Sökresultat

Visar 380 sökresultat för "Stockholm"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Journalistprogrammet - kandidatprogram Stockholms universitet 20.00 19.64 1.20
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholms universitet 16.03 15.95 0.65
Kandidatprogram i digitala medier Stockholms universitet 18.00 17.10 1.00
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 10.50 11.02 0.35
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Stockholms universitet 14.76 14.69 0.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Stockholms universitet 20.35 22.50 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 21.82 13.60 0.70
Kandidatprogram i biologi Stockholms universitet 16.56 16.88 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska Stockholms universitet 15.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska Stockholms universitet 16.60 15.46 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Stockholms universitet 13.69 16.81 0.85
Engelska Stockholms universitet 17.50 16.34 0.70
Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska Stockholms universitet 19.89 20.52 1.25
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholms universitet 18.15 17.01 1.10
Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi Stockholms universitet 12.44 - 0.70
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Stockholms universitet 19.75 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Stockholms universitet 17.85 14.05 -
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym Stockholms universitet 21.70 12.76 1.10
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Stockholms universitet 11.70 13.12 0.55
Kandidatprogram i fysik Stockholms universitet 16.40 16.46 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholms universitet 17.08 15.90 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 16.46 - 0.75
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym Stockholms universitet 16.75 - 0.30
Juristprogrammet Stockholms universitet 21.09 21.10 1.45
Ryska Stockholms universitet 20.83 11.60 -
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholms universitet 19.74 19.60 1.30
Spanska Stockholms universitet 20.30 - 0.35
Kandidatprogram i lingvistik Stockholms universitet 16.17 17.17 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Stockholms universitet 15.88 15.83 0.65
Kandidatprogram för museer och kulturarv Stockholms universitet 14.26 16.40 0.15
Kandidatprogram i interaktionsdesign Stockholms universitet 18.33 17.11 1.05
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholms universitet 19.95 19.17 1.20
Förskollärarprogrammet för barnskötare Stockholms universitet 11.79 9.47 0.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholms universitet 15.00 14.32 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 12.15 - 0.05
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholms universitet 17.24 17.55 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholms universitet 18.40 17.31 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholms universitet 16.69 19.48 0.85
Finska Stockholms universitet 10.70 - 0.30
Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska Stockholms universitet 18.46 19.30 0.90
Socionomprogrammet Stockholms universitet 19.06 18.90 1.10
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik Stockholms universitet 15.41 - 1.45
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Stockholms universitet 15.72 19.66 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Stockholms universitet 16.89 17.20 0.70
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna Stockholms universitet 12.08 10.64 0.80
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Stockholms universitet 17.35 20.02 0.55
Sjukhusfysikerprogrammet Stockholms universitet 16.42 0.00 0.50
Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska Stockholms universitet 16.70 20.64 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholms universitet 14.30 11.31 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 15.68 18.06 0.90
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för Stockholms universitet 17.90 14.35 0.65
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna Stockholms universitet 14.10 13.25 0.90
Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska Stockholms universitet 16.13 19.37 0.60
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet 19.50 18.60 1.30
Svenska Stockholms universitet 17.26 11.48 -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Stockholms universitet 18.33 20.82 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 13.02 - 0.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, Stockholms universitet 16.66 16.10 0.75
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet 19.27 19.17 1.30
Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 19.73 21.02 1.30
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet 15.56 14.74 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Stockholms universitet 18.35 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 17.80 - 0.40
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholms universitet 14.81 17.60 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholms universitet 14.90 13.80 0.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholms universitet 14.47 0.00 0.55
Franska Stockholms universitet 17.20 20.99 0.65
Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska Stockholms universitet 19.00 10.50 0.75
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik Stockholms universitet 14.10 - 0.90
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Stockholms universitet 16.90 19.04 0.45
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Stockholms universitet 17.54 15.53 0.80
Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade Stockholms universitet 18.35 17.73 0.90
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy Stockholms universitet 15.30 14.65 -
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholms universitet 18.59 18.81 1.10
Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi Stockholms universitet 15.25 - 1.35
Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska Stockholms universitet 15.67 13.73 0.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 16.38 20.60 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi Stockholms universitet 16.90 - 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholms universitet 15.24 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 17.53 - 0.80
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy Stockholms universitet 17.70 - 1.10
Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska Stockholms universitet 18.45 - 1.15
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Stockholms universitet 16.99 17.63 0.70
Tjeckiska Stockholms universitet 16.26 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Stockholms universitet 21.87 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Stockholms universitet 11.90 13.53 0.00
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Stockholms universitet 12.10 10.85 0.20
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholms universitet 19.17 19.10 1.10
Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska Stockholms universitet 17.07 19.08 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholms universitet 16.40 - 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholms universitet 16.97 12.12 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 17.02 14.48 0.10
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholms universitet 17.85 16.42 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska och Engelska för grundskolans årskurs 7-9 Stockholms universitet 16.93 20.69 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 16.20 15.60 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholms universitet 17.53 15.50 0.70
Tyska Stockholms universitet 15.90 - 0.30
Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys Stockholms universitet 15.58 14.92 0.50
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik Stockholms universitet 15.85 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Stockholms universitet 18.51 0.00 0.00
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Stockholms universitet 18.39 19.50 1.10
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 18.49 19.00 1.15
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas Stockholms universitet 14.14 15.68 0.90
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Stockholms universitet 17.13 16.40 1.05
Kandidatprogram i matematik Stockholms universitet 15.63 17.17 1.20
Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska Stockholms universitet 21.68 - 0.35
Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik Stockholms universitet 16.02 15.20 0.60
Kandidatprogram i matematik och filosofi Stockholms universitet 13.60 16.75 0.85
Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska Stockholms universitet 18.31 19.46 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholms universitet 18.44 18.13 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Stockholms universitet 15.60 - 1.25
Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska Stockholms universitet 20.58 20.95 1.30
Yrkeslärarprogrammet Stockholms universitet 14.95 15.55 0.45
Språkkonsultprogrammet Stockholms universitet 17.83 - 1.15
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Stockholms universitet 19.27 18.20 1.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska Stockholms universitet 13.65 0.00 0.55
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Stockholms universitet 18.46 18.70 1.20
Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska Stockholms universitet 18.35 19.16 0.50
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design Stockholms universitet 18.02 17.33 1.20
Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska Stockholms universitet 18.23 18.82 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholms universitet 16.94 14.13 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholms universitet 11.80 12.80 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 12.73 10.79 0.75
Kandidatprogram i geologi Stockholms universitet 13.00 12.30 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning Svenska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9 Stockholms universitet 15.07 15.68 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholms universitet 19.17 20.25 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholms universitet 15.04 14.00 0.50
Italienska Stockholms universitet 14.17 17.20 -
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholms universitet 15.13 15.97 0.35
Samhällsplanerarprogrammet Stockholms universitet 15.61 16.65 0.80
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi Stockholms universitet 15.71 - -
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Stockholms universitet 17.14 16.45 0.75
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholms universitet 17.82 17.85 1.10
Kandidatprogram i geografi Stockholms universitet 17.97 15.90 0.65
Kandidatprogram i nutrition Stockholms universitet 17.55 18.90 1.10
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholms universitet 17.97 15.56 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s Stockholms universitet 15.10 17.00 0.70
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Stockholms universitet 16.40 18.38 1.25
Kandidatprogram i meteorologi Stockholms universitet 16.80 0.00 0.60
Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 12.80 17.34 0.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholms universitet 17.46 - 1.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik Stockholms universitet 17.33 14.58 1.15
Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 18.42 18.92 1.05
Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.98 22.10 1.70
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholms universitet 13.05 14.97 0.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Stockholms universitet 19.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Stockholms universitet 17.82 18.30 0.70
Kandidatprogram i arkeologi Stockholms universitet 12.21 16.04 0.35
Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska Stockholms universitet 15.90 15.04 -
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion Stockholms universitet 17.60 17.07 1.20
Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska Stockholms universitet 17.86 19.04 1.25
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholms universitet 18.13 18.56 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholms universitet 17.81 14.51 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 15.87 - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild Stockholms universitet 15.13 15.79 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet 15.35 16.19 0.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Stockholms universitet 21.80 - 0.35
Lettiska Stockholms universitet 13.40 - -
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska Stockholms universitet 19.64 16.41 1.25
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Stockholms universitet 17.71 17.70 1.25
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik Stockholms universitet 14.60 14.44 1.00
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 15.20 - -
Kandidatprogram i datavetenskap Stockholms universitet 18.03 17.65 1.30
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholms universitet 15.00 12.76 0.25
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Stockholms universitet 13.20 15.20 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholms universitet 14.20 13.23 -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholms universitet 13.85 14.60 0.35
Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare Stockholms universitet 15.30 16.70 1.05
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholms universitet 15.45 15.58 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholms universitet 13.76 14.76 0.55
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi Stockholms universitet 12.30 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholms universitet 15.88 17.24 0.50
Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska Stockholms universitet 18.72 17.91 1.05
Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi Stockholms universitet 18.70 18.30 1.15
Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) Stockholms universitet 20.80 20.60 1.20
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Stockholms universitet 19.02 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi Stockholms universitet 19.20 - 1.10
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie Stockholms universitet 13.00 - 0.55
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet 15.29 - -
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholms universitet 18.01 17.50 1.20
Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska Stockholms universitet 17.15 17.64 1.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska Stockholms universitet 19.20 22.05 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, Stockholms universitet 21.80 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 22.50 - 1.05
Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater Stockholms universitet 14.90 16.87 -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholms universitet 13.23 13.80 0.35
Kandidatprogram i historiska studier Stockholms universitet 11.83 12.52 0.10
Polska Stockholms universitet 16.10 - 0.35
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin Stockholms universitet 15.10 - 0.55
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholms universitet 18.13 17.50 1.00
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 13.05 14.59 0.15
Förskollärarprogrammet Stockholms universitet 13.29 14.28 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 14.52 13.31 0.20
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholms universitet 15.98 15.15 0.65
Kandidatprogram i kemi Stockholms universitet 16.20 13.11 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholms universitet 20.90 18.38 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi Stockholms universitet 17.80 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholms universitet 15.20 14.41 0.60
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Stockholms universitet 16.20 15.17 0.55
Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska Stockholms universitet 18.00 21.50 1.20
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholms universitet 19.19 19.00 1.15
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik Stockholms universitet 15.67 13.01 -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Stockholms universitet 19.94 0.00 0.00
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Stockholms universitet 17.17 20.60 1.05
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna Stockholms universitet 16.20 - 0.95
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska Stockholms universitet 21.30 16.06 0.15
Kandidatprogram i astronomi Stockholms universitet 15.49 14.96 1.05
Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska Stockholms universitet 17.40 - 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Stockholms universitet 12.90 21.91 1.20
Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholms universitet 14.25 14.00 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 12.82 - 1.45
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie Stockholms universitet 16.90 - 0.60
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholms universitet 11.40 9.35 0.20
Portugisiska Stockholms universitet 11.00 14.38 -
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Stockholms universitet 17.40 17.33 0.35
Kandidatprogram i global utveckling Stockholms universitet 20.42 19.60 1.20
Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm 17.60 15.82 0.95
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog Teologiska högskolan Stockholm 19.75 - 0.80
Teologiskt basår Teologiska högskolan Stockholm 13.81 16.66 -
Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle Teologiska högskolan Stockholm 12.43 14.33 -
Teologiskt program, inriktning pastor Teologiska högskolan Stockholm 9.81 - -
Bachelor of Science Program in Retail Management Handelshögskolan i Stockholm 19.11 19.35 0.00
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Teologiska högskolan Stockholm 9.70 12.31 0.30
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolan Stockholm 20.57 20.30 1.45
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria Försvarshögskolan Stockholm 19.30 19.70 1.15
Försvarshögskolans kandidatprogram Försvarshögskolan Stockholm 20.60 20.30 1.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 18.92 - -
Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm 19.40 19.48 0.00
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst Teologiska högskolan Stockholm 11.20 - -
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 14.25 13.48 0.90
Optikerprogrammet Karolinska institutet 16.04 16.27 0.70
Högskoleutbildning i byggproduktion Kungliga Tekniska högskolan 16.64 16.83 0.90
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt Södertörns högskola 16.80 16.92 0.70
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin Södertörns högskola 15.95 15.83 0.55
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Södertörns högskola 16.75 0.00 0.80
Civilingenjörsutb i maskinteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.54 18.23 1.35
Hälsopedagogprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan 14.83 16.62 0.50
Utveckling och internationellt samarbete Södertörns högskola 16.50 15.00 0.65
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Södertörns högskola 15.88 15.17 0.65
Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik Kungliga Tekniska högskolan 14.02 16.41 0.75
Arkitektutbildning Kungliga Tekniska högskolan 21.35 21.30 1.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 Konstfack 20.00 19.59 0.30
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola 16.03 16.61 0.35
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.17 17.00 1.00
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Södertörns högskola 18.90 18.50 1.05
Tekniskt basår, termin 2, Campus Kungliga Tekniska högskolan 19.80 18.85 1.45
Civilingenjörsutb i energi och miljö Kungliga Tekniska högskolan 19.22 19.64 1.25
Civilingenjör och lärare Kungliga Tekniska högskolan 18.02 17.10 1.20
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Södertörns högskola 13.80 14.71 0.30
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.46 21.64 1.60
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Kungliga Tekniska högskolan 13.55 14.62 0.65
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.60 16.93 0.70
Journalistik och digitala medier Södertörns högskola 17.96 18.44 0.95
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 Södertörns högskola 15.20 15.70 0.50
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola 19.70 0.00 0.80
Civilingenjörsutb i materialdesign Kungliga Tekniska högskolan 17.86 17.50 1.20
Tränarprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan 17.20 16.80 0.70
IT, medier och design Södertörns högskola 17.60 17.20 0.90
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Södertörns högskola 18.19 16.10 0.45
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet Kungliga Tekniska högskolan 17.50 17.06 1.20
Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista Kungliga Tekniska högskolan 17.60 17.64 1.30
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design Konstfack 19.70 18.10 0.60
Civilingenjörsutb i bioteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.58 19.37 1.35
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Södertörns högskola 13.35 18.29 0.45
Socialt arbete med storstadsprofil Södertörns högskola 18.10 17.60 0.95
Management med IT Södertörns högskola 17.04 17.44 1.00
Ekonomi, teknik och design Södertörns högskola 16.66 16.20 0.85
Tekniskt basår, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 15.68 15.20 0.85
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.05 17.10 0.75
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi Södertörns högskola 16.50 16.82 0.60
Estetikprogrammet Södertörns högskola 15.46 14.93 0.20
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 17.20 17.05 0.75
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Södertörns högskola 18.20 0.00 0.80
Civilingenjörsutb i medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.92 19.27 1.45
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Södertörns högskola 15.15 16.30 0.85
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan Gymnastik- och idrottshögskolan 12.54 15.16 0.25
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.76 17.09 1.30
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Kungliga Tekniska högskolan 17.00 16.25 1.05
Teknisk bastermin, För högskoleingenjörsutbildning i Medicinsk teknik eller Teknik och ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 14.40 13.80 0.80
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media Konstfack 14.56 14.16 0.80
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 15.61 16.30 0.25
Civilingenjörsutb i datateknik Kungliga Tekniska högskolan 20.48 20.77 1.55
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Södertörns högskola 14.87 16.50 0.45
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 14.03 14.19 0.30
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 16.93 17.03 0.70
Journalistik och multimedia Södertörns högskola 18.43 17.50 1.05
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 Södertörns högskola 14.06 14.50 0.45
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Södertörns högskola 17.35 17.03 0.80
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning Södertörns högskola 17.53 17.10 0.80
Miljö och utveckling Södertörns högskola 14.24 14.72 0.40
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Södertörns högskola 17.00 - 0.60
Socionomprogrammet med storstadsprofil Södertörns högskola 18.54 18.96 1.00
Logistik och ekonomi Södertörns högskola 17.05 16.81 0.95
Tekniskt basår, Campus Kungliga Tekniska högskolan 18.91 17.80 1.25
Tandhygienistprogrammet Karolinska institutet 18.18 18.27 0.95
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 12.00 - 1.00
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 16.35 16.61 0.85
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet Södertörns högskola 15.90 17.20 0.50
Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Kungliga Tekniska högskolan 16.30 16.60 1.10
Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik Kungliga Tekniska högskolan 15.68 16.25 0.85
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 17.29 0.00 0.70
Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad Kungliga Tekniska högskolan 18.44 18.92 1.20
Spelprogrammet - inriktning grafik Södertörns högskola 16.88 17.50 0.90
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott Gymnastik- och idrottshögskolan 13.40 15.23 0.40
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Södertörns högskola 15.30 16.50 0.60
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Kungliga Tekniska högskolan 17.19 17.08 1.15
Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 12.74 10.82 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp Konstfack 12.35 11.81 0.45
Arbetsterapeutprogrammet Karolinska institutet 16.05 17.07 0.75
Civilingenjörsutb i design och produktframtagning Kungliga Tekniska högskolan 19.32 18.60 1.30
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Södertörns högskola 16.18 14.94 0.65
Medievetarprogrammet Södertörns högskola 16.40 16.40 0.65
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 13.07 0.00 0.30
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola 14.03 15.02 0.40
Civilingenjörsutb i elektroteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.48 17.75 1.40
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.23 18.26 0.90
Konst, kultur och ekonomi Södertörns högskola 13.00 15.11 0.35
Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design Kungliga Tekniska högskolan 15.85 16.52 0.95
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 21.04 21.94 1.55
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 15.68 14.95 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 16.09 16.41 0.65
Ekonomie kandidatprogrammet Södertörns högskola 19.35 18.62 1.20
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.85 20.61 1.10
Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång Kungliga Tekniska högskolan 16.20 16.88 1.15
Civilingenjörsutb i teknisk fysik Kungliga Tekniska högskolan 21.98 21.32 1.65
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.14 13.95 0.55
Kandidatprogram, fastighet och finans Kungliga Tekniska högskolan 18.40 19.40 1.35
Audionomprogrammet Karolinska institutet 17.00 16.75 0.95
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.10 22.48 1.75
Sport Management Södertörns högskola 17.15 15.84 1.00
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.25 18.70 0.85
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 15.40 16.72 0.00
Civilingenjörsutb i farkostteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.65 17.86 1.25
Socionomprogrammet Ersta Sköndal högskola 19.38 20.50 1.30
Socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 19.40 19.82 1.25
Journalistik, människa och miljö Södertörns högskola 19.01 19.90 1.20
Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 16.50 17.00 1.10
Fysioterapeutprogrammet Karolinska institutet 19.10 18.81 1.20
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Södertörns högskola 14.49 17.50 0.55
Internationella ekonomprogrammet Södertörns högskola 17.66 17.23 1.00
Tekniskt basår, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 17.50 17.37 1.15
Civilingenjörsutb. öppen ingång Kungliga Tekniska högskolan 19.84 19.12 1.45
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Södertörns högskola 15.93 17.27 1.00
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kungliga Tekniska högskolan 17.03 18.66 1.20
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi Karolinska institutet 17.76 18.55 0.95
Sjukgymnastprogrammet Karolinska institutet 19.70 19.64 1.20
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi Södertörns högskola 15.96 16.61 0.50
Kommunikatörsprogrammet Södertörns högskola 17.42 16.64 0.90
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p Södertörns högskola 16.66 17.30 0.55
Civilingenjörsutb i industriell ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 21.39 21.27 1.65
Idrott och hälsa Gymnastik- och idrottshögskolan 14.60 15.49 0.00
Turismprogrammet Södertörns högskola 14.20 14.48 0.35
Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik Kungliga Tekniska högskolan 15.86 16.30 1.10
Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet 20.57 20.89 1.45
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap Södertörns högskola 18.47 15.72 0.70
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 18.31 17.89 1.00
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 18.54 0.00 0.80
Entreprenörskap, innovation och marknad Södertörns högskola 17.75 17.61 0.95
Tekniskt basår, termin 2, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 18.39 18.07 1.35
Civilingenjörsutb i teknisk kemi Kungliga Tekniska högskolan 18.44 17.97 1.20
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Södertörns högskola 15.70 18.15 0.90
Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design Kungliga Tekniska högskolan 12.34 12.83 0.35
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin Karolinska institutet 15.70 17.43 0.80
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.44 20.73 1.10
Logopedprogrammet Karolinska institutet 18.70 19.35 0.90
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia Södertörns högskola 15.20 15.37 0.75
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Södertörns högskola 13.60 15.17 0.20
Medier, engelska och globalisering Södertörns högskola 16.17 15.58 0.70
Civilingenjörsutb i informationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 18.95 18.88 1.35
Idrott och hälsa, 120 hp Gymnastik- och idrottshögskolan 16.70 18.11 0.65
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) Södertörns högskola 17.60 17.10 1.10
Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 14.31 15.67 0.95
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Södertörns högskola 14.39 13.40 0.35
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 17.69 17.71 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Södertörns högskola 19.43 19.40 0.95
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.40 19.16 1.10
Tekniskt basår, termin 2, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 17.35 17.55 1.20
Civilingenjörsutb i medicinsk teknik Kungliga Tekniska högskolan 18.50 18.67 1.25
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Södertörns högskola 18.34 20.77 1.20