Sökresultat

Visar 176 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 18.07 18.96 0.00
Historikerprogrammet Uppsala universitet 18.00 16.80 0.75
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.40 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.65 19.15 0.85
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 17.15 0.00 0.00
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Uppsala universitet 15.26 15.35 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 17.19 16.99 1.00
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 18.51 20.29 1.45
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 20.31 0.00 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 19.14 19.37 0.95
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 20.25 20.18 1.30
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 20.95 1.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 15.21 15.40 0.15
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 18.13 17.90 0.70
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 17.88 14.55 1.05
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 15.40 15.88 0.65
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala universitet 18.15 16.60 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 21.80 1.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 16.76 17.23 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.70 19.55 1.25
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.10 17.02 0.00
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.70 19.74 1.30
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.99 20.65 1.25
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 16.57 16.05 0.95
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 16.88 17.40 0.95
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.56 21.25 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 17.71 17.36 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.95 19.43 0.00
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 20.14 19.73 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 13.65 13.87 0.40
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.94 20.99 1.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 17.76 17.65 1.05
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 20.96 20.26 1.20
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 17.34 15.33 0.00
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 15.65 15.38 0.45
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 19.38 20.03 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.07 16.16 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 18.11 16.75 0.70
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 17.76 17.60 1.05
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.84 18.70 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.80 18.81 0.60
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.41 19.70 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.20 15.20 0.70
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.50 16.29 0.50
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.00 16.42 0.30
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 13.60 14.67 0.00
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.60 16.67 0.45
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 18.81 18.32 0.85
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 18.70 18.41 1.20
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 19.38 17.17 0.90
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.28 19.79 1.20
Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala universitet 12.90 17.47 0.00
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.96 20.60 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 18.50 18.65 0.00
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 18.13 16.36 1.05
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.75 18.60 1.20
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 17.44 18.38 0.90
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.19 22.00 1.70
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 18.54 18.02 1.15
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet 21.20 21.30 1.55
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 15.70 16.10 0.75
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 18.15 16.93 0.95
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.23 16.55 0.65
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala universitet 18.39 19.76 1.00
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.25 19.42 1.10
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.15 17.55 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 18.96 17.77 0.80
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.59 19.41 1.25
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 12.08 14.34 0.00
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 19.00 19.26 0.00
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 17.76 16.49 0.50
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 18.02 18.00 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 19.26 19.17 0.85
Sociologiprogrammet Uppsala universitet 20.00 19.64 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.49 15.65 0.90
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Humanioraprogrammet Uppsala universitet 16.67 17.49 0.00
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.42 20.90 1.25
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.25 17.25 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.48 20.19 1.25
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 17.10 15.20 0.45
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 17.02 0.90
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 17.96 0.00 0.00
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 16.88 0.00 0.00
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 17.95 0.40
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.80 13.60 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.85 19.61 1.10
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Sveriges Lantbruksuniversitet 13.90 14.98 0.75
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 18.43 13.60 0.00
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 16.20 0.00 0.00
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Djursjukskötarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.00 20.52 1.35
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 13.73 14.76 0.70
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.20 16.73 0.80
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 19.07 0.90
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 18.75 18.85 1.05
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.13 19.89 0.80
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 16.59 0.85
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.05 21.25 1.55
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar Johannelunds teologiska högskola 15.42 17.02 0.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin Sveriges Lantbruksuniversitet 16.46 18.90 0.90