Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95