Antagningspoäng för utbildningar vid Stockholms universitet

Om Stockholms universitet
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:477

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Stockholms universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Allmänt masterprogram i psykologi Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, Stockholms universitet 21.80 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, Stockholms universitet - - 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska Stockholms universitet 16.60 15.46 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s Stockholms universitet - - 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet - - 1.05
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet - - 1.45
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet - - 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholms universitet 16.40 - 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholms universitet - - 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholms universitet 17.49 16.45 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Stockholms universitet 12.90 21.91 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholms universitet - - 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholms universitet 14.30 11.31 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 14.80 16.30 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholms universitet 15.24 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet - - 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska Stockholms universitet - - 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Stockholms universitet - - 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet - - 0.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Stockholms universitet - - 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholms universitet 18.56 17.46 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholms universitet - - 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Stockholms universitet 0.00 14.90 1.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholms universitet 18.47 18.85 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi Stockholms universitet - - 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet - - 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Stockholms universitet - - 1.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik Stockholms universitet - - 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi Stockholms universitet - - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Naturkunskap, biologi Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholms universitet 19.13 17.55 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholms universitet - - 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholms universitet 19.58 16.10 1.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Stockholms universitet 19.90 18.45 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi Stockholms universitet - - 1.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Stockholms universitet 20.50 18.76 1.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Stockholms universitet 17.85 14.05 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Stockholms universitet 19.00 16.94 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Stockholms universitet 19.38 21.14 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet - - 0.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholms universitet 14.13 17.62 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholms universitet 11.80 12.80 0.45
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Italienska Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Stockholms universitet 18.35 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholms universitet 16.97 12.12 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholms universitet 17.81 14.51 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholms universitet 18.71 17.86 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholms universitet 17.46 - 1.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholms universitet - - 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholms universitet 20.04 19.83 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholms universitet 17.89 16.25 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholms universitet 14.90 13.80 0.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 15.61 17.94 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholms universitet 19.17 20.25 -
Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi Stockholms universitet 12.44 - 0.70
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, fysik, matematik Stockholms universitet 0.00 - 1.00
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik Stockholms universitet 15.67 13.01 -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik Stockholms universitet 0.00 - 1.15
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik Stockholms universitet 15.85 - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi Stockholms universitet 15.71 - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik Stockholms universitet 14.60 14.44 1.00
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, kemi, teknik Stockholms universitet 0.00 19.06 -
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie Stockholms universitet - - 0.60
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym Stockholms universitet - - 0.30
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för Stockholms universitet - - 0.65
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna Stockholms universitet - - 0.90
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy Stockholms universitet - - 1.10
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie Stockholms universitet - - 0.55
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna Stockholms universitet - - 0.95
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym Stockholms universitet - - 1.10
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna Stockholms universitet - - 0.80
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas Stockholms universitet - - 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 12.15 - 0.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 17.80 - 0.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 17.02 14.48 0.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 12.73 10.79 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 21.82 13.60 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 15.87 - -
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholms universitet 18.20 17.60 1.25
Engelska Stockholms universitet - - 0.70
Finska Stockholms universitet - - 0.30
Förskollärarprogrammet Stockholms universitet 16.00 16.67 0.65
Förskollärarprogrammet för barnskötare Stockholms universitet - - 0.10
Franska Stockholms universitet - - 0.65
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet 16.50 16.56 0.70
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Stockholms universitet - - 0.10
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild Stockholms universitet - - 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholms universitet 14.76 15.89 0.55
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott Stockholms universitet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholms universitet 17.00 16.61 0.80
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholms universitet 14.25 14.73 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet 16.60 15.98 0.85
Historia Stockholms universitet - - -
Humanistiskt ämne i kombination med humanistiskt ämne Stockholms universitet - - -
Inriktning Konstvetenskap Stockholms universitet - - -
Inriktning Litteraturvetenskap Stockholms universitet - - -
Inriktning Musikvetenskap Stockholms universitet - - -
Inriktning Teatervetenskap Stockholms universitet - - -
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholms universitet - - -
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholms universitet - - -
Italienska Stockholms universitet - - -
Journalistprogrammet - kandidatprogram Stockholms universitet 20.30 19.60 1.30
Journalistprogrammet, Antagning till senare del - termin 3-6 Stockholms universitet - - -
Juristprogrammet Stockholms universitet 21.48 21.10 1.50
Källspråk engelska Stockholms universitet - - -
Källspråk franska Stockholms universitet - - -
Källspråk italienska Stockholms universitet - - -
Källspråk ryska Stockholms universitet - - -
Källspråk spanska Stockholms universitet - - -
Källspråk tyska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram för museer och kulturarv Stockholms universitet 14.26 16.40 0.15
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholms universitet 18.40 17.20 1.05
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholms universitet 18.00 17.50 1.10
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 10.50 11.02 0.35
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Stockholms universitet 17.98 16.15 1.00
Kandidatprogram i arkeologi Stockholms universitet 14.00 13.77 0.40
Kandidatprogram i astronomi Stockholms universitet 17.87 14.75 0.90
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholms universitet 17.46 18.52 0.90
Kandidatprogram i biologi Stockholms universitet 17.00 14.31 0.50
Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi Stockholms universitet - - 1.35
Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare Stockholms universitet 13.20 13.35 0.35
Kandidatprogram i datavetenskap Stockholms universitet 17.65 17.23 1.20
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Stockholms universitet 17.60 17.40 1.20
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design Stockholms universitet - - 1.20
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion Stockholms universitet - - 1.20
Kandidatprogram i digitala medier Stockholms universitet 18.90 18.65 1.15
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet 19.38 19.75 1.25
Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater Stockholms universitet 12.10 20.96 0.55
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Stockholms universitet 12.10 10.85 0.20
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Stockholms universitet 19.08 17.90 1.10
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholms universitet 20.25 20.12 1.40
Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 21.83 20.68 1.30
Kandidatprogram i fysik Stockholms universitet - - 1.30
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Stockholms universitet 19.40 14.96 1.40
Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap Stockholms universitet - 14.42 1.20
Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik Stockholms universitet 16.02 15.20 0.60
Kandidatprogram i geografi Stockholms universitet 16.54 16.69 0.45
Kandidatprogram i geologi Stockholms universitet 13.00 12.30 1.30
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholms universitet 17.97 15.56 0.85
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Stockholms universitet 13.20 15.20 0.80
Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska Stockholms universitet 17.48 16.87 1.00
Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska Stockholms universitet 20.92 21.53 1.30
Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska Stockholms universitet 18.45 - 1.15
Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska Stockholms universitet 19.68 21.02 1.10
Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska Stockholms universitet 19.00 10.50 0.75
Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska Stockholms universitet 20.68 18.38 1.30
Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska Stockholms universitet 18.05 20.04 1.20
Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska Stockholms universitet 19.78 20.60 1.10
Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska Stockholms universitet 17.40 - 0.90
Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska Stockholms universitet 16.13 19.37 0.60
Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska Stockholms universitet 19.45 20.69 0.95
Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 16.90 17.62 0.45
Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska Stockholms universitet 19.35 19.80 1.10
Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska Stockholms universitet 22.50 21.63 1.15
Kandidatprogram i global utveckling Stockholms universitet 21.00 19.20 1.30
Kandidatprogram i historiska studier Stockholms universitet 11.83 12.52 0.10
Kandidatprogram i interaktionsdesign Stockholms universitet 18.60 17.90 1.15
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholms universitet 22.28 19.85 1.35
Kandidatprogram i kemi Stockholms universitet 16.20 13.11 0.85
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholms universitet 15.13 15.97 0.35
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska Stockholms universitet 14.31 15.97 0.35
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin Stockholms universitet 15.10 - 0.55
Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys Stockholms universitet 15.58 14.92 0.50
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 15.20 - -
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholms universitet 15.00 12.76 0.25
Kandidatprogram i lingvistik Stockholms universitet 13.50 11.80 0.50
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Stockholms universitet 11.70 13.12 0.55
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Stockholms universitet 16.20 15.17 0.55
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholms universitet 19.88 16.10 1.15
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholms universitet 20.00 20.13 1.20
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholms universitet 19.80 19.52 1.20
Kandidatprogram i matematik Stockholms universitet 18.44 18.90 1.30
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Stockholms universitet 19.00 20.72 1.35
Kandidatprogram i matematik och filosofi Stockholms universitet - - 0.85
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 13.05 14.59 0.15
Kandidatprogram i meteorologi Stockholms universitet 15.87 15.71 0.75
Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholms universitet 14.25 14.00 0.70
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot engelska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot finska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot franska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot italienska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot lettiska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot litauiska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot polska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot ryska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot spanska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot svenska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot teckenspråk Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot tyska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholms universitet 19.15 16.15 0.95
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Stockholms universitet 18.25 17.65 1.00
Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi Stockholms universitet - - 1.15
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet 19.38 20.42 1.45
Kandidatprogram i nutrition Stockholms universitet 18.75 18.95 1.25
Kandidatprogram i oceanografi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholms universitet 17.60 15.94 0.85
Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska Stockholms universitet 20.93 19.31 1.40
Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska Stockholms universitet 15.67 13.73 0.20
Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska Stockholms universitet 21.68 - 0.35
Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska Stockholms universitet 18.31 19.46 0.70
Kandidatprogram i språk med inriktning mot lettiska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot litauiska Stockholms universitet - - -
kandidatprogram i språk med inriktning mot polska Stockholms universitet - 15.02 -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 12.80 17.34 0.25
Kandidatprogram i språk med inriktning mot ryska Stockholms universitet 0.00 12.76 0.35
Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska Stockholms universitet 17.80 18.70 0.65
Kandidatprogram i språk med inriktning mot språkdidaktik Stockholms universitet 0.00 13.04 -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska Stockholms universitet 12.03 15.97 0.30
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet 15.29 - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska Stockholms universitet 21.30 16.06 0.15
Kandidatprogram i språk och översättning Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Stockholms universitet 20.21 19.89 1.20
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Stockholms universitet 19.00 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Stockholms universitet 21.50 - 1.40
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Stockholms universitet 20.01 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Stockholms universitet - 19.81 -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Stockholms universitet 18.75 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Stockholms universitet 0.00 - 0.35
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Stockholms universitet 19.70 - 1.55
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tjeckiska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Stockholms universitet 0.00 - 1.25
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Stockholms universitet 18.70 17.68 1.15
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Stockholms universitet 17.40 17.33 0.35
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholms universitet 17.20 14.29 0.55
Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) Stockholms universitet - - 1.20
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholms universitet 20.00 19.10 1.20
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen mot gymnasieskolan - matematik, naturv Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen mot gymnasieskolan - matematik, naturve Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap: Årskur Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap: Gymnas Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen mot gymnasieskolan - Språk i kombination Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen mot gymnasieskolan - Humanistiskt ämne i Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen mot gymnasieskolan - Samhällsvetenskaplig Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning huvudämne matematik Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning huvudämne naturkunskap Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med huvudämne biologi Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med huvudämne fysik Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med huvudämne geografi Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med huvudämne kemi Stockholms universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med huvudämne teknik Stockholms universitet - - -
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholms universitet 11.40 9.35 0.20
Lettiska Stockholms universitet - - -
Litauiska Stockholms universitet - - -
Magister- /Masterprogram i etnologi Stockholms universitet - - -
Magister-/Masterprogram i genusvetenskap Stockholms universitet - - -
Magister-/Masterprogram i religionshistoria Stockholms universitet - - -
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Stockholms universitet - - -
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Stockholms universitet - - -
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i Barnkultur Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i beslutsstöd och riskanalys Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i data- och systemvetenskap Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i demografi Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i didaktik Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i marknadskommunikation (IHR) Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i utbildningsledning Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i vårdpedagogik Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i yrkesdidaktik Stockholms universitet - - -
Magisterutbildning (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Stockholms universitet - - -
Magisterutbildning (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Stockholms universitet - - -
Master's Programme in Cinema Studies Stockholms universitet - - -
Masterprogram CREOLE: Cultural Differences and Transnational Processes Stockholms universitet - - -
Masterprogram i affärsledning med informationssystem Stockholms universitet - - -
Masterprogram i analytisk kemi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i arkeologi, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholms universitet - - -
Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i Asienstudier Stockholms universitet - - -
Masterprogram i astronomi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter Stockholms universitet - - -
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i besluts-, risk- och policyanalys Stockholms universitet - - -
Masterprogram i beslutsstöd och riskanalys Stockholms universitet - - -
Masterprogram i biokemi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i biologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i biostatistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i Consumer & Business Marketing Stockholms universitet - - -
Masterprogram i dansvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i data- och systemvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i datalogi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i didaktik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Stockholms universitet - - -
Masterprogram i engelska - transnationell litterär gestaltning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i estetiska vetenskaper Stockholms universitet - - -
Masterprogram i estetiska vetenskaper inriktning konstvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i estetiska vetenskaper inriktning litteraturvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i estetiska vetenskaper inriktning musikvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i estetiska vetenskaper inriktning teatervetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i etologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i filmvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i finansmatematik och finansiell ekonomi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv Stockholms universitet - - -
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Stockholms universitet - - -
Masterprogram i fysik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholms universitet - - -
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Stockholms universitet - - -
Masterprogram i glaciologi och polarmiljöer Stockholms universitet - - -
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholms universitet - - -
Masterprogram i historiska studier Stockholms universitet - - -
Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholms universitet - - -
Masterprogram i historiska studier, inriktning historia Stockholms universitet - - -
Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria Stockholms universitet - - -
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Stockholms universitet - - -
Masterprogram i informations- och kommunikationsteknik för utveckling Stockholms universitet - - -
Masterprogram i informationssäkerhet Stockholms universitet - - -
Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i IT-projektledning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i journalistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i karriärutveckling och vägledning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i kinesiska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i kriminologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i kulturarvsstudier Stockholms universitet - - -
Masterprogram i kulturgeografi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling Stockholms universitet - - -
Masterprogram i landskapsekologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i latinamerikastudier Stockholms universitet - - -
Masterprogram i ledarskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekisk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelsk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot fransk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italiensk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot japansk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot polsk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot rysk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tjeckisk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap, allmän och svensk inriktning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i Management Studies Stockholms universitet - - -
Masterprogram i marinbiologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring Stockholms universitet - - -
Masterprogram i matematik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i matematisk statistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i materialkemi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier inriktning franska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier inriktning konstvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier inriktning latin Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning arkeologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning klassiska språk Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning konsthistoria Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning kulturgeografi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning nordiska språk Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning romanska språk Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning Tyska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i Mellanösternstudier Stockholms universitet - - -
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat Stockholms universitet - - -
Masterprogram i mikrobiologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholms universitet - - -
Masterprogram i miljökemi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Stockholms universitet - - -
Masterprogram i miljövetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i molekylär biofysik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Stockholms universitet - - -
Masterprogram i nationalekonomi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i nutrition Stockholms universitet - - -
Masterprogram i öppen e-förvaltning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i organisk kemi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättning, källspråk engelska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättning, källspråk franska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättning, källspråk italienska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättning, källspråk spanska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättning, källspråk tyska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättningsvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättningsvetenskap, källspråk engelska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i översättningsvetenskap, målspråk engelska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i pedagogik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i pedagogik med inriktning mot hälsa Stockholms universitet - - -
Masterprogram i peptid- och proteinkemi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i personal, arbete och organisation Stockholms universitet - - -
Masterprogram i redovisning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i redovisning, revision och finansiell företagsanalys Stockholms universitet - - -
Masterprogram i samhällsplanering Stockholms universitet - - -
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Stockholms universitet - - -
Masterprogram i socialantropologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i socialt arbete Stockholms universitet - - -
Masterprogram i sociologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholms universitet - - -
Masterprogram i specialpedagogik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i statistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i statsvetenskap Stockholms universitet - - -
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Stockholms universitet - - -
Masterprogram i strategisk IT-management Stockholms universitet - - -
Masterprogram i strategisk offentlig och politisk marknadsföring Stockholms universitet - - -
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Stockholms universitet - - -
Multidisciplinary Master's Programme in Demography Stockholms universitet - - -
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Stockholms universitet - - -
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 18.95 18.50 1.20
Polska Stockholms universitet - - 0.35
Portugisiska Stockholms universitet - - -
Psykologprogrammet Stockholms universitet 22.40 22.40 1.65
Psykoterapeutprogrammet Stockholms universitet - - -
Ryska Stockholms universitet - - -
Samhällsplanerarprogrammet Stockholms universitet 16.30 16.52 0.95
Samhällsvet. ämne i kombination med humanistiskt ämne Stockholms universitet - - -
Samhällsvet. ämne i kombination med samhällsvet. ämne Stockholms universitet - - -
Sjukhusfysikerprogrammet Stockholms universitet 19.08 15.67 0.80
Socionomprogrammet Stockholms universitet 19.70 18.94 1.15
Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade Stockholms universitet - - 0.90
Spanska Stockholms universitet - - 0.35
Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada Stockholms universitet - - -
Speciallärarprogram: Specialisering mot matematikutveckling Stockholms universitet - - -
Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Stockholms universitet - - -
Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada Stockholms universitet - - -
Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning Stockholms universitet - - -
Specialpedagogprogram Stockholms universitet - - -
Språk i kombination med annat språk Stockholms universitet - - -
Språk i kombination med humanistiskt eller samhällsvet. ämne Stockholms universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Stockholms universitet - - 1.15
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholms universitet 19.10 18.75 0.95
Svenska Stockholms universitet - - -
Tjeckiska Stockholms universitet - - -
Tyska Stockholms universitet - - 0.30
Yrkeslärarprogrammet Stockholms universitet - - 0.45
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Stockholms universitet - - 0.70