Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00