Sökresultat

Visar 221 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.24 18.65 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 17.55 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.23 21.54 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 17.50 18.10 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.05 20.00 1.25
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.98 21.92 1.70
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.39 1.00
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.73 20.37 1.45
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 17.80 17.93 0.90
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.14 22.13 1.75
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.06 18.20 1.05
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.06 17.81 1.00
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 20.31 20.04 1.10
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.58 18.24 1.20
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 15.45 15.42 1.00
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 17.00 16.86 1.05
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 15.53 14.80 0.65
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.10 17.80 1.20
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.61 21.56 1.65
Tekniskt basår Lunds universitet 18.54 18.05 1.10
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.35 19.94 1.60
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 21.05 20.21 1.55
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.75 18.60 1.30
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.64 19.48 1.50
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 19.40 19.28 1.40
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.11 18.65 1.40
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.74 19.48 1.45
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.99 20.15 1.50
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.50 18.57 1.30
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.12 19.25 1.20
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 19.58 19.01 1.30
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.47 20.65 1.50
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.36 20.59 1.40
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.80 21.67 1.70
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.53 18.75 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.43 17.11 1.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.29 17.55 1.05
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.14 18.95 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 17.30 19.21 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.67 19.85 1.10
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 19.79 19.70 1.30
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.11 19.56 1.00
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.09 20.54 1.45
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.20 18.35 0.95
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.85 18.90 1.20
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 20.16 19.00 1.20
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.43 19.26 1.20
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.70 1.35
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 19.10 18.45 1.40
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 15.32 17.15 0.70
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.11 17.70 0.90
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.55 16.15 0.90
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.38 17.95 1.10
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.64 18.80 1.10
Audionomprogrammet Lunds universitet 17.30 18.80 0.95
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 20.63 1.45
Logopedprogrammet Lunds universitet 20.63 20.20 1.45
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.25 16.87 0.75
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.90 16.93 1.05
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 14.88 13.89 0.40
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.44 16.93 1.00
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.86 16.50 0.80
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.43 19.35 1.00
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.22 20.90 1.35
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 18.06 16.57 0.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 15.11 16.33 0.60
Juristprogrammet Lunds universitet 21.70 20.89 1.55
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.41 21.82 1.55
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 17.76 0.00 0.00
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.39 17.17 0.95
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot årskurs 7-9, tre ämnen Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, ett ämne Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatutbildning i industridesign Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, blandade gen Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songw Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Sång - genre Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Spanska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, Källspråk engelska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i översättning, Studerande med kandidatexamen i svenska, språkkonsultarbete Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i bioinformatik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Zooekologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Fotonik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Nanovetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geologi, Kvartärgeologi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i geomatik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i kemi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i nanokemi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i proteinvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i matematik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i matematisk statistik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i synkrotronljusbaserad vetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i genus, migration och social rättvisa Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i pedagogik Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i socialt arbete Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i statsvetenskap Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Asienstudier Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogrammet trafikflygare, Antagning till senare del Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska Lunds universitet 0.00 0.00 0.00
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Magisterprogram i teologi - Bibelvetenskap Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i teologi - Historisk praktisk teologi Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i teologi - Bibelvetenskap Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i teologi - Historisk praktisk teologi Johannelunds teologiska högskola 0.00 0.00 0.00