Sökresultat

Visar 163 sökresultat för "Uppsala"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.73 20.65 1.30
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.19 1.75
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 15.70 19.52 1.20
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.15 16.44 1.00
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 15.65 17.98 0.90
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.92 16.77 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.40 20.40 1.20
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.28 18.66 1.40
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 18.36 1.35
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.60 17.46 1.35
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 16.09 16.00 0.60
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 19.06 21.30 1.45
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 18.60 17.62 1.05
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.96 15.77 1.05
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 18.07 19.85 1.10
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 14.25 13.52 0.75
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.49 16.61 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala universitet 15.32 15.70 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 17.92 17.17 1.05
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Logopedprogrammet Uppsala universitet 18.80 18.32 0.95
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.70 19.33 1.30
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.25 17.06 1.10
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 17.70 17.40 1.00
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.03 16.64 1.00
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.60 16.65 0.95
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Uppsala universitet 14.78 13.94 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 12.56 12.60 0.00
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 16.88 17.76 1.00
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.40 17.88 1.15
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.26 19.21 1.25
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 21.10 1.35
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 16.53 16.04 1.25
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.20 17.00 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 20.83 20.70 1.45
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 18.80 13.20 0.00
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.00 16.36 1.10
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Uppsala universitet 16.24 15.57 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 18.65 19.67 1.00
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.21 19.10 1.30
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.63 20.17 1.35
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.92 16.28 0.95
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Dietistprogrammet Uppsala universitet 20.47 20.77 1.35
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.65 21.02 1.30
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.50 17.05 1.10
Psykologprogrammet Uppsala universitet 22.08 22.21 1.65
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 20.57 19.97 1.15
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Socionomprogrammet Campus Gotland Uppsala universitet 18.83 19.03 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.32 16.96 1.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.45 18.15 1.35
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.57 19.53 1.20
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 14.76 16.87 0.20
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.61 20.10 1.20
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 21.35 19.56 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.30 19.70 1.40
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 17.73 16.60 1.00
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.41 20.80 1.50
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 17.55 17.56 0.90
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 16.70 16.71 1.10
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 16.24 19.23 0.90
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.80 12.47 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 18.79 18.20 1.20
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.60 16.36 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 18.30 16.70 1.20
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 18.75 19.78 1.15
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.00 15.52 1.10
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.30 17.59 0.65
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 16.15 14.50 0.95
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.32 20.50 0.95
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.39 1.25
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.10 19.58 1.30
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 13.77 15.15 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.30 19.06 1.15
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.26 19.85 1.20
Kostvetarprogram Uppsala universitet 16.75 16.73 0.90
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Högskoleexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.74 18.66 0.80
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.65 19.57 0.80
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Kandidatexamen i teologi, Halvdistans Newmaninstitutet 18.10 15.36 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 18.20 20.24 1.20
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Kandidatexamen med teologi som huvudområde, Halvdistans Newmaninstitutet 19.48 17.27 0.80
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans Newmaninstitutet 17.79 13.99 0.00