Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10