Sökresultat

Visar 156 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 17.80 15.72 0.90
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.44 19.00 1.25
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.26 18.86 1.30
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.67 21.88 1.75
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 20.52 21.30 1.60
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.91 18.75 0.80
Masterprogram i biologi, Ekologi: Naturvård och bevarandebiologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialt arbete Lunds universitet - - -
Masterprogram i Asienstudier Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.88 22.10 1.70
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 16.40 16.90 1.15
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 18.07 18.86 1.20
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 18.40 19.26 1.35
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.20 18.20 1.00
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.98 17.45 1.30
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 19.98 19.21 1.15
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.04 18.75 1.35
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.28 18.46 1.30
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.74 18.95 1.20
Masterprogram i geomatik Lunds universitet - - -
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.65 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 14.26 14.80 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet - 21.83 0.80
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.87 17.35 1.10
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.58 19.60 1.50
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 14.69 20.25 0.90
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.22 18.61 1.10
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.27 20.16 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 16.42 15.80 0.70
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.53 19.30 1.45
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 19.98 20.60 1.20
Masterprogram i kemi Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.63 20.00 1.45
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 18.46 17.94 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.86 16.89 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.40 20.36 1.55
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.70 16.95 0.90
Masterprogram i samhällsvetenskap, Genusvetenskap Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning (grundnivå), Inriktning mot årskurs 7-9, två ämnen Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 18.13 17.96 1.20
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.32 18.59 1.10
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet - 14.75 -
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.00 16.20 0.85
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 18.51 19.16 1.40
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.58 19.90 1.25
Masterprogram i proteinvetenskap Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.19 22.23 1.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.93 15.62 1.45
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Pedagogik Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Audionomprogrammet Lunds universitet 18.75 19.03 1.10
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet - - -
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 16.42 17.14 0.75
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.40 16.51 0.70
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.18 18.99 1.40
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Masterprogram i matematik Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.56 21.70 1.70
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 17.55 19.72 1.00
Masterprogram i biologi, Ekologi: Akvatisk ekologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Socialantropologi Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 12.74 14.78 0.90
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 19.04 1.30
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.05 17.28 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.80 18.50 1.15
Juristprogrammet Lunds universitet 21.67 21.44 1.60
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.32 19.35 1.05
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.90 19.70 1.50
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.20 1.30
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.00 15.65 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.88 15.74 1.05
Tekniskt basår Lunds universitet 18.56 17.20 1.25
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.60 19.20 1.15
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Sociologi Lunds universitet - - -
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Logopedprogrammet Lunds universitet 19.69 19.45 1.05
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 14.52 16.15 0.65
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.25 21.45 1.45
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.84 19.60 1.40
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.70 20.99 1.60
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 18.55 18.66 1.30
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.60 18.85 1.30
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 16.50 17.21 0.80
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Språkkonsultprogrammet Lunds universitet - - -
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 0.00 - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.51 20.89 1.70
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.04 19.60 1.50
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemanalys Lunds universitet - - -
Masterprogram i samhällsvetenskap, Statsvetenskap Lunds universitet - - -
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.00 19.69 1.35
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 18.05 19.64 1.10
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 20.31 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 0.00 - -
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 17.70 19.67 -
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 22.20 - -
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 21.72 - -
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.45 - -
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.34 - -