Sökresultat

Visar 110 sökresultat för "Sjukskötersk"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Blekinge tekniska högskola 13.90 14.93 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Sjuksköterskeprogrammet, 180.0p Göteborgs universitet 19.33 18.60 1.20
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna 14.17 15.31 0.45
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 15.43 16.00 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.15 16.01 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 16.60 16.50 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.68 17.15 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 15.57 14.67 0.50
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.34 17.10 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 17.20 17.05 0.75
Sjuksköterskeprogrammet - Linköping Linköpings universitet 18.64 18.79 1.00
Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping Linköpings universitet 17.10 16.62 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 12.46 13.90 0.20
Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 19.06 18.20 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 15.90 16.70 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.07 16.42 0.65
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 14.58 15.52 0.50
Sjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 16.00 16.02 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 16.93 17.03 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.23 18.26 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.90 18.24 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 17.40 17.63 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 18.63 18.28 1.10
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 15.60 15.90 0.55
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.09 16.77 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings universitet 17.08 17.29 0.85
Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) Uppsala universitet 20.12 18.20 1.15
Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) Uppsala universitet 18.10 18.58 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Jönköping University 14.88 14.70 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 16.09 16.41 0.65
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 3 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 4 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 5 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet - Termin 1, period 2 Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.50 17.72 0.90
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.46 15.90 0.65
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Röntgensjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet 14.40 15.52 0.50
Röntgensjuksköterskeprogrammet Högskolan i Jönköping 15.99 15.35 0.00
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.05 17.10 0.75
Röntgensjuksköterskeprogrammet Lunds universitet 16.25 16.87 0.75
Röntgensjuksköterskeprogrammet Örebro universitet 15.36 15.80 0.50
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 14.73 15.33 0.65
Röntgensjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet 16.49 17.30 0.95
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Göteborgs universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre Jönköping University 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Högskolan Kristianstad 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre Högskolan Kristianstad 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Senare del, Röntgensjuksköterska 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Röda korsets högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning intensivvård Röda korsets högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning infektionssjukvård Röda korsets högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr distriktss Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr onkologisk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr, hälso- o sjuk Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, termin Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterskeprogr inr psykiatris Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård Ersta Sköndal Bräcke högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet i vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom Ersta Sköndal Bräcke högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård Sophiahemmet Högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård Sophiahemmet Högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård Sophiahemmet Högskola 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård Sophiahemmet Högskola 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr intensivvård Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr ambulanssjukvår Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr anestesisjukvår Umeå universitet 0.00 0.00 0.00
Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Specialistsjuksköterska inr operationssjukv Umeå universitet 0.00 0.00 0.00