Sökresultat

Visar 113 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.29 17.55 1.05
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 20.31 20.04 1.10
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.41 21.82 1.55
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.55 16.15 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 17.55 1.20
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 16.10 12.70 0.20
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 19.58 19.01 1.30
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 19.79 19.70 1.30
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.61 21.56 1.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.39 1.00
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.73 20.37 1.45
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.58 18.24 1.20
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 17.76 0.00 0.00
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.38 17.95 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.23 21.54 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 14.88 13.89 0.40
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.47 20.65 1.50
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.11 19.56 1.00
Tekniskt basår Lunds universitet 18.54 18.05 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 17.80 17.93 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.14 18.95 1.35
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 15.45 15.42 1.00
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.39 17.17 0.95
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.64 18.80 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 17.50 18.10 1.20
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.44 16.93 1.00
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.36 20.59 1.40
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.09 20.54 1.45
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.70 1.35
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.35 19.94 1.60
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 21.05 20.21 1.55
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.14 22.13 1.75
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 13.90 19.75 0.85
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Audionomprogrammet Lunds universitet 17.30 18.80 0.95
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.86 16.50 0.80
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.80 21.67 1.70
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.20 18.35 0.95
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 19.10 18.45 1.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 15.32 17.15 0.70
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.75 18.60 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.74 19.48 1.45
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 17.30 19.21 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 17.00 16.86 1.05
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 20.63 1.45
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 12.74 14.78 0.90
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.43 19.35 1.00
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.53 18.75 1.35
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.85 18.90 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.64 19.48 1.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.90 16.93 1.05
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.99 20.15 1.50
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.06 18.20 1.05
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 16.40 14.71 0.85
Logopedprogrammet Lunds universitet 20.63 20.20 1.45
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 18.06 16.57 0.80
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.22 20.90 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.43 17.11 1.40
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 20.16 19.00 1.20
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.43 19.26 1.20
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 15.11 16.33 0.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.11 17.70 0.90
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 19.40 19.28 1.40
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 14.85 15.86 1.10
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.50 18.57 1.30
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 13.10 14.94 0.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 15.53 14.80 0.65
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.25 16.87 0.75
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.05 20.00 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 15.84 11.85 1.10
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Juristprogrammet Lunds universitet 21.70 20.89 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.11 18.65 1.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.24 18.65 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 17.30 17.69 1.10
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.12 19.25 1.20
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.06 17.81 1.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.67 19.85 1.10
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.10 17.80 1.20
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.98 21.92 1.70
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 20.40 14.10 0.75
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -