Sökresultat

Visar 156 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 16.40 16.90 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Sociologi Lunds universitet - - -
Audionomprogrammet Lunds universitet 18.75 19.03 1.10
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.44 19.00 1.25
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.88 22.10 1.70
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.40 16.51 0.70
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.25 21.45 1.45
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.67 21.88 1.75
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 20.52 21.30 1.60
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.91 18.75 0.80
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.26 18.86 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.87 17.35 1.10
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 18.07 18.86 1.20
Masterprogram i samhällsvetenskap, Statsvetenskap Lunds universitet - - -
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 19.04 1.30
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 18.40 19.26 1.35
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.20 18.20 1.00
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.65 1.10
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.32 19.35 1.05
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 20.31 - -
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 19.98 19.21 1.15
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.04 18.75 1.35
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.28 18.46 1.30
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.74 18.95 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.98 17.45 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Ekologi: Akvatisk ekologi Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Ekologi: Naturvård och bevarandebiologi Lunds universitet - - -
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 14.26 14.80 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet - 21.83 0.80
Masterprogram i Asienstudier Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Logopedprogrammet Lunds universitet 19.69 19.45 1.05
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.58 19.60 1.50
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.63 20.00 1.45
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.84 19.60 1.40
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.27 20.16 1.30
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.53 19.30 1.45
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 19.98 20.60 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 14.69 20.25 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.88 15.74 1.05
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen Lunds universitet - - -
Masterprogram i geomatik Lunds universitet - - -
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.86 16.89 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.40 20.36 1.55
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.70 16.95 0.90
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 18.46 17.94 1.10
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet - 14.75 -
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 18.51 19.16 1.40
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.58 19.90 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 18.13 17.96 1.20
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 0.00 - -
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Lunds universitet - - -
Masterprogram i kemi Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.93 15.62 1.45
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.19 22.23 1.80
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 17.80 15.72 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.18 18.99 1.40
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 12.74 14.78 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemanalys Lunds universitet - - -
Masterprogram i proteinvetenskap Lunds universitet - - -
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.56 21.70 1.70
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 17.55 19.72 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.05 17.28 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.80 18.50 1.15
Masterprogram i samhällsvetenskap, Genusvetenskap Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.90 19.70 1.50
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.20 1.30
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.22 18.61 1.10
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.70 20.99 1.60
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 18.55 18.66 1.30
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 16.42 15.80 0.70
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 16.42 17.14 0.75
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete Lunds universitet - - -
Masterprogram i matematik Lunds universitet - - -
Tekniskt basår Lunds universitet 18.56 17.20 1.25
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.60 19.20 1.15
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.00 15.65 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 14.52 16.15 0.65
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Masterprogram i samhällsvetenskap, Pedagogik Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 18.05 19.64 1.10
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialantropologi Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.32 18.59 1.10
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.60 18.85 1.30
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 16.50 17.21 0.80
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.00 19.69 1.35
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.00 16.20 0.85
Juristprogrammet Lunds universitet 21.67 21.44 1.60
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.51 20.89 1.70
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.04 19.60 1.50
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Språkkonsultprogrammet Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 17.70 19.67 -
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 21.72 - -
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 22.20 - -
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.45 - -
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.34 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 0.00 - -
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -