Sökresultat

Visar 159 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.91 15.85 0.60
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 16.36 16.05 0.00
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå universitet 18.13 18.90 0.70
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig Umeå universitet 18.07 13.79 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.87 16.40 0.80
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.18 17.54 0.60
Socionomprogrammet Umeå universitet 19.11 19.60 1.10
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.17 18.30 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 12.50 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.09 15.58 0.85
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 18.41 17.11 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd Umeå universitet 21.15 20.97 0.85
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.65 20.85 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 17.33 17.83 0.75
Dietistprogrammet Umeå universitet 17.90 18.60 0.75
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 20.00 18.89 0.95
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå universitet 12.70 15.15 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 15.99 18.32 0.75
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.86 20.00 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.30 17.11 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.40 18.22 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 16.15 16.24 0.40
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 18.81 17.75 0.95
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 19.00 18.70 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 14.80 15.13 0.30
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 19.11 18.70 0.65
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå universitet 15.78 13.85 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.24 18.18 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 12.10 14.22 0.00
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.60 19.18 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.88 21.53 1.60
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.70 19.13 1.15
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 18.17 16.43 0.85
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet 18.75 16.73 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.85 17.24 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 14.56 16.41 0.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 16.75 16.19 0.60
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.29 17.06 0.85
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.56 19.70 0.95
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 18.96 18.75 0.00
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.66 15.87 0.70
Apotekarprogrammet Umeå universitet 20.36 20.56 1.30
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 15.72 15.27 0.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.39 19.25 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 14.95 14.71 0.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.23 17.10 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 16.15 16.71 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.40 17.72 0.65
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.89 21.09 1.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 16.65 16.97 0.00
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.90 19.78 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.24 15.09 0.00
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 14.26 16.07 0.00
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.03 17.10 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 13.48 14.96 0.00
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.89 16.46 0.60
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.80 20.38 1.30
Sociologiprogrammet Umeå universitet 18.70 16.50 0.80
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 17.35 17.70 0.75
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.81 18.26 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.15 16.64 0.00
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Tränarprogrammet Umeå universitet 16.57 16.80 0.65
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 17.64 17.27 0.70
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.11 17.69 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- Umeå universitet 15.88 15.36 0.55
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Journalistprogrammet Umeå universitet 19.18 20.21 0.95
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.70 21.25 1.55
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 13.64 14.88 0.35
Juristprogrammet Umeå universitet 20.47 20.27 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45