Sökresultat

Visar 297 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s Umeå universitet - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.63 14.93 0.80
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.43 16.58 0.70
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i filoso Umeå universitet - - -
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet - - -
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.78 17.45 0.90
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga prog Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Tek Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysi Umeå universitet - - -
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.30 16.93 0.70
Masterprogrammet i finansiering Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 13.94 14.20 0.40
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 14.26 14.77 1.00
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.60 17.58 1.05
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Umeå universitet - - -
Apotekarprogrammet Umeå universitet 19.07 20.70 1.25
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.35 18.30 1.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Masterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga p Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet - - -
Masterprogram i historiska studier Historisk inriktning Umeå universitet - - -
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.90 18.47 0.95
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.08 19.08 0.85
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: ergonomi Umeå universitet - - -
Journalistprogrammet Umeå universitet 17.81 17.80 0.90
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.66 16.01 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i fri ko Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet - - -
Statistikerprogrammet Umeå universitet 14.99 13.60 0.85
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.67 15.25 0.85
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te Umeå universitet - - -
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 15.33 15.77 0.70
Masterprogrammet i Tourism Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.75 14.05 1.00
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.60 17.98 1.00
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.58 15.23 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjör inr Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Man Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet - - -
Masterprogram i historiska studier Idéhistorisk inriktning Umeå universitet - - -
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 0.00 - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska Umeå universitet - - -
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.21 16.02 0.95
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.50 16.87 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr En Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.65 16.00 0.75
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå universitet - - -
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.50 16.25 1.25
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Juristprogrammet Umeå universitet 20.26 20.10 1.35
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 20.20 21.40 1.45
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.45 18.63 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 15.85 - 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar Umeå universitet - - -
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.00 17.87 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Magisterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet - - -
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.95 15.30 -
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.16 13.00 0.65
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Yrkeslärarprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.17 16.85 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet - - -
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.13 17.95 0.90
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.35 16.77 0.95
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 16.60 0.95
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.35 21.11 1.45
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 16.20 15.57 1.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc Umeå universitet - - -
Magisterprogrammet för museer och kulturarv Umeå universitet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 17.45 17.80 1.15
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet - - -
Masterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet - - -
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Masterprogrammet i fysik Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandi Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Förskoleverksamhet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet - 14.04 -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i IT Management Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 0.00 - -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 0.00 - -
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet - - -
Masterprogram i Biomedicin Umeå universitet - - -
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.72 16.85 1.10
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.09 19.30 1.30
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi Umeå universitet 0.00 - -
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.54 17.40 1.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram Umeå universitet - - -
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.08 19.65 0.95
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandid Umeå universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet - - -
Masterprogram i Sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.95 17.37 0.85
Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra Umeå universitet - - -
Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 18.73 18.00 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i farmaci Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 18.30 18.00 0.95
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Grundskola Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i hå Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 0.00 - -
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå universitet - - -
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.21 17.93 1.15
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.40 19.27 1.20
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 0.00 - -
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.52 17.40 0.95
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana Umeå universitet - - -
Förskollärarprogrammet Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bio Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Nation Umeå universitet - - -
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå universitet - - -
Magisterprogram i sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.00 18.56 1.10
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.34 17.45 1.15
Dietistprogrammet Umeå universitet 19.50 19.90 1.05
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Masterprogrammet i kemi Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Humanistiskt samhällsprogra Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.15 17.80 1.25
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Specialpedagogprogrammet Fritidshemsverksamhet Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 0.00 - -
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet - - -
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 18.30 16.77 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 15.90 17.48 1.10
Magisterprogram i bildterapi Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 0.00 - -
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.02 18.10 1.05
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Fina Umeå universitet - - -
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.50 15.21 1.15
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike Umeå universitet - - -
Logopedprogrammet Umeå universitet 18.19 19.55 1.05
Masterprogrammet i management Umeå universitet - - -
Masterprogram i omvårdnad Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - 13.08 -
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.00 15.67 0.60
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 18.15 17.70 1.15
Masterprogram i socialt arbete Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för museer och k Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.43 18.12 1.05
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Sjuk Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga pro Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -