Antagningspoäng för utbildningar vid Uppsala universitet

Om Uppsala universitet
Ort: Uppsala
Antal utbildningar:114

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Uppsala universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Uppsala universitet 17.75 13.50 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Biologi Uppsala universitet 20.80 - 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Engelska Uppsala universitet 19.65 17.62 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Franska Uppsala universitet 14.70 - 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Fysik och matematik Uppsala universitet 15.27 18.99 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Geografi Uppsala universitet 17.00 19.30 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Historia Uppsala universitet 19.60 19.43 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kemi Uppsala universitet 19.10 - 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Matematik Uppsala universitet 15.10 19.70 0.95
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Naturkunskap Uppsala universitet 15.20 17.46 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Religionskunskap Uppsala universitet 19.71 16.83 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Samhällskunskap Uppsala universitet 19.57 19.44 1.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Spanska Uppsala universitet 14.67 15.87 0.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska Uppsala universitet 19.11 16.06 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska Uppsala universitet 19.20 17.46 0.35
Apotekarprogrammet Uppsala universitet 19.28 20.71 1.20
Avancerad webbprogrammering Uppsala universitet 15.50 13.38 0.80
Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.96 - 1.40
Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 17.55 - 1.40
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap Uppsala universitet 19.84 22.40 1.50
Bastermin Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik Uppsala universitet 16.19 16.84 1.40
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala universitet 20.47 19.43 1.35
Biomedicinprogrammet Uppsala universitet 19.07 20.00 1.30
Biomedicinska analytikerprogrammet Uppsala universitet 17.08 18.64 1.10
Biomedicinska analytikerprogrammet (Sundsvall) Uppsala universitet 21.35 19.27 0.85
Byggnadsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 16.30 16.61 0.50
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 17.40 17.57 1.30
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala universitet 17.19 16.41 1.25
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala universitet 18.55 18.88 1.45
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala universitet 18.07 17.50 1.30
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala universitet 17.92 17.88 1.25
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala universitet 19.05 19.06 1.35
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala universitet 18.91 17.95 1.35
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala universitet 19.69 19.75 1.50
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala universitet 17.05 17.66 1.25
Dietistprogrammet Uppsala universitet 21.20 21.56 1.45
Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet 21.04 20.19 1.50
Föremålsantikvarieprogrammet Uppsala universitet 14.12 14.48 0.40
Förskollärarprogrammet Uppsala universitet 12.20 13.69 0.30
Fysioterapeutprogrammet Uppsala universitet 20.31 19.67 1.30
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala universitet 14.37 13.45 -
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Gotland) Uppsala universitet 12.90 13.75 0.05
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Uppsala) Uppsala universitet 13.68 13.68 0.10
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala universitet 13.20 14.40 0.25
Historikerprogrammet Uppsala universitet 17.60 16.72 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala universitet 16.60 17.20 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala universitet 15.10 14.53 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap Uppsala universitet 14.15 12.83 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala universitet 16.00 16.54 1.05
Juristprogrammet Uppsala universitet 21.40 20.99 1.50
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala universitet 16.69 15.86 0.75
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia (Gotland) Uppsala universitet 10.80 11.07 0.10
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 19.11 19.53 1.20
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Biologi/molekylärbiologi Uppsala universitet 15.90 17.20 1.05
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.99 17.99 0.90
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala universitet 17.33 16.61 1.40
Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet 16.76 16.90 0.90
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala universitet 20.79 20.27 1.35
Kandidatprogram i fysik Uppsala universitet 18.59 21.05 1.45
Kandidatprogram i fysik Astronomi Uppsala universitet 19.34 17.70 1.40
Kandidatprogram i fysik Geofysik Uppsala universitet 18.02 - -
Kandidatprogram i fysik Meteorologi Uppsala universitet 21.88 15.85 1.10
Kandidatprogram i geovetenskap Uppsala universitet 18.70 16.94 1.20
Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare Uppsala universitet 16.10 16.35 0.70
Kandidatprogram i kemi Uppsala universitet 17.10 13.09 0.80
Kandidatprogram i klassiska studier Uppsala universitet 16.71 16.41 -
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala universitet 18.61 17.40 0.90
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala universitet 16.30 17.28 0.70
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala universitet 15.77 16.27 0.65
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Uppsala universitet 14.35 16.35 0.65
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) Uppsala universitet 18.00 18.10 1.00
Kandidatprogram i matematik Uppsala universitet 17.50 16.60 1.45
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala universitet 20.75 20.70 1.30
Kandidatprogram i miljövetenskap Uppsala universitet 14.93 11.22 0.30
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala universitet 17.19 - 0.45
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund Uppsala universitet 12.10 8.30 0.60
Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala Uppsala universitet 12.05 11.45 0.35
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala universitet 18.96 19.25 1.00
Kandidatprogram i speldesign Uppsala universitet 17.55 18.11 1.10
Kandidatprogram i speldesign och grafik Uppsala universitet 19.28 16.98 1.35
Kandidatprogram i speldesign och programmering Uppsala universitet 17.60 19.67 1.15
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Uppsala universitet 18.39 20.06 1.10
Kandidatprogram i systemvetenskap Uppsala universitet 18.44 17.60 1.35
Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik Uppsala universitet 15.89 14.83 0.90
Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Uppsala universitet 20.98 - 0.55
Kostvetarprogram Uppsala universitet 18.38 18.35 0.95
Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.09 22.29 1.75
Liberal Arts-programmet Uppsala universitet 15.15 15.51 -
Logopedprogrammet Uppsala universitet 19.58 18.47 1.15
Orientalistikprogrammet Arabiska Uppsala universitet 17.71 17.16 -
Orientalistikprogrammet Hindi Uppsala universitet 12.45 13.97 -
Orientalistikprogrammet Persiska Uppsala universitet 10.65 14.85 0.45
Orientalistikprogrammet Statskunskap Uppsala universitet 18.63 - 1.15
Orientalistikprogrammet Turkiska Uppsala universitet 13.95 - 0.40
Politices kandidatprogram Uppsala universitet 20.57 20.55 1.40
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala universitet 20.68 20.90 1.25
Psykologprogrammet Uppsala universitet 21.98 21.91 1.65
Receptarieprogrammet Uppsala universitet 15.50 17.28 0.80
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.69 17.86 0.85
Samhällsplaneringsprogram Uppsala universitet 20.00 17.40 1.30
Samhällsvetarprogram Uppsala universitet 19.64 20.00 1.25
Sjukgymnastprogrammet Uppsala universitet 20.10 20.46 1.25
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.70 17.08 0.90
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Socionomprogrammet Uppsala universitet 20.05 19.41 1.25
Speldesign och grafik Uppsala universitet 16.75 15.97 0.95
Speldesign och programmering Uppsala universitet 15.25 14.00 0.85
Språkteknologiprogrammet Uppsala universitet 13.35 10.82 0.05
Språkvetarprogrammet Uppsala universitet 19.00 20.68 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv Uppsala universitet 18.06 16.70 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram Uppsala universitet 20.89 19.65 1.55
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram Uppsala universitet 20.36 17.44 1.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram Uppsala universitet 20.67 20.52 1.45