Sökresultat

Visar 201 sökresultat för "Sjukskötersk"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet 17.13 17.10 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.38 19.08 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.98 16.66 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 15.80 15.40 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 17.04 17.00 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.53 18.54 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Sjuksköterskeprogrammet Blekinge tekniska högskola 14.90 15.27 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 18.91 18.65 1.10
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 16.35 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 15.60 17.25 0.75
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna 14.21 15.16 0.45
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.00 14.90 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 16.60 16.50 0.80
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet - Linköping Linköpings universitet 18.64 18.79 1.00
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.35 16.60 0.65
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 16.27 16.07 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping Linköpings universitet 17.10 16.62 0.90
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University 16.45 15.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p Göteborgs universitet 19.33 18.60 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.70 17.08 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 16.30 16.91 0.75
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 16.00 15.38 0.55
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.18 16.42 0.70
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska medicinsk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Jönköping University - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 15.20 15.99 0.55
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 17.08 16.28 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Luleå tekniska universitet - - -
Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Högskolan i Gävle - - -
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Örebro universitet - - -
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 16.29 16.15 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 15.87 14.90 -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Mälardalens högskola - - 0.90
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Halmstad - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska intensivvård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård Högskolan i Gävle - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistutbildning - Anestesisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Örebro Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård Högskolan Dalarna - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.23 17.60 0.80
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Dalarna - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistutbildning - Operationssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.69 17.86 0.85
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ögonsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterska intensivvård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -