Sökresultat

Visar 159 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 14.56 16.41 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.87 16.40 0.80
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 16.75 16.19 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 18.81 17.75 0.95
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 19.00 18.70 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 14.80 15.13 0.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig Umeå universitet 18.07 13.79 1.05
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 16.15 16.71 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.40 17.72 0.65
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 18.96 18.75 0.00
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.70 19.13 1.15
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 15.72 15.27 0.25
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 17.64 17.27 0.70
Apotekarprogrammet Umeå universitet 20.36 20.56 1.30
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 18.17 16.43 0.85
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 19.11 18.70 0.65
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.24 15.09 0.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.85 17.24 0.90
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 13.48 14.96 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå universitet 12.70 15.15 0.00
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.89 16.46 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.80 20.38 1.30
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 16.65 16.97 0.00
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.29 17.06 0.85
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.56 19.70 0.95
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.66 15.87 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.70 21.25 1.55
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 13.64 14.88 0.35
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 14.95 14.71 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.23 17.10 0.85
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå universitet 15.78 13.85 0.60
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 17.35 17.70 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.15 16.64 0.00
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.89 21.09 1.45
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.11 17.69 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.18 17.54 0.60
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Socionomprogrammet Umeå universitet 19.11 19.60 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 14.26 16.07 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 12.50 0.00 0.00
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.03 17.10 0.75
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet 18.75 16.73 0.60
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.91 15.85 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 16.36 16.05 0.00
Sociologiprogrammet Umeå universitet 18.70 16.50 0.80
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.81 18.26 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.65 20.85 1.40
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.60 19.18 1.10
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 17.33 17.83 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Dietistprogrammet Umeå universitet 17.90 18.60 0.75
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Juristprogrammet Umeå universitet 20.47 20.27 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.39 19.25 0.70
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.09 15.58 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Tränarprogrammet Umeå universitet 16.57 16.80 0.65
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 18.41 17.11 0.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.86 20.00 0.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå universitet 18.13 18.90 0.70
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.30 17.11 0.00
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.40 18.22 0.60
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 16.15 16.24 0.40
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.17 18.30 0.80
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.90 19.78 1.20
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 15.99 18.32 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.24 18.18 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd Umeå universitet 21.15 20.97 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Journalistprogrammet Umeå universitet 19.18 20.21 0.95
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 12.10 14.22 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.88 21.53 1.60
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 20.00 18.89 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- Umeå universitet 15.88 15.36 0.55
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35