Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45