Antagningspoäng för utbildningar vid Lunds universitet

Om Lunds universitet
Ort: Lund
Antal utbildningar:103

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Lunds universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot årskurs 7-9 Lunds universitet 17.50 17.34 0.95
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång engelska Lunds universitet 18.16 18.08 0.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång fysik Lunds universitet 11.55 12.27 -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia Lunds universitet 15.00 14.48 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 17.81 13.90 0.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska Lunds universitet 16.15 17.83 0.70
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska Lunds universitet 17.88 15.74 1.05
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik Lunds universitet 14.85 15.86 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia Lunds universitet 17.30 17.69 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Lunds universitet 16.10 12.70 0.20
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska Lunds universitet 16.42 15.80 0.70
Arbetsterapeutprogrammet Lunds universitet 18.46 17.94 1.10
Arkitektutbildning Lunds universitet 21.56 21.70 1.70
Audionomprogrammet Lunds universitet 18.75 19.03 1.10
Biomedicinprogrammet Lunds universitet 19.90 19.04 1.30
Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del Lunds universitet 20.31 - -
Brandingenjörsutbildning Lunds universitet 17.86 16.89 1.30
Civilingenjörsutbildning i bioteknik Lunds universitet 20.58 19.60 1.50
Civilingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 19.53 19.30 1.45
Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik Lunds universitet 19.04 18.75 1.35
Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Lunds universitet 18.28 18.46 1.30
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.67 21.88 1.75
Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik Lunds universitet 18.51 19.16 1.40
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik Lunds universitet 18.40 19.26 1.35
Civilingenjörsutbildning i lantmäteri Lunds universitet 18.44 19.00 1.25
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet 19.90 19.70 1.50
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design Lunds universitet 20.70 20.99 1.60
Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik Lunds universitet 20.40 20.36 1.55
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.51 20.89 1.70
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Lunds universitet 20.52 21.30 1.60
Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap Lunds universitet 19.18 18.99 1.40
Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad Lunds universitet 18.60 18.85 1.30
Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 20.63 20.00 1.45
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik Lunds universitet 16.40 14.71 0.85
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Lunds universitet 14.26 14.80 0.90
Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur Lunds universitet 16.40 16.90 1.15
Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Lunds universitet 17.05 17.28 1.25
Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik Lunds universitet 14.52 16.15 0.65
Juristprogrammet Lunds universitet 21.67 21.44 1.60
Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) Lunds universitet 21.10 20.99 1.50
Kandidatprogram i arabiska studier Lunds universitet 14.86 15.57 0.10
Kandidatprogram i beteendevetenskap Lunds universitet 20.47 19.20 1.30
Kandidatprogram i digitala kulturer Lunds universitet 18.00 16.20 0.85
Kandidatprogram i Equality and Diversity Management Lunds universitet 17.05 16.31 0.95
Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap Lunds universitet 21.04 19.60 1.50
Kandidatprogram i genusvetenskap Lunds universitet 18.91 18.75 0.80
Kandidatprogram i historia Lunds universitet 17.00 15.65 0.90
Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.25 21.45 1.45
Kandidatprogram i japanska Lunds universitet 17.80 15.72 0.90
Kandidatprogram i journalistik Lunds universitet 19.98 19.21 1.15
Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 19.74 18.95 1.20
Kandidatprogram i Logistics Service Management Lunds universitet 16.70 16.95 0.90
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter Lunds universitet 19.87 17.35 1.10
Kandidatprogram i modevetenskap Lunds universitet 17.40 16.51 0.70
Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor Lunds universitet 19.98 20.60 1.20
Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Lunds universitet 19.84 19.60 1.40
Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Lunds universitet 13.10 14.94 0.20
Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Lunds universitet 19.58 19.90 1.25
Kandidatprogram i Service Management, Health Management Lunds universitet 16.50 17.21 0.80
Kandidatprogram i Service Management, Hotel & Restaurant Management Lunds universitet 16.20 16.25 0.75
Kandidatprogram i Service Management, Retail Management Lunds universitet 18.20 18.20 1.00
Kandidatprogram i Service Management, Tourism and Hotel Management Lunds universitet 16.42 17.14 0.75
Kandidatprogram i Service Management, Tourism Management Lunds universitet 16.90 16.83 0.75
Kandidatprogram i strategisk kommunikation Lunds universitet 19.32 18.59 1.10
Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier Lunds universitet 19.22 18.61 1.10
Kandidatprogram i utvecklingsstudier Lunds universitet 19.60 19.20 1.15
Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil Lunds universitet 19.32 19.35 1.05
Kompletterande pedagogisk utbildning, Inriktning musik Lunds universitet 18.38 - -
Läkarprogrammet Lunds universitet 22.19 22.23 1.80
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH Lunds universitet 12.30 14.71 -
Logopedprogrammet Lunds universitet 19.69 19.45 1.05
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik Lunds universitet 19.27 20.16 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi Lunds universitet 17.26 18.86 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik Lunds universitet 18.13 17.96 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) Lunds universitet 14.69 20.25 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi Lunds universitet 20.40 14.10 0.75
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång Lunds universitet 17.88 16.82 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi Lunds universitet 17.80 18.50 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik Lunds universitet 21.51 18.02 1.35
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi Lunds universitet 16.88 21.06 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik Lunds universitet 12.74 14.78 0.90
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) Lunds universitet 18.05 19.64 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik Lunds universitet 15.84 11.85 1.10
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd Lunds universitet 13.90 19.75 0.85
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång Lunds universitet 18.85 18.91 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap Lunds universitet 18.07 18.86 1.20
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång Lunds universitet 20.65 20.45 1.55
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi Lunds universitet 16.98 17.45 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång Lunds universitet 20.00 18.80 1.60
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) Lunds universitet 13.25 13.25 1.25
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång Lunds universitet 16.62 14.94 1.15
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner Lunds universitet 17.70 17.70 1.30
Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik Lunds universitet 18.93 15.62 1.45
Politices kandidatprogrammet Lunds universitet 20.00 19.69 1.35
Psykologprogrammet Lunds universitet 21.88 22.10 1.70
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Sjukgymnastprogrammet Lunds universitet 21.50 20.49 1.45
Sjukhusfysikerutbildning Lunds universitet 17.55 19.72 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Socionomprogrammet Lunds universitet 18.90 18.65 1.10
Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem Lunds universitet 18.55 18.66 1.30
Teknisk bastermin Lunds universitet 15.90 17.88 1.00
Tekniskt basår Lunds universitet 18.56 17.20 1.25