Antagningspoäng för utbildningar vid Chalmers tekniska högskola

Om Chalmers tekniska högskola
Ort: Göteborg
Antal utbildningar:51

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Chalmers tekniska högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK Chalmers tekniska högskola 18.20 18.93 1.30
ARKITEKTUR Chalmers tekniska högskola 21.35 21.43 1.65
ARKITEKTUR OCH TEKNIK Chalmers tekniska högskola 22.40 21.97 1.80
AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.32 17.75 1.40
AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.90 18.23 1.40
BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
BYGGINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.40 17.44 1.30
DATAINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.40 17.30 1.30
DATAINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.00 18.40 1.40
DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
DESIGNINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.13 20.00 1.40
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK Chalmers tekniska högskola 19.40 19.23 1.40
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
ELEKTROINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 16.25 14.73 1.10
ELEKTROINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.15 17.50 1.35
ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
Fartygsbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola - - 0.70
INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.50 20.95 1.70
INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 20.57 19.00 1.45
INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
KEMIINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.70 15.68 1.10
KEMIINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 18.91 15.02 1.30
KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.60 15.60 1.35
KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning Chalmers tekniska högskola - - -
Maskinbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola - - 0.15
MASKININGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.95 16.40 1.25
MASKININGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.52 17.90 1.45
MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
MEKATRONIKINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 17.80 15.61 1.15
MEKATRONIKINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
Sjöbefäl klass VII Chalmers tekniska högskola 13.50 14.73 0.25
SJÖFART OCH LOGISTIK Chalmers tekniska högskola 14.67 15.30 0.90
SJÖFART OCH LOGISTIK, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
SJÖINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 10.75 11.35 0.55
SJÖINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
SJÖKAPTENSPROGRAM Chalmers tekniska högskola 12.70 11.15 0.25
SJÖKAPTENSPROGRAM, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.10 21.10 1.70
TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.25 19.45 1.75
TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 21.50 17.86 1.65
TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, senare del av program (EJ åk 1) Chalmers tekniska högskola - - -
TEKNISKT BASÅR Chalmers tekniska högskola 16.30 15.36 1.30
VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR Chalmers tekniska högskola 19.56 17.99 1.45