Sökresultat

Visar 201 sökresultat för "Sjukskötersk"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 16.35 0.70
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.00 14.90 0.45
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.38 19.08 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 17.04 17.00 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p Göteborgs universitet 19.33 18.60 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 18.91 18.65 1.10
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet 17.13 17.10 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna 14.21 15.16 0.45
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 16.60 16.50 0.80
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.53 18.54 1.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University 16.45 15.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.70 17.08 0.90
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet - Linköping Linköpings universitet 18.64 18.79 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 16.27 16.07 0.70
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping Linköpings universitet 17.10 16.62 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Blekinge tekniska högskola 14.90 15.27 0.60
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.35 16.60 0.65
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 16.30 16.91 0.75
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 16.00 15.38 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 15.60 17.25 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.98 16.66 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.18 16.42 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 15.80 15.40 0.60
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska medicinsk vård Linköpings universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistutbildning - Operationssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ögonsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Borås - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 17.08 16.28 1.00
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Högskolan i Borås - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 15.87 14.90 -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Högskolan i Halmstad - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Specialistsjuksköterska intensivvård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.23 17.60 0.80
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Örebro Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistutbildning - Anestesisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 16.29 16.15 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Jönköping University - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Linnéuniversitetet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.69 17.86 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Örebro universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska intensivvård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 15.20 15.99 0.55
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Mälardalens högskola - - 0.90
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -