Sökresultat

Visar 338 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Masterprogram i geovetenskap - Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 0.00 11.60 0.00
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Psykoterapeutprogrammet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Barnmorskeprogrammet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet - Inr. mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande lärarutbildning - Gymnasieskolan Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i tillämpad bioteknik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inr. mot biodiversitet och systematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Geofysik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Meteorologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Energifysik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Materialfysik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Materialteori Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/Hydrogeologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i vindkraftprojektering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i vindkraftprojektering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i datavetenskap - Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i inbyggda system Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i datavetenskap - Concurrency och parallellprogrammering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Kemi för förnybar energi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Kemisk biologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Teoretisk kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Organisk kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Biokemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Analytisk kemi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi - Bio- och nanomaterial Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i matematik - Finansiell matematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i matematik - Matematik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i matematik - Tillämpad matematik och statistik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i industriell ledning och innovation Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i förnybar elgenerering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Entreprenörskap för destinationsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Masterprogram i hållbar utveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kostvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kulturgeografi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i freds- och konfliktstudier Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och finansiering - Finansiering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i entreprenörskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i människa-datorinteraktion Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i management, kommunikation och IT Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Masterprogram i statistik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Masterprogram i geografi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i nationalekonomi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Politices masterprogram Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Magisterprogram i klinisk farmaci Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i läkemedelsmodellering Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i läkemedelsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i läkemedelsanvändning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biomedicin Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i infektionsbiologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i folkhälsa Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i global hälsa Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i forensisk vetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i molekylär medicin Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i medicinsk nuklidteknik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i medicinsk forskning Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Arabiska (modersmål) Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Turkiska (modersmål) Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik m. inr. mot datateknik (di Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Didaktik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Barn- och ungdomsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Pedagogik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i utbildningssociologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Antikens kultur och samhällsliv Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i global miljöhistoria Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Historia Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i tidigmodern tid Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i modern historia Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i digital konstvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i textilvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Etnologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Retorik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i skandinavistik Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i engelska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i svenska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språkteknologi Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Tysklandsstudier - Humaniora Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i mänskliga rättigheter Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religion i fred och konflikt Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Tysklandsstudier - Interkulturell didaktik i tyska Uppsala universitet 0.00 0.00 0.00
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 16.18 0.00
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 13.38 0.90
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 12.56 0.65
Magisterprogram i teologi - Bibelvetenskap Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i teologi - Historisk praktisk teologi Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i teologi - Bibelvetenskap Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i teologi - Historisk praktisk teologi Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Högskoleexamen i teologi Newmaninstitutet 0.00 0.00 0.00
Kandidatexamen i filosofi Newmaninstitutet 0.00 0.00 0.00
Kandidatexamen i teologi Newmaninstitutet 0.00 0.00 0.00
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde Newmaninstitutet 0.00 0.00 0.00
Husdjursvetenskap - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agroecology - Master's Programme Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
EnvEuro - European Master in Environmental Science Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Miljökommunikation - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Trädgårdsvetenskap - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hållbara livsmedelssystem - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Mark, vatten och miljö - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Landscape Architecture- Master's Programme Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Euroforester - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Växtskydd och växtförädling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Genetisk och molekylär växtbiologi Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Skogsbioteknik Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Odlade växters abiotiska och biotiska interakti Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleexamen i filosofi Newmaninstitutet 0.00 0.00 0.00
Kandidatexamen med teologi som huvudområde Newmaninstitutet 0.00 0.00 0.00