Sökresultat

Visar 149 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 17.07 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.39 17.17 0.65
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.86 17.85 0.90
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.51 16.77 0.95
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 18.85 17.40 1.35
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.48 17.80 1.00
Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.25 19.10 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.10 15.14 0.55
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 14.73 15.33 0.65
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.30 16.57 0.80
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 12.60 14.18 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.59 16.86 1.05
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.54 18.45 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 14.18 0.00 0.00
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.14 18.75 0.85
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.99 21.70 1.45
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.67 16.50 0.95
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 11.73 13.84 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.61 21.80 1.65
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.45 17.75 0.90
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 12.90 15.10 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 14.38 13.67 0.85
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 16.93 16.85 1.00
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.61 16.47 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 16.10 15.96 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.69 18.87 1.25
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.90 18.24 0.70
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.35 16.20 0.70
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.00 18.85 1.05
Juristprogrammet Umeå universitet 20.13 20.10 1.30
Apotekarprogrammet Umeå universitet 18.42 21.69 1.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 18.44 19.00 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 19.25 12.46 0.90
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.66 16.85 1.15
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.30 19.72 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 15.30 15.24 0.50
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.85 20.92 1.40
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.50 16.70 0.65
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.85 15.98 1.05
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 17.23 18.35 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 12.26 11.25 0.00
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.70 18.11 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.70 15.38 1.05
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.03 18.28 1.05
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.33 16.76 1.15
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.61 21.41 1.60
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.45 13.34 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 14.28 15.65 0.75
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.97 16.85 1.10
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 17.20 17.24 1.25
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.96 16.98 1.00
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.81 17.40 0.85
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Journalistprogrammet Umeå universitet 18.00 18.61 1.00
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.50 18.74 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.34 16.71 0.90
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.42 20.40 1.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Dietistprogrammet Umeå universitet 18.70 19.04 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40