Sökresultat

Visar 149 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 16.10 15.96 1.00
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 14.73 15.33 0.65
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 17.23 18.35 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.90 18.24 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.30 16.57 0.80
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.59 16.86 1.05
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Apotekarprogrammet Umeå universitet 18.42 21.69 1.45
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.33 16.76 1.15
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.85 20.92 1.40
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 15.30 15.24 0.50
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.45 17.75 0.90
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 14.38 13.67 0.85
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 12.26 11.25 0.00
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.97 16.85 1.10
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.96 16.98 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 19.25 12.46 0.90
Journalistprogrammet Umeå universitet 18.00 18.61 1.00
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.69 18.87 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.35 16.20 0.70
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.00 18.85 1.05
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.61 21.41 1.60
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.50 18.74 1.20
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 14.18 0.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.34 16.71 0.90
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.70 18.11 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.86 17.85 0.90
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.45 13.34 0.95
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 17.07 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.50 16.70 0.65
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.85 15.98 1.05
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.81 17.40 0.85
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.51 16.77 0.95
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.48 17.80 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.42 20.40 1.45
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.67 16.50 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 12.60 14.18 0.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.54 18.45 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.70 15.38 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.03 18.28 1.05
Dietistprogrammet Umeå universitet 18.70 19.04 1.00
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.99 21.70 1.45
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 18.44 19.00 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.25 19.10 1.00
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 12.90 15.10 0.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 16.93 16.85 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.39 17.17 0.65
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 14.28 15.65 0.75
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 17.20 17.24 1.25
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.10 15.14 0.55
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 18.85 17.40 1.35
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.61 16.47 0.85
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.66 16.85 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 11.73 13.84 0.00
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.30 19.72 0.95
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Juristprogrammet Umeå universitet 20.13 20.10 1.30
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.14 18.75 0.85
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.61 21.80 1.65