Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10