Sökresultat

Visar 176 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.59 19.41 1.25
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.41 19.70 1.25
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.75 18.60 1.20
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.20 15.20 0.70
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.99 20.65 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 18.96 17.77 0.80
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala universitet 18.39 19.76 1.00
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.84 18.70 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 17.34 15.33 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 15.70 16.10 0.75
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.23 16.55 0.65
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.19 22.00 1.70
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 15.65 15.38 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.15 17.55 0.95
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.25 17.25 1.05
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 19.00 19.26 0.00
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.96 20.60 1.15
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 18.13 16.36 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 13.65 13.87 0.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Humanioraprogrammet Uppsala universitet 16.67 17.49 0.00
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 19.38 17.17 0.90
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 18.02 18.00 1.20
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.49 15.65 0.90
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 13.60 14.67 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 19.26 19.17 0.85
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 12.08 14.34 0.00
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 18.51 20.29 1.45
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 18.07 18.96 0.00
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.25 19.42 1.10
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.40 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 18.15 16.93 0.95
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 17.19 16.99 1.00
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.65 19.15 0.85
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 17.44 18.38 0.90
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 17.76 16.49 0.50
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 20.31 0.00 1.10
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 20.25 20.18 1.30
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.42 20.90 1.25
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 20.95 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 19.14 19.37 0.95
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 17.88 14.55 1.05
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 18.13 17.90 0.70
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Historikerprogrammet Uppsala universitet 18.00 16.80 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 16.76 17.23 0.65
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.70 19.55 1.25
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 18.54 18.02 1.15
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.70 19.74 1.30
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 21.80 1.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet 21.20 21.30 1.55
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 17.15 0.00 0.00
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 15.40 15.88 0.65
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 17.71 17.36 0.95
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.95 19.43 0.00
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 20.14 19.73 1.25
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.56 21.25 1.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Sociologiprogrammet Uppsala universitet 20.00 19.64 1.10
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 20.96 20.26 1.20
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 16.57 16.05 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.10 17.02 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.07 16.16 0.95
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 17.76 17.60 1.05
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.80 18.81 0.60
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 19.38 20.03 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 18.11 16.75 0.70
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Uppsala universitet 15.26 15.35 0.00
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.50 16.29 0.50
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.94 20.99 1.35
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.00 16.42 0.30
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 17.76 17.65 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 15.21 15.40 0.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala universitet 12.90 17.47 0.00
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 18.70 18.41 1.20
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.28 19.79 1.20
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.60 16.67 0.45
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 16.88 17.40 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 18.81 18.32 0.85
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 18.50 18.65 0.00
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala universitet 18.15 16.60 0.75
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 17.10 15.20 0.45
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.48 20.19 1.25
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 18.43 13.60 0.00
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.05 21.25 1.55
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Sveriges Lantbruksuniversitet 13.90 14.98 0.75
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 17.02 0.90
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 17.95 0.40
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin Sveriges Lantbruksuniversitet 16.46 18.90 0.90
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 13.73 14.76 0.70
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.85 19.61 1.10
Djursjukskötarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.00 20.52 1.35
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 16.20 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar Johannelunds teologiska högskola 15.42 17.02 0.00
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.13 19.89 0.80
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 16.88 0.00 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 17.96 0.00 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.80 13.60 0.95
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 19.07 0.90
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 18.75 18.85 1.05
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 16.59 0.85
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.20 16.73 0.80