Dalarna 14.23 15.51 0.70
Byggarbetsledarprogrammet Högskolan Dalarna 10.20 11.70 0.25
Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Tekniskt/Naturvetenskapligt basår Högskolan Dalarna 15.85 14.74 0.65
Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet - Manus för film och TV Högskolan Dalarna 13.97 13.64 0.00
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 14.33 14.84 -
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 14.34 14.27 1.05
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 13.29 - 0.50
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 17.10 10.98 0.45
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 14.56 14.61 0.60
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 12.96 - 0.15
Sport Managementprogrammet Högskolan Dalarna 14.19 14.40 0.30
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 15.00 14.66 0.55
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Matematik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild - nätbaserad utbildning Högskolan Dalarna 15.63 13.48 0.85
Tränarprogrammet Högskolan Dalarna 12.50 14.04 0.15
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Bygg- och samhällsplanerarprogrammet Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Tekniskt basår - val Byggteknik Högskolan Dalarna 12.81 13.48 0.50
Tekniskt basår - val Öppen ingång Högskolan Dalarna 11.10 9.90 0.10
Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Business Intelligence: Magisterprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i pedagogiskt arbete Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin - val Byggteknik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin - val Energi Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin - val Maskinteknik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i solenergiteknik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i solenergiteknik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Energieffektivt byggande Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i destinationsutveckling Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
IT säkerhet och mjukvarutestning - Kandidatprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Business Intelligence Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i nationalekonomi Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Audiovisuell produktion - kandidatprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Energi Högskoleingenjörsprogram Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Materialteknik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Tränarprogrammet - för hälsa och idrott Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i fysioterapi Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9 Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Engelska Högskolan Dalarna 15.99 18.50 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Franska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Kinesiska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion Högskolan Dalarna 14.83 17.95 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Spanska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska Högskolan Dalarna 15.16 15.70 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Tyska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska Högskolan Dalarna 15.94 16.77 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Franska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion Högskolan Dalarna 14.36 15.29 0.65
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Spanska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska Högskolan Dalarna 13.00 15.04 0.30
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Tyska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning Högskolan Dalarna 16.75 17.52 0.70
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Audiovisuella Studier Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild Högskolan Dalarna 16.68 17.46 0.90
Tekniskt basår Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i engelska - lingvistik Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Byggarbetsledare Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00