Sökresultat

Visar 313 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 12.26 11.25 0.00
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.61 21.41 1.60
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.81 17.40 0.85
Dietistprogrammet Umeå universitet 18.70 19.04 1.00
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.10 15.14 0.55
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.61 21.80 1.65
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.90 18.24 0.70
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.85 20.92 1.40
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 14.18 0.00 0.00
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 18.44 19.00 1.05
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 12.60 14.18 0.00
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 12.90 15.10 0.00
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.97 16.85 1.10
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.50 18.74 1.20
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.51 16.77 0.95
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.99 21.70 1.45
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.61 16.47 0.85
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.66 16.85 1.15
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 17.07 1.10
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.54 18.45 1.00
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 16.93 16.85 1.00
Juristprogrammet Umeå universitet 20.13 20.10 1.30
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 17.23 18.35 0.95
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.33 16.76 1.15
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.96 16.98 1.00
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.34 16.71 0.90
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.48 17.80 1.00
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.67 16.50 0.95
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.70 18.11 0.85
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 14.73 15.33 0.65
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.30 16.57 0.80
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.45 17.75 0.90
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.35 16.20 0.70
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.50 16.70 0.65
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.70 15.38 1.05
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.59 16.86 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 14.38 13.67 0.85
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.00 18.85 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.85 15.98 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.03 18.28 1.05
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 17.20 17.24 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 18.85 17.40 1.35
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 16.10 15.96 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.45 13.34 0.95
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Apotekarprogrammet Umeå universitet 18.42 21.69 1.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.42 20.40 1.45
Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.25 19.10 1.00
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 0.00 13.28 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.39 17.17 0.65
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.14 18.75 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.69 18.87 1.25
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.30 19.72 0.95
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Journalistprogrammet Umeå universitet 18.00 18.61 1.00
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.86 17.85 0.90
Magisterprogram i befolkningsstudier Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet - Allmän inriktning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för medie- och kommunikations Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kulturentreprenörprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Arkeologiprogrammet, kandidatnivå Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för journalistik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i filosofi och samhäl Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för litteraturvetenskap och k Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Psykologprogrammet inr Idrott Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Psykologprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Business D Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Sociologiprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet med inter Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i ledarskap oc Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Kostvetarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i kognitionsveten Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Kognitionsvetenskapliga program Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i arbetsliv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Marketing Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Dietistprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Finance Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Accounting Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Gastronomiprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Socionomprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i fysioterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i Sjukgymnastik/Fysioterap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i bildterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr distriktss Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr onkologisk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr, hälso- o sjuk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i Biomedicin Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Biomedicinprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i idrottsmedicin Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Byggteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Energiteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Energiteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Bioteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Interaktion och Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavete Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogr i biologi och geovet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Arkitektprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogram i Elektro Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elkr Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogr i Life Science Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr psykiatris Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Humanistiskt samhällsprogram, inr Idéhis Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i miljöarkeologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Humanistiskt samhällsprogram, inr Histor Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i arbetsterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i folkhälsovetenskap m inr Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i kemi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Biologi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i management Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i finansiering Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Tourism Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i IT Management Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i socialt arbete Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS) Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i statsvetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i statistik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i arbetsterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Fysioterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Biomedicin Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: ergonomi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa - Inriktning: företagssköterska Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i fysik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i farmaci Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i kemi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogrammet i geovetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöjd studie Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfa Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Kompletterande pedagogisk utbildning-Förhöj Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Yrkeslärarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialpedagogprogrammet - Allmäninriktning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Utvecklingsstörning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Teologprogrammet - magisterutbildning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i historiska studier - Historisk inriktning Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Journalistprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i fri konst Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Digital medieproduktion Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet inr Hande Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Systemvetenskapliga programmet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i IT-managemen Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Statistikerprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Civilekonomprogrammet inr servi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Läkarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Logopedprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Tandläkarprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Masterprogram i fysioterapi Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr intensivvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr ambulanssjukvår Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr anestesisjukvår Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr operationssjukv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Receptarieprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Högskoleingenjörsprogrammet i Elek Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Studie- och yrkesvägledarprogrammet (fr Överbryggande kurser) Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Masterprogrammet i fri konst Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre -Idrottsvet progr med inr strat Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i industridesig Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i arkitektur och sta Umeå universitet 0.00 0.00 0.00