Sökresultat

Visar 297 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i finansiering Umeå universitet - - -
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet - - -
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55
Masterprogram i historiska studier Idéhistorisk inriktning Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet Umeå universitet - - -
Apotekarprogrammet Umeå universitet 19.07 20.70 1.25
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.78 17.45 0.90
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i filoso Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjör inr Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysi Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.43 16.58 0.70
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 13.94 14.20 0.40
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.60 17.58 1.05
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.58 15.23 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.34 17.45 1.15
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 15.85 - 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.67 15.25 0.85
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - 13.08 -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: ergonomi Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Tourism Umeå universitet - - -
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.66 16.01 0.85
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Statistikerprogrammet Umeå universitet 14.99 13.60 0.85
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i fri ko Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 18.73 18.00 1.25
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.08 19.08 0.85
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.95 17.37 0.85
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet - - -
Yrkeslärarprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.60 17.98 1.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr Umeå universitet - - -
Logopedprogrammet Umeå universitet 18.19 19.55 1.05
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Man Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 16.20 15.57 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 14.26 14.77 1.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska Umeå universitet - - -
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.50 16.87 1.15
Magisterprogrammet för museer och kulturarv Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 16.60 0.95
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.63 14.93 0.80
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr En Umeå universitet - - -
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i fysik Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Dietistprogrammet Umeå universitet 19.50 19.90 1.05
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Specialpedagogprogrammet Förskoleverksamhet Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Humanistiskt samhällsprogra Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - - -
Juristprogrammet Umeå universitet 20.26 20.10 1.35
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.13 17.95 0.90
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet Umeå universitet - - -
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.30 16.93 0.70
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 15.33 15.77 0.70
Magisterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i hå Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.75 14.05 1.00
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Umeå universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandid Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram Umeå universitet - - -
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.90 18.47 0.95
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 18.30 18.00 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 0.00 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi Umeå universitet - - -
Masterprogram i socialt arbete Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i farmaci Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet - - -
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.00 15.67 0.60
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Specialpedagogprogrammet Grundskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för museer och k Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.16 13.00 0.65
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.45 18.63 1.10
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.35 16.77 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.65 16.00 0.75
Masterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet - 14.04 -
Masterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.50 16.25 1.25
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå universitet - - -
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Nation Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana Umeå universitet - - -
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Masterprogrammet i IT Management Umeå universitet - - -
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.35 21.11 1.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.15 17.80 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bio Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 0.00 - -
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i kemi Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet - - -
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 0.00 - -
Specialpedagogprogrammet Fritidshemsverksamhet Umeå universitet - - -
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.72 16.85 1.10
Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga p Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.54 17.40 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Sjuk Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet - - -
Masterprogram i Sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.50 15.21 1.15
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.17 16.85 1.20
Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.09 19.30 1.30
Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Fina Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.00 17.87 1.15
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet - - -
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.08 19.65 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.43 18.12 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet - - -
Masterprogram i Biomedicin Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet - - -
Journalistprogrammet Umeå universitet 17.81 17.80 0.90
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.21 16.02 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.21 17.93 1.15
Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.52 17.40 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet - - -
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.40 19.27 1.20
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Magisterprogram i sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandi Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.00 18.56 1.10
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga prog Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 17.45 17.80 1.15
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti Umeå universitet - - -
Förskollärarprogrammet Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.35 18.30 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Tek Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i management Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå universitet - - -
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 20.20 21.40 1.45
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 18.30 16.77 0.90
Masterprogram i historiska studier Historisk inriktning Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.02 18.10 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet - - -
Magisterprogram i bildterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogram i omvårdnad Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 0.00 - -
Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.95 15.30 -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 15.90 17.48 1.10
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 18.15 17.70 1.15
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet Umeå universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga pro Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet - - -