Sökresultat

Visar 149 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Statistikerprogrammet Umeå universitet 14.99 13.60 0.85
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 20.20 21.40 1.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.35 18.30 1.00
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.43 16.58 0.70
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.09 19.30 1.30
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 13.45 14.15 0.50
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.08 19.65 0.95
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.60 17.98 1.00
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.95 15.30 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Logopedprogrammet Umeå universitet 18.19 19.55 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 16.31 16.55 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.66 16.01 0.85
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.50 16.87 1.15
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.63 14.93 0.80
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.08 19.08 0.85
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 19.25 12.46 0.90
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 15.15 16.75 0.15
Juristprogrammet Umeå universitet 20.26 20.10 1.35
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.67 15.25 0.85
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.30 16.93 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 18.73 18.00 1.25
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 14.26 14.77 1.00
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.75 14.05 1.00
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 16.60 0.95
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.90 18.47 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.58 15.23 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 15.90 17.48 1.10
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.45 18.63 1.10
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.95 17.37 0.85
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 15.33 15.77 0.70
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.65 16.00 0.75
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.50 16.25 1.25
Apotekarprogrammet Umeå universitet 19.07 20.70 1.25
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.13 17.95 0.90
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 15.85 - 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Journalistprogrammet Umeå universitet 17.81 17.80 0.90
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.35 16.77 0.95
Dietistprogrammet Umeå universitet 19.50 19.90 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 14.28 15.65 0.75
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.17 16.85 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.00 17.87 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 16.20 15.57 1.10
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.21 16.02 0.95
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.72 16.85 1.10
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 15.30 15.24 0.50
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.54 17.40 1.00
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.00 15.67 0.60
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 18.30 18.00 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 17.45 17.80 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 15.20 13.79 0.45
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.21 17.93 1.15
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.52 17.40 0.95
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.15 17.80 1.25
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 18.15 17.70 1.15
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.16 13.00 0.65
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 18.30 16.77 0.90
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.02 18.10 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.78 17.45 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.43 18.12 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 13.94 14.20 0.40
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.35 21.11 1.45
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.60 17.58 1.05
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.40 19.27 1.20
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.50 15.21 1.15
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.34 17.45 1.15
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.00 18.56 1.10
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55