Antagningspoäng för utbildningar vid Lunds universitet

Om Lunds universitet
Ort: Lund
Antal utbildningar:217

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Lunds universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet - - 0.95
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, blandade gen Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, folkmusik Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, jazz Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, klassisk Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, rock Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-songw Lunds universitet - - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet - - 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet - - 0.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet - - 0.40
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 18.00 17.06 1.20
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet - - 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 17.30 17.69 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 20.80 19.05 1.05
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet - - 0.60
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 19.30 17.81 1.10
Arkitektutbildning Lunds universitet 22.11 21.92 1.70
Arkitektutbildning, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Audionomprogrammet Lunds universitet 19.00 18.85 1.35
Barnmorskeprogrammet Lunds universitet - - -
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 20.70 21.22 1.35
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 19.00 18.84 1.35
Brandingenjörsutbildning, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 21.50 18.90 1.35
Civilingenjörsutbildning i bioteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 20.40 18.96 1.40
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 20.34 19.80 1.35
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.54 18.49 1.35
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.88 21.72 1.75
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 19.37 18.35 1.35
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 19.90 18.45 1.35
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.30 17.23 1.30
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 20.00 19.90 1.50
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 21.42 21.35 1.60
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.70 20.35 1.55
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i riskhantering Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.65 20.25 1.70
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 21.20 17.79 1.60
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.69 19.30 1.45
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.80 18.50 1.35
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.87 20.35 1.50
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 16.40 14.71 0.85
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 16.50 15.66 0.95
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 17.97 16.00 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 18.13 16.78 1.20
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 16.30 16.52 1.10
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet - - 1.55
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.50 21.20 1.55
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.50 20.70 1.30
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.30 16.93 1.00
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.10 18.45 0.85
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 20.59 20.90 1.35
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 19.70 18.88 0.90
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 17.60 15.96 1.00
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 20.10 21.52 1.30
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.70 18.80 1.20
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 17.56 16.05 0.95
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet - - 1.10
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 20.07 17.92 1.10
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 18.40 18.21 0.75
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 20.42 19.45 1.25
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 20.40 19.90 1.35
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 13.10 14.94 0.20
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.25 18.28 1.30
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet - - 1.30
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 16.80 15.65 0.80
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.60 17.89 1.00
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.60 19.10 1.15
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.55 19.34 1.15
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 20.00 19.20 1.05
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.60 19.30 1.05
Kandidatutbildning i industridesign Lunds universitet - - -
Kandidatutbildning i industridesign, Antagning till senare del Lunds universitet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet - - -
Konstnärligt masterprogram i teater Lunds universitet - - -
Läkarprogrammet Lunds universitet - - 1.80
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet - - 0.35
Logopedprogrammet Lunds universitet 20.60 19.08 1.25
Magisterprogram i mänskliga faktorer och systemsäkerhet Lunds universitet - - -
Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Lunds universitet - - -
Masterprogram i Asienstudier Lunds universitet - - -
Masterprogram i astrofysik Lunds universitet - - -
Masterprogram i atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp Lunds universitet - - -
Masterprogram i bioinformatik Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Akvatisk ekologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Naturvård och bevarandebiologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Växtbiologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i biologi, Zooekologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Fotonik Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Materialvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Nanovetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Partikelfysik Lunds universitet - - -
Masterprogram i fysik, Teoretisk fysik Lunds universitet - - -
Masterprogram i genusvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i geografisk informationsvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i geologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i geomatik Lunds universitet - - -
Masterprogram i kemi Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Allmän litteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Engelskspråkig litteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Franskspråkig litteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Jiddischlitteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Rysk litteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Skandinaviska studier Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Spanskspråkig litteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i litteratur - kultur - medier, Tyskspråkig litteratur Lunds universitet - - -
Masterprogram i matematik Lunds universitet - - -
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - -
Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet - - -
Masterprogram i miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning Lunds universitet - - -
Masterprogram i miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete Lunds universitet - - -
Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning Lunds universitet - - -
Masterprogram i molekylärbiologi, Medicinsk biologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i molekylärbiologi, Mikrobiologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik Lunds universitet - - -
Masterprogram i nanokemi Lunds universitet - - -
Masterprogram i naturgeografi och ekosystemanalys Lunds universitet - - -
Masterprogram i översättning, Källspråk engelska Lunds universitet - - -
Masterprogram i översättning, Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska Lunds universitet - - -
Masterprogram i översättning, Studerande med kandidatexamen i svenska, språkkonsultarbete Lunds universitet - - -
Masterprogram i pedagogik Lunds universitet - - -
Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet - - -
Masterprogram i proteinvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i socialantropologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i socialt arbete Lunds universitet - - -
Masterprogram i sociologi Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Allmän språkvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Arabiska/Semitiska språk Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Fonetik Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Franska Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska/Nygrekiska Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Italienska Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Japanska Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kognitiv semiotik Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Latin Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Retorik Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Rumänska Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk Lunds universitet - - -
Masterprogram i språk och språkvetenskap, Tyska Lunds universitet - - -
Masterprogram i statsvetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i synkrotronljusbaserad vetenskap Lunds universitet - - -
Masterprogram i tillämpad klimatstrategi Lunds universitet - - -
Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet - - -
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.06 17.93 1.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 18.20 19.13 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 18.20 16.80 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 18.54 13.17 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet - - 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 20.40 14.10 0.75
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet - - 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 16.20 18.50 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet - - 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet - - 0.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 15.80 15.40 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet - - 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 15.84 11.85 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 13.90 19.75 0.85
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet - - 0.70
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet - - 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 14.20 17.76 0.80
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet - - 1.40
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet - - 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 19.53 17.85 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet - - 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet - - 1.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet - - 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet - - 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet - - 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 20.73 21.70 1.25
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.40 20.60 1.35
Psykologprogrammet Lunds universitet 22.50 22.30 1.70
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.60 17.00 0.95
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 22.50 22.50 1.85
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet - - 1.45
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 18.80 18.41 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet - - 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.00 18.84 1.20
Socionomprogrammet Lunds universitet 19.30 18.94 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 18.15 17.70 1.25
Teknisk bastermin Lunds universitet - - 1.00
Tekniskt basår Lunds universitet 19.52 18.25 1.30