Sökresultat

Visar 113 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 17.80 17.93 0.90
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.11 17.70 0.90
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.50 18.57 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 14.85 15.86 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 15.53 14.80 0.65
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 17.50 18.10 1.20
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.25 16.87 0.75
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 15.84 11.85 1.10
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.43 19.26 1.20
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 19.40 19.28 1.40
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.39 17.17 0.95
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.14 22.13 1.75
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.12 19.25 1.20
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 17.30 17.69 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.67 19.85 1.10
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.10 17.80 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 20.40 14.10 0.75
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.11 18.65 1.40
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.55 16.15 0.90
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 19.58 19.01 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 16.10 12.70 0.20
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 19.79 19.70 1.30
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.61 21.56 1.65
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 12.74 14.78 0.90
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.29 17.55 1.05
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 20.31 20.04 1.10
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 18.06 16.57 0.80
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.06 18.20 1.05
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.38 17.95 1.10
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.47 20.65 1.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 14.88 13.89 0.40
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.11 19.56 1.00
Tekniskt basår Lunds universitet 18.54 18.05 1.10
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.58 18.24 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.14 18.95 1.35
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 15.45 15.42 1.00
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 13.10 14.94 0.20
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.64 18.80 1.10
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.36 20.59 1.40
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.44 16.93 1.00
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.09 20.54 1.45
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.35 19.94 1.60
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 15.11 16.33 0.60
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.05 20.00 1.25
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.70 1.35
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 13.90 19.75 0.85
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.24 18.65 1.10
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.06 17.81 1.00
Audionomprogrammet Lunds universitet 17.30 18.80 0.95
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.80 21.67 1.70
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.86 16.50 0.80
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.20 18.35 0.95
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 21.05 20.21 1.55
Juristprogrammet Lunds universitet 21.70 20.89 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.98 21.92 1.70
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 19.10 18.45 1.40
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.74 19.48 1.45
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 17.30 19.21 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 17.00 16.86 1.05
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 17.55 1.20
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 20.63 1.45
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.53 18.75 1.35
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.43 19.35 1.00
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.85 18.90 1.20
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.75 18.60 1.30
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.41 21.82 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.39 1.00
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 15.32 17.15 0.70
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.73 20.37 1.45
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.99 20.15 1.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.90 16.93 1.05
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 16.40 14.71 0.85
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.23 21.54 1.10
Logopedprogrammet Lunds universitet 20.63 20.20 1.45
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.43 17.11 1.40
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.22 20.90 1.35
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 20.16 19.00 1.20
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.64 19.48 1.50
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 17.76 0.00 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 17.60 0.00 1.35
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 15.70 16.70 0.00
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 15.80 0.00 0.00
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 21.70 0.00 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 21.88 15.21 1.60