Antagningspoäng för utbildningar vid Chalmers tekniska högskola

Om Chalmers tekniska högskola
Ort: Göteborg
Antal utbildningar:34

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Chalmers tekniska högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK Chalmers tekniska högskola 17.99 18.75 1.10
ARKITEKTUR Chalmers tekniska högskola 21.04 21.35 1.50
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Chalmers tekniska högskola 22.00 21.61 1.75
AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.96 18.54 0.00
BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.95 21.04 0.00
BYGGINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.40 17.39 0.00
DATAINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.91 18.06 0.00
DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.18 19.01 0.00
DESIGNINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.07 20.83 0.00
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK Chalmers tekniska högskola 18.91 18.32 0.00
ELEKTROINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 16.61 16.59 0.00
ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.00 18.40 0.00
Fartygsbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 15.80 16.10 0.70
GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.42 20.57 0.00
INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.77 21.41 0.00
INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.61 19.40 0.00
Internationell logistik Chalmers tekniska högskola 17.00 16.79 0.95
KEMIINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.55 16.16 0.00
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.05 18.25 0.00
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.58 18.65 0.00
Maskinbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 11.00 10.00 0.15
MASKININGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.35 17.14 0.00
MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.69 19.15 0.00
MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.36 20.13 0.00
MEKATRONIKINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 16.75 17.41 0.00
Sjöbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 13.68 14.38 0.00
SJÖFART OCH LOGISTIK Chalmers tekniska högskola 14.67 15.30 0.90
SJÖINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 10.75 11.35 0.55
SJÖKAPTENSPROGRAM Chalmers tekniska högskola 12.70 11.15 0.25
TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.09 20.72 0.00
TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.50 20.63 0.00
TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.25 20.41 0.00
TEKNISKT BASÅR Chalmers tekniska högskola 16.30 15.36 1.30
VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.18 18.80 0.00