Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00