Sökresultat

Visar 156 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.88 15.74 1.05
Tekniskt basår Lunds universitet 18.56 17.20 1.25
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.60 19.20 1.15
Masterprogram i samhällsvetenskap, Sociologi Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Logopedprogrammet Lunds universitet 19.69 19.45 1.05
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 14.52 16.15 0.65
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 16.42 17.14 0.75
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.84 19.60 1.40
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.70 20.99 1.60
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning Lunds universitet - - -
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 18.55 18.66 1.30
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 0.00 - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.51 20.89 1.70
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.04 19.60 1.50
Masterprogram i samhällsvetenskap, Statsvetenskap Lunds universitet - - -
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 18.05 19.64 1.10
Juristprogrammet Lunds universitet 21.67 21.44 1.60
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.60 18.85 1.30
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 16.50 17.21 0.80
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.00 19.69 1.35
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemanalys Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.67 21.88 1.75
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 20.52 21.30 1.60
Masterprogram i biologi, Ekologi: Naturvård och bevarandebiologi Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.91 18.75 0.80
Masterprogram i Asienstudier Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.26 18.86 1.30
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 16.40 16.90 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.25 21.45 1.45
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 17.80 15.72 0.90
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.44 19.00 1.25
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.88 22.10 1.70
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.65 1.10
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 19.98 19.21 1.15
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.04 18.75 1.35
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.28 18.46 1.30
Masterprogram i geomatik Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.74 18.95 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.98 17.45 1.30
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 18.07 18.86 1.20
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 20.31 - -
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 18.40 19.26 1.35
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.20 18.20 1.00
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.63 20.00 1.45
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.22 18.61 1.10
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.27 20.16 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 16.42 15.80 0.70
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.53 19.30 1.45
Masterprogram i kemi Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 19.98 20.60 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 14.69 20.25 0.90
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.87 17.35 1.10
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 14.26 14.80 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet - 21.83 0.80
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.58 19.60 1.50
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.00 15.65 0.90
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Genusvetenskap Lunds universitet - - -
Språkkonsultprogrammet Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.70 16.95 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 18.46 17.94 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.32 18.59 1.10
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet - 14.75 -
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.00 16.20 0.85
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 18.51 19.16 1.40
Masterprogram i proteinvetenskap Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.58 19.90 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 18.13 17.96 1.20
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.86 16.89 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.40 20.36 1.55
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Pedagogik Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.19 22.23 1.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Audionomprogrammet Lunds universitet 18.75 19.03 1.10
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.40 16.51 0.70
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.18 18.99 1.40
Masterprogram i matematik Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.93 15.62 1.45
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 17.55 19.72 1.00
Masterprogram i biologi, Ekologi: Akvatisk ekologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialantropologi Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 19.04 1.30
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.05 17.28 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.80 18.50 1.15
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.32 19.35 1.05
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.90 19.70 1.50
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.20 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 12.74 14.78 0.90
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.56 21.70 1.70
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 21.72 - -
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.45 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 17.70 19.67 -
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 22.20 - -
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 0.00 - -
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.34 - -
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -