Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80