Sökresultat

Visar 120 sökresultat för "Lund"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 17.65 17.31 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.58 18.85 1.00
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.70 18.96 0.00
Kandidatprogram i socialantropologi Lunds universitet 19.79 18.77 0.85
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 17.10 16.30 0.95
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 16.80 18.15 0.70
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 18.20 17.22 0.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 15.84 11.85 1.10
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 18.23 16.82 0.85
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.88 21.46 0.00
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.95 18.70 1.10
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 21.27 21.50 1.45
Logopedprogrammet Lunds universitet 18.29 19.84 0.85
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 20.30 21.05 1.25
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.25 19.11 0.00
Kandidatprogram i sociologi Lunds universitet 20.35 18.15 1.20
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 17.68 16.01 0.85
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 19.74 20.48 1.00
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.11 17.24 0.60
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.29 22.11 1.75
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 20.40 14.10 0.75
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 21.51 20.31 0.00
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.82 16.85 0.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 16.22 13.83 1.05
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 20.31 20.20 0.00
Kandidatprogram i Economy and Society Lunds universitet 20.78 20.80 1.20
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 16.88 17.15 0.80
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 18.91 20.89 0.95
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 17.55 18.27 0.75
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 14.85 15.86 1.10
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 18.49 18.62 0.95
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 19.19 19.26 0.00
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 20.05 19.85 0.00
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 21.20 21.45 0.00
Kandidatprogram i engelska Lunds universitet 18.07 19.43 0.95
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 16.40 14.71 0.85
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.01 17.60 0.90
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Fysioterapeutprogrammet Lunds universitet 20.78 20.41 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 17.30 17.69 1.10
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.53 18.83 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 19.42 19.66 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.40 20.26 1.25
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.78 21.48 0.00
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 16.21 16.10 0.45
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 15.53 14.80 0.65
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.35 20.75 1.35
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.68 16.45 0.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 16.10 12.70 0.20
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 16.46 17.25 0.45
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 20.52 20.17 1.45
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 13.90 19.75 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.40 0.00 0.00
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.53 19.38 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Psykologprogrammet Lunds universitet 22.29 21.77 1.70
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.88 21.93 0.00
Juristprogrammet Lunds universitet 21.77 21.25 1.50
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 18.02 18.40 1.15
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 15.92 15.58 0.00
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.48 19.70 1.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 19.75 19.35 1.35
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 14.40 14.43 0.00
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.53 17.85 0.90
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 19.22 20.04 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 17.30 19.21 1.15
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.64 19.90 1.25
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.70 18.08 0.85
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 20.75 21.04 0.00
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.88 21.67 1.50
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.30 21.70 1.55
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 20.85 20.10 1.25
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.90 19.90 1.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 19.90 19.53 1.40
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.51 18.70 0.90
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.95 19.90 0.00
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.89 21.25 0.00
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet 20.58 0.00 1.10
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.70 18.31 1.05
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 19.22 19.90 1.25
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.83 20.85 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.22 19.58 1.20
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 20.05 0.00 0.00
Tekniskt basår Lunds universitet 18.07 16.28 1.00
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 20.10 19.95 1.15
Audionomprogrammet Lunds universitet 15.57 16.98 0.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 19.13 16.00 0.60
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.89 15.81 0.80
Högskoleprogram i teologi distans Johannelunds teologiska högskola 18.80 13.60 0.95
Teologiskt basår Johannelunds teologiska högskola 13.20 - -
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil Johannelunds teologiska högskola 19.20 0.00 0.00
Högskoleprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 14.00 - -
Kandidatprogram i teologi Johannelunds teologiska högskola 16.20 0.00 0.00
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil distans Johannelunds teologiska högskola 18.43 13.60 0.00
Integrerande prästutbildning Svenska kyrkan Johannelunds teologiska högskola 16.00 - 1.10
Integrerad prästutbildning, i första hand för tjänst i EFS Johannelunds teologiska högskola 19.13 19.89 0.80
Kandidatprogram i teologi distans med campusträffar Johannelunds teologiska högskola 15.42 17.02 0.00
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Teologiskt introduktionsår Johannelunds teologiska högskola 16.88 0.00 0.00