Sökresultat

Visar 152 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Psykologprogrammet Uppsala universitet 21.98 21.91 1.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 16.19 16.84 1.40
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.91 17.95 1.35
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 16.30 16.61 0.50
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.99 17.99 0.90
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.47 19.43 1.35
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.40 20.99 1.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 20.79 20.27 1.35
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.96 - 1.40
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.33 16.61 1.40
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.69 19.75 1.50
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.12 14.48 0.40
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 19.34 17.70 1.40
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.07 20.00 1.30
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 18.59 21.05 1.45
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 17.08 18.64 1.10
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 19.28 20.71 1.20
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 19.71 16.83 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.76 16.90 0.90
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.55 - 1.40
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 17.05 17.66 1.25
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.30 17.28 0.70
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.57 1.30
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.96 19.25 1.00
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 21.88 15.85 1.10
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.31 19.67 1.30
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.50 17.28 0.80
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.19 16.41 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.57 19.44 1.15
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Kostvetarprogram Uppsala universitet 18.38 18.35 0.95
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 21.04 20.19 1.50
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 17.50 16.60 1.45
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 15.89 14.83 0.90
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.60 17.20 1.15
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 19.00 20.68 1.05
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.19 - 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.67 20.52 1.45
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.69 17.86 0.85
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 15.90 17.20 1.05
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.09 22.29 1.75
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.55 18.88 1.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 17.60 1.35
Dietistprogrammet Uppsala universitet 21.20 21.56 1.45
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.55 18.11 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.65 17.62 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.10 14.53 1.05
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.89 19.65 1.55
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.06 16.70 1.15
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 18.07 17.50 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 19.11 16.06 1.00
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.61 17.40 0.90
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.64 20.00 1.25
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.28 16.98 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 17.00 19.30 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.00 16.54 1.05
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 20.36 17.44 1.45
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.75 20.70 1.30
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Logopedprogrammet Uppsala universitet 19.58 18.47 1.15
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.92 17.88 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.60 16.72 0.90
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.05 19.41 1.25
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 20.00 17.40 1.30
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.60 19.67 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 19.60 19.43 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 19.84 22.40 1.50
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 17.75 13.50 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.70 17.08 0.90
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.05 19.06 1.35
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 15.77 16.27 0.65
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 20.55 1.40
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.68 20.90 1.25
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 18.39 20.06 1.10
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.08 20.99 1.60
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 18.75 1.15
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 17.31 11.87 1.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 22.20 - -
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 16.10 17.27 1.00
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.34 - -
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 19.01 19.40 1.35
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 17.70 19.67 -
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 21.72 - -
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 17.45 18.94 1.05
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.45 - -
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 19.03 19.60 1.30
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.00 17.33 0.85