Sökresultat

Visar 159 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 16.36 16.05 0.00
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå universitet 12.70 15.15 0.00
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 18.81 17.75 0.95
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 19.00 18.70 1.05
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.80 20.38 1.30
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.18 17.54 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.24 15.09 0.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.91 15.85 0.60
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 14.56 16.41 0.00
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.09 15.58 0.85
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.11 17.69 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 18.41 17.11 0.00
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå universitet 15.78 13.85 0.60
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.70 19.13 1.15
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 18.17 16.43 0.85
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.60 19.18 1.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 17.33 17.83 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Apotekarprogrammet Umeå universitet 20.36 20.56 1.30
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.70 21.25 1.55
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 15.99 18.32 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.30 17.11 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet 18.75 16.73 0.60
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.29 17.06 0.85
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 13.48 14.96 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.56 19.70 0.95
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.85 17.24 0.90
Socionomprogrammet Umeå universitet 19.11 19.60 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.39 19.25 0.70
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.89 21.09 1.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.66 15.87 0.70
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 14.95 14.71 0.00
Journalistprogrammet Umeå universitet 19.18 20.21 0.95
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.23 17.10 0.85
Dietistprogrammet Umeå universitet 17.90 18.60 0.75
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 17.64 17.27 0.70
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 12.50 0.00 0.00
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.90 19.78 1.20
Sociologiprogrammet Umeå universitet 18.70 16.50 0.80
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 14.80 15.13 0.30
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 16.75 16.19 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 14.26 16.07 0.00
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.87 16.40 0.80
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.03 17.10 0.75
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 16.15 16.24 0.40
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.88 21.53 1.60
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- Umeå universitet 15.88 15.36 0.55
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.81 18.26 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 19.11 18.70 0.65
Tränarprogrammet Umeå universitet 16.57 16.80 0.65
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 16.15 16.71 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 18.96 18.75 0.00
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.65 20.85 1.40
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Juristprogrammet Umeå universitet 20.47 20.27 1.25
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.17 18.30 0.80
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig Umeå universitet 18.07 13.79 1.05
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå universitet 18.13 18.90 0.70
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.89 16.46 0.60
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.86 20.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 16.65 16.97 0.00
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.40 18.22 0.60
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 12.10 14.22 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 20.00 18.89 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.40 17.72 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 13.64 14.88 0.35
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd Umeå universitet 21.15 20.97 0.85
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 17.35 17.70 0.75
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 15.72 15.27 0.25
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.24 18.18 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.15 16.64 0.00