Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00