Sökresultat

Visar 297 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Tek Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.60 17.58 1.05
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.21 16.02 0.95
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Umeå universitet - - -
Masterprogram i rätt, genus och samhälle Umeå universitet - - -
Magisterprogram i idrottsmedicin Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet - - -
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 16.30 16.93 0.70
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 18.13 17.95 0.90
Masterprogrammet i molekylärbiologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 21.50 21.62 1.55
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Masterprogrammet i finansiering Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 14.26 14.77 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 16.20 15.57 1.10
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.78 17.45 0.90
Masterprogram i historiska studier Idéhistorisk inriktning Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Magisterprogram i sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.63 14.93 0.80
Masterprogrammet i geoekologi Umeå universitet - - -
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga prog Umeå universitet - - -
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 13.94 14.20 0.40
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 16.43 16.58 0.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 18.08 19.08 0.85
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 18.30 18.00 0.95
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.60 17.98 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi Umeå universitet - - -
Yrkeslärarprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Idrottsvetenskapliga pro Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik Umeå universitet - - -
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.95 15.30 -
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 13.16 13.00 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.67 15.25 0.85
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 15.33 15.77 0.70
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl Umeå universitet - - -
Sociologiprogrammet Umeå universitet 17.66 16.01 0.85
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Masterprogrammet i Tourism Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 15.75 14.05 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Statistikerprogrammet Umeå universitet 14.99 13.60 0.85
Masterprogram i Miljöarkeologi Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Masterprogram i omvårdnad Umeå universitet - - -
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.90 18.47 0.95
Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Umeå universitet - - -
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 20.20 21.40 1.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 16.29 17.26 0.85
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.35 21.11 1.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Masterprogrammet i fysik Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 0.00 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.15 17.80 1.25
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinprogrammet Umeå universitet - - -
Juristprogrammet Umeå universitet 20.26 20.10 1.35
Masterprogram i kultur- och medievetenskap Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Förskoleverksamhet Umeå universitet - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: beteendevetenskap Umeå universitet - - -
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.60 22.50 1.55
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.65 16.00 0.75
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjör inr Umeå universitet - - -
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.50 16.87 1.15
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Masterprogrammet i Nationalekonomi Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 17.50 16.25 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Magisterprogrammet för museer och kulturarv Umeå universitet - - -
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysi Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.09 19.30 1.30
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.00 17.87 1.15
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr Umeå universitet - - -
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.08 19.65 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Masterprogrammet i farmaci Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.43 18.12 1.05
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.45 18.63 1.10
Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra Umeå universitet - - -
Specialpedagogprogrammet Grundskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga Umeå universitet - - -
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: ergonomi Umeå universitet - - -
Socionomprogrammet Umeå universitet 17.95 17.37 0.85
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet - - -
Magisterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Masterprogrammet i Spatial Planning and Development Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.17 16.85 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.50 15.21 1.15
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandid Umeå universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr En Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.75 16.52 0.90
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 17.45 17.80 1.15
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 0.00 - -
Förskollärarprogrammet Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i kemi Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.35 18.30 1.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog Umeå universitet - - -
Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet Umeå universitet - - -
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 18.35 16.77 0.95
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.40 19.27 1.20
Specialpedagogprogrammet Fritidshemsverksamhet Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Man Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: företagssköterska Umeå universitet - - -
Dietistprogrammet Umeå universitet 19.50 19.90 1.05
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.50 16.60 0.95
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet - 14.04 -
Masterprogram i Fysioterapi Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Humanistiskt samhällsprogra Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet - - -
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Nation Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 18.73 18.00 1.25
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike Umeå universitet - - -
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 15.90 17.48 1.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 17.72 16.85 1.10
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i redovisning Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i datavetenskap Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i hå Umeå universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 18.54 17.40 1.00
Magisterprogram i bildterapi Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar Umeå universitet - - -
Magisterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister Umeå universitet - - -
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 15.00 15.67 0.60
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram Umeå universitet - - -
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet - - -
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för museer och k Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 0.00 - -
Kostvetarprogrammet Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Umeå universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen Umeå universitet - - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkeologiprogrammet, kandi Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i IT Management Umeå universitet - - -
Masterprogram i genusvetenskap Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Magisterprogram i Folkhälsovetenskap Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 17.40 17.92 0.95
Barnmorskeprogrammet Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.21 17.93 1.15
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Masterprogrammet i marknadsföring Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 17.34 17.45 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.58 15.23 1.05
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 17.52 17.40 0.95
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i filoso Umeå universitet - - -
Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc Umeå universitet - - -
Masterprogram i arbetsterapi Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i ekologi Umeå universitet - - -
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.67 21.99 1.70
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.00 18.56 1.10
Apotekarprogrammet Umeå universitet 19.07 20.70 1.25
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 0.00 - -
Specialpedagogprogrammet Allmän inriktning Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 0.00 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bio Umeå universitet - - -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Estetiska ämnen Umeå universitet - - -
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 18.15 17.70 1.15
Journalistprogrammet Umeå universitet 17.81 17.80 0.90
Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap Umeå universitet - - -
Masterprogram i socialt arbete Umeå universitet - - -
Masterprogram i Biomedicin Umeå universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet - - -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet - - -
Logopedprogrammet Umeå universitet 18.19 19.55 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogrammet i Sjuk Umeå universitet - - -
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 18.30 16.77 0.90
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i management Umeå universitet - - -
Masterprogrammet i beräkningsteknik Umeå universitet - - -
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet - 13.08 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 15.85 - 1.00
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.02 18.10 1.05
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogrammet i fri ko Umeå universitet - - -
Masterprogram i historiska studier Historisk inriktning Umeå universitet - - -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus Umeå universitet - - -
Masterprogram i Sjukgymnastik Umeå universitet - - -
Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Umeå universitet - - -
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Fina Umeå universitet - - -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 0.00 - -
Speciallärarprogrammet Utvecklingsstörning, grundskola och gymnasieskola Umeå universitet - - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga p Umeå universitet - - -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int Umeå universitet - - -