Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00