Sökresultat

Visar 201 sökresultat för "Sjukskötersk"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 16.27 16.07 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 18.91 18.65 1.10
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.53 18.54 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.10 18.90 1.25
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad - 0.00 -
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet 17.13 17.10 0.90
Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p Göteborgs universitet 19.33 18.60 1.20
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.98 16.66 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 17.04 17.00 0.80
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 16.00 15.38 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 15.80 15.40 0.60
Sjuksköterskeprogrammet - Linköping Linköpings universitet 18.64 18.79 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.18 16.42 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University 16.45 15.00 -
Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping Linköpings universitet 17.10 16.62 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.80 17.94 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 16.35 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna 14.21 15.16 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 15.60 17.25 0.75
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Blekinge tekniska högskola 14.90 15.27 0.60
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.35 16.60 0.65
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.00 14.90 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 16.60 16.50 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.38 19.08 1.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 - -
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.70 17.08 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 16.30 16.91 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård Lunds universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterske Umeå universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 15.87 14.90 -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska medicinsk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Jönköping - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.69 17.86 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Mälardalens högskola - - 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ögonsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 15.85 15.97 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre Lunds universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Örnsköldsvik Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistutbildning - Anestesisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet, Skellefteå Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Örebro universitet - - -
Avancerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska Högskolan i Skövde - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård Örebro universitet - - -
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Göteborgs universitet - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 17.08 17.37 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård Högskolan i Gävle - - -
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterska intensivvård - Linköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Borås - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 15.20 15.99 0.55
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds universitet - - -
Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Örebro Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 16.29 16.15 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska Örebro universitet - - -
Specialistutbildning - Operationssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping Linköpings universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Mälardalens högskola - - 0.90
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Jönköping - - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro Umeå universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska Högskolan i Skövde - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepr Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Mälardalens högskola - - 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård Lunds universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Högskolan Dalarna - - -
Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.23 17.60 0.80
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Jönköping University - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård Lunds universitet - - -
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Örebro universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska Blekinge tekniska högskola - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Mittuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Mälardalens högskola - - 0.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska Umeå universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Högskolan i Halmstad - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 17.08 16.28 1.00
Specialistsjuksköterska intensivvård - Jönköping Linköpings universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning medicinsk vård Högskolan Kristianstad - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Göteborgs universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård Lunds universitet - - -