Sökresultat

Visar 545 sökresultat för "Stockholm"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie Stockholms universitet 16.90 - 0.60
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholms universitet 14.38 15.60 0.80
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italiensk litteratur Stockholms universitet - - -
Franska Stockholms universitet 17.20 20.99 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 17.53 - 0.80
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Stockholms universitet 19.07 17.72 0.80
Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys Stockholms universitet 0.00 - -
Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade Stockholms universitet 18.35 17.73 0.90
Masterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholms universitet 17.00 17.46 1.05
Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik Stockholms universitet 16.02 15.20 0.60
Magisterprogram i demografi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Stockholms universitet - - -
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, kemi Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholms universitet 17.90 17.27 1.10
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i kemi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot finska Stockholms universitet 18.45 - 1.15
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna Stockholms universitet 12.08 10.64 0.80
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet 18.95 19.60 1.35
Svenska Stockholms universitet 17.26 11.48 -
Kandidatprogram i geografi Stockholms universitet 17.40 16.90 0.85
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot språkdidaktik Stockholms universitet 0.00 13.04 -
Magisterprogram i vårdpedagogik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet 18.83 18.65 1.30
Masterprogram i organisk kemi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholms universitet 16.90 16.45 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Stockholms universitet 17.73 18.73 1.05
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholms universitet - - -
Masterprogram i finansmatematik och finansiell ekonomi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholms universitet 21.30 21.24 1.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi Stockholms universitet 19.20 - 1.10
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i matematisk statistik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 19.73 21.02 1.30
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym Stockholms universitet 16.75 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholms universitet 15.20 17.17 0.75
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholms universitet - - -
Tyska Stockholms universitet 15.90 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi Stockholms universitet 15.60 - 1.25
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Stockholms universitet 19.75 - -
Samhällsplanerarprogrammet Stockholms universitet 15.55 16.27 0.90
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholms universitet 18.70 18.25 1.20
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholms universitet 13.99 15.05 0.45
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Italienska Stockholms universitet 15.00 - -
Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap Stockholms universitet 0.00 - -
Multidisciplinary Master's Programme in Demography Stockholms universitet - - -
Masterprogram i fysik Stockholms universitet - - -
Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholms universitet - - -
Inriktning Konstvetenskap Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i datavetenskap Stockholms universitet 17.95 17.42 1.35
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Stockholms universitet 19.70 17.98 1.10
Masterprogram i miljökemi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska Stockholms universitet 19.45 20.69 0.95
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy Stockholms universitet 15.30 14.65 -
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Stockholms universitet 16.99 17.63 0.70
Tjeckiska Stockholms universitet 16.26 - -
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholms universitet 14.80 16.39 0.60
Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska Stockholms universitet 15.90 15.04 -
Magisterprogram i yrkesdidaktik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholms universitet 19.30 18.65 1.15
Kandidatprogram i biologi Stockholms universitet 14.78 18.31 0.90
Masterprogram i miljövetenskap Stockholms universitet - - -
Magister- /Masterprogram i etnologi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholms universitet 18.28 16.65 1.25
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 0.00 - -
Masterprogram i folkhälsa: samhälleliga och individuella perspektiv Stockholms universitet - - -
Magister-/Masterprogram i genusvetenskap Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Stockholms universitet 18.80 18.98 1.30
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i meteorologi Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot arabiska Stockholms universitet 17.07 19.08 0.90
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för Stockholms universitet 17.90 14.35 0.65
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholms universitet 14.90 14.42 0.80
Kandidatprogram i arkeologi Stockholms universitet 16.51 15.86 0.90
Italienska Stockholms universitet 14.17 17.20 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik Stockholms universitet 17.33 14.58 1.15
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Stockholms universitet 15.72 19.66 -
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Stockholms universitet 19.19 18.30 1.35
Masterprogram i marinbiologi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot lettiska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Stockholms universitet 16.40 18.38 1.25
Masterprogram i sociologi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation Stockholms universitet 17.14 16.45 0.75
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholms universitet - - -
Inriktning Musikvetenskap Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, kemi, teknik Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Stockholms universitet 17.36 - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 18.42 18.92 1.05
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och kemi för gymnas Stockholms universitet 14.14 15.68 0.90
Yrkeslärarprogrammet Stockholms universitet 14.95 15.55 0.45
Språkkonsultprogrammet Stockholms universitet 17.83 - 1.15
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i nutrition Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tjeckiska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholms universitet 16.65 14.02 0.85
Masterprogram i karriärutveckling och vägledning Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - design Stockholms universitet 18.02 17.33 1.20
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 12.73 12.91 0.40
Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholms universitet 0.00 - -
Masterprogram i pedagogik med inriktning mot hälsa Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i datorspelsutveckling - konstruktion Stockholms universitet 17.60 17.07 1.20
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholms universitet 15.01 18.15 0.90
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram för museer och kulturarv Stockholms universitet - 11.56 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i oceanografi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot japanska Stockholms universitet 18.23 18.82 1.15
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, fysik och matematik för gymna Stockholms universitet 14.10 13.25 0.90
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Stockholms universitet 21.80 - 0.35
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholms universitet - - -
Lettiska Stockholms universitet 13.40 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi Stockholms universitet 12.30 - 0.30
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Stockholms universitet 18.90 - 0.90
Masterprogram i nationalekonomi Stockholms universitet - - -
Masterprogram i mikrobiologi Stockholms universitet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholms universitet 15.58 15.70 0.65
Kandidatprogram i språk med inriktning mot litauiska Stockholms universitet - 0.00 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholms universitet 0.00 - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholms universitet 13.85 14.60 0.35
Masterprogram i personal, arbete och organisation Stockholms universitet - - -
Journalistprogrammet - kandidatprogram Stockholms universitet 20.20 20.77 1.20
Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi Stockholms universitet 15.25 - 1.35
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 0.00 - -
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholms universitet - - -
Inriktning Teatervetenskap Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 22.50 - 1.05
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Stockholms universitet 20.63 - 1.30
Kandidatprogram i global management med inriktning mot spanska Stockholms universitet 18.72 17.91 1.05
Kandidatprogram i nutrition Stockholms universitet 18.29 18.76 1.20
Psykologprogrammet Stockholms universitet 22.03 22.09 1.70
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholms universitet 15.55 15.15 0.50
Förskollärarprogrammet Stockholms universitet 14.90 15.80 0.40
Masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 14.65 15.65 0.45
Masterprogram i ledarskap Stockholms universitet - - -
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholms universitet 18.20 17.90 1.25
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholms universitet 16.61 18.46 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, Stockholms universitet 16.66 16.10 0.75
Ämneslärarprogrammet för 7-9 i biologi, matematik, kemi Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Stockholms universitet 18.23 19.46 0.85
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare Stockholms universitet 13.17 14.95 0.85
Kandidatprogram i global management med inriktning mot koreanska Stockholms universitet 17.86 19.04 1.25
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, geografi och matematik för gy Stockholms universitet 17.70 - 1.10
Kandidatprogram i historiska studier Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Grekiska Stockholms universitet 19.64 16.41 1.25
Polska Stockholms universitet 16.10 - 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi Stockholms universitet 17.80 - -
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tjeckiska Stockholms universitet 0.00 - -
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Stockholms universitet 18.07 18.90 0.95
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholms universitet 0.00 - -
kandidatprogram i språk med inriktning mot polska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholms universitet 0.00 - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholms universitet 16.31 15.46 0.80
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Stockholms universitet 17.20 15.67 0.85
Masterprogram i journalistik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i matematik Stockholms universitet 17.75 17.50 1.30
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i geologi Stockholms universitet 13.00 12.30 1.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholms universitet 17.10 14.98 0.85
Inriktning Litteraturvetenskap Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 12.82 - 1.45
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Stockholms universitet - 18.69 -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska Stockholms universitet 18.00 21.50 1.20
Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi Stockholms universitet 18.70 18.30 1.15
Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) Stockholms universitet 20.80 20.60 1.20
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Stockholms universitet 14.76 14.69 0.10
Förskollärarprogrammet för barnskötare Stockholms universitet 11.79 9.47 0.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s Stockholms universitet 15.10 17.00 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholms universitet 17.33 16.45 0.90
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Stockholms universitet 16.94 20.02 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i global utveckling Stockholms universitet 20.73 19.50 1.30
Kandidatprogram i astronomi Stockholms universitet 15.83 14.72 0.95
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater Stockholms universitet 14.90 16.87 -
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, matematik, teknik Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Stockholms universitet 17.66 20.21 0.90
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i analytisk kemi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot kinesiska Stockholms universitet 17.15 17.64 1.00
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie Stockholms universitet 13.00 - 0.55
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Latin Stockholms universitet - - -
Portugisiska Stockholms universitet 11.00 14.38 -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska Stockholms universitet 16.60 15.46 0.70
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Stockholms universitet 21.48 - 1.15
Magisterprogram i didaktik Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholms universitet 13.65 13.27 0.75
Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i matematik och filosofi Stockholms universitet 13.60 16.75 0.85
Masterprogram i kinesiska Stockholms universitet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild Stockholms universitet 15.13 15.79 0.40
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholms universitet 15.46 16.35 0.85
Masterprogram i kulturarvsstudier Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap Stockholms universitet 16.46 - 0.75
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Stockholms universitet - 19.81 -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska Stockholms universitet 19.89 20.52 1.25
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholms universitet 18.91 19.23 1.20
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, fysik, matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholms universitet 18.54 17.03 1.10
Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik Stockholms universitet 0.00 - -
Magisterprogram i Barnkultur Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot engelska Stockholms universitet 17.26 19.52 0.75
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholms universitet 19.38 19.46 1.20
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholms universitet 15.76 15.77 0.65
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholms universitet 16.25 15.85 0.70
Kandidatprogram i fysik Stockholms universitet 16.40 16.46 1.30
Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Stockholms universitet 18.70 18.59 1.25
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, fysik, matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Stockholms universitet 18.32 18.36 1.10
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i biokemi Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot lettiska Stockholms universitet 17.40 - 0.90
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och matematik för gymna Stockholms universitet 16.20 - 0.95
Juristprogrammet Stockholms universitet 20.99 20.80 1.45
Ryska Stockholms universitet 20.83 11.60 -
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholms universitet 17.24 16.02 0.85
Kandidatprogram i språk med inriktning mot ryska Stockholms universitet 0.00 - -
Masterprogram i pedagogik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i digitala medier Stockholms universitet 18.60 18.05 1.10
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Italienska Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Kemi Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Stockholms universitet 20.46 14.95 0.90
Journalistprogrammet, Antagning till senare del - termin 3-6 Stockholms universitet - - -
Masterprogram i matematik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet - - -
Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Stockholms universitet - - -
Masterprogram i litteraturvetenskap, allmän och svensk inriktning Stockholms universitet - - -
Engelska Stockholms universitet 17.50 16.34 0.70
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik Stockholms universitet 15.68 18.06 0.90
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Stockholms universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot franska Stockholms universitet 18.46 19.30 0.90
Finska Stockholms universitet 10.70 - 0.30
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi Stockholms universitet 16.90 - 1.00
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Stockholms universitet 19.02 - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot italienska Stockholms universitet 0.00 15.40 -
Socionomprogrammet Stockholms universitet 19.48 18.87 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Naturkunskap, biologi Stockholms universitet 0.00 17.36 -
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholms universitet 13.35 16.30 0.90
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Stockholms universitet 17.59 17.00 1.15
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholms universitet - - -
Sjukhusfysikerprogrammet Stockholms universitet 16.19 20.83 0.85
Masterprogram i glaciologi och polarmiljöer Stockholms universitet - - -
Historia Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik Stockholms universitet 0.00 - -
Masterprogram i IT-projektledning Stockholms universitet - - -
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholms universitet - - -
Masterprogram i molekylär biofysik Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska Stockholms universitet 16.13 19.37 0.60
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym Stockholms universitet 21.70 12.76 1.10
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholms universitet 19.74 19.46 1.40
Spanska Stockholms universitet 20.30 - 0.35
Masterprogram i biologi Stockholms universitet - - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Italienska Stockholms universitet 19.20 22.05 -
Kandidatprogram i språk med inriktning mot spanska Stockholms universitet 18.35 19.16 0.50
Magisterprogram i utbildningsledning Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i interaktionsdesign Stockholms universitet 17.81 17.80 1.15
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, Stockholms universitet 21.80 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik Stockholms universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska Stockholms universitet 17.81 17.36 0.80
Kandidatprogram i lingvistik Stockholms universitet 15.18 14.78 -
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Stockholms universitet - - -
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholms universitet 0.00 - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholms universitet 13.23 13.80 0.35
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholms universitet 16.85 18.29 1.00
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelsk litteratur Stockholms universitet - - -
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst Teologiska högskolan Stockholm - - -
Magisterprogram, systematisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm 19.48 19.48 -
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog Teologiska högskolan Stockholm 0.00 - -
Masterprogram, systematisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap Teologiska högskolan Stockholm - - -
Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm 18.70 18.47 1.15
Teologiskt basår Teologiska högskolan Stockholm 13.81 16.66 -
Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle Teologiska högskolan Stockholm 12.43 14.33 -
Försvarshögskolans kandidatprogram Försvarshögskolan Stockholm 20.60 20.30 1.40
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolan Stockholm 20.73 20.52 1.50
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och annat ämne Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 18.92 - -
Magisterprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm - - -
Teologiskt program, inriktning pastor Teologiska högskolan Stockholm - - -
Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria Försvarshögskolan Stockholm 20.00 19.90 1.35
Masterprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm - - -
Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier Teologiska högskolan Stockholm 0.00 - -
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Teologiska högskolan Stockholm - - -
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 14.95 15.90 0.60
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Strålbehandling Karolinska institutet - - -
Spelprogrammet - inriktning grafik Södertörns högskola 17.84 16.78 1.05
Masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik Konstfack - - -
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi Södertörns högskola - - -
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Södertörns högskola 15.31 13.95 0.65
Högsk.ingenjörsutb i maskinteknik, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan - - -
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 17.05 19.41 1.05
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning Södertörns högskola 17.53 17.10 0.80
Civilingenjörsutb i bioteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.52 20.32 1.45
Optikerprogrammet Karolinska institutet 16.01 16.45 0.75
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Södertörns högskola 16.05 15.19 0.60
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i idéhistoria Södertörns högskola - - -
Socialt arbete med storstadsprofil Södertörns högskola 18.10 17.60 0.95
Civilingenjör och lärare Kungliga Tekniska högskolan 18.07 18.96 1.25
Sjukgymnastprogrammet Karolinska institutet 19.70 19.64 1.20
International Master's Programme in Journalism Södertörns högskola - - -
Tränarprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan - - -
Magisterprogram i journalistik Södertörns högskola - - -
Entreprenörskap, innovation och marknad Södertörns högskola 18.39 17.61 1.00
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin Södertörns högskola 15.95 15.83 0.55
Tekniskt basår, termin 2, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 17.40 17.19 1.30
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Södertörns högskola 13.30 15.15 0.40
Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation Kungliga Tekniska högskolan - - -
Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Karolinska institutet - - -
Masterprogram i genusvetenskap Södertörns högskola - - -
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Karolinska institutet - - -
Economics, Master's Programme Södertörns högskola - - -
Civilingenjörsutb i materialdesign Kungliga Tekniska högskolan 18.34 17.96 1.25
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi Södertörns högskola 17.70 - 0.85
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia Södertörns högskola 16.70 - -
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Södertörns högskola 18.10 16.77 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Karolinska institutet - - -
Interactive Media Design Södertörns högskola - - -
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning beteendevetenskap Karolinska institutet - - -
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap Södertörns högskola - - -
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Södertörns högskola 15.83 14.67 0.50
Kandidatprogram, fastighet och finans Kungliga Tekniska högskolan 18.50 19.95 1.35
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Södertörns högskola 18.50 14.76 1.30
Magisterprogram i konstvetenskap Södertörns högskola - - -
Civilingenjörsutb i datateknik Kungliga Tekniska högskolan 20.73 20.10 1.65
Psykologprogrammet Karolinska institutet 21.60 21.89 1.65
Medievetarprogrammet Södertörns högskola 17.50 16.60 0.80
Miljö och utveckling Södertörns högskola 14.84 16.15 0.40
Masterprogram i idéhistoria Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i sociologi Södertörns högskola - - -
Tekniskt basår, Södertälje Kungliga Tekniska högskolan 16.27 16.00 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 18.38 19.08 1.00
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan Gymnastik- och idrottshögskolan 14.30 16.07 0.50
Infectious Disease Control Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i internationellt företagande Södertörns högskola - - -
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 Södertörns högskola 15.20 15.70 0.50
Tekniskt basår, termin 2, Campus Kungliga Tekniska högskolan 19.40 19.86 1.50
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 18.58 19.10 1.20
Magisterprogrammet i klinisk optometri Karolinska institutet - - -
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 15.50 16.58 0.45
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Södertörns högskola 15.03 15.00 0.45
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, industriell teknik och hållbarhet Kungliga Tekniska högskolan 17.50 17.06 1.20
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Södertörns högskola 18.85 - 0.85
Civilingenjörsutb i medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.70 19.05 1.45
Tekniskt basår, KTH Flemingsberg Kungliga Tekniska högskolan 17.21 16.79 1.10
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola 18.40 - 1.00
Civilingenjörsutb i samhällsbyggnad Kungliga Tekniska högskolan 18.90 19.25 1.35
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt Södertörns högskola 17.24 17.49 0.85
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 14.24 13.94 0.60
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Biologi Södertörns högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning ergonomi Karolinska institutet - - -
Ekonomi, teknik och design Södertörns högskola 17.09 17.07 0.95
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Kungliga Tekniska högskolan 17.50 18.48 1.25
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.60 17.43 0.85
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola 15.36 15.48 0.55
Civilingenjörsutb i design och produktframtagning Kungliga Tekniska högskolan 19.43 19.42 1.35
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Södertörns högskola - - -
Röntgensjuksköterskeprogrammet Karolinska institutet 16.23 17.60 0.80
Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis Södertörns högskola - - -
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.53 18.54 1.00
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europ Södertörns högskola - - -
Masterprogram i sociologi Södertörns högskola - - -
Tekniskt basår, Campus Kungliga Tekniska högskolan 19.06 17.81 1.30
Barnmorskeprogrammet Karolinska institutet - - -
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott Gymnastik- och idrottshögskolan - - -
Turismprogrammet Södertörns högskola 15.63 15.20 0.55
Magisterprogram i företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Estetikprogrammet Södertörns högskola 15.46 14.93 0.20
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom Allmän pediatrisk omvårdnad Karolinska institutet - - -
Psykoterapeutprogrammet inriktning kognitiv beteendeterapi Karolinska institutet - - -
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 Södertörns högskola 14.99 16.27 0.60
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Karolinska institutet - - -
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan Södertörns högskola - - -
Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg Kungliga Tekniska högskolan 18.10 17.67 1.20
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Södertörns högskola 19.05 - 0.90
Civilingenjörsutb i teknisk fysik Kungliga Tekniska högskolan 21.98 21.77 1.65
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 17.68 - 0.60
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 19.24 18.49 1.30
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Södertörns högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Karolinska institutet - - -
Magisterprogrammet i arbete och hälsa inriktning företagssköterska Karolinska institutet - - -
Logistik och ekonomi Södertörns högskola 17.30 16.58 1.10
Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design Kungliga Tekniska högskolan 12.34 12.83 0.35
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Södertörns högskola 18.22 17.00 1.35
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 14.39 17.40 -
Civilingenjörsutb i elektroteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.34 19.55 1.45
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Södertörns högskola - - -
Tandhygienistprogrammet Karolinska institutet 18.10 19.08 0.85
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete Södertörns högskola - - -
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal högskola 15.75 16.23 0.65
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Södertörns högskola - - -
Journalistik och multimedia Södertörns högskola 19.10 17.70 1.05
Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design Kungliga Tekniska högskolan 16.45 17.20 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Karolinska institutet - - -
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) Södertörns högskola 17.60 17.10 1.10
Masterprogram i företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i estetik Södertörns högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Karolinska institutet - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Karolinska institutet - - -
Audionomprogrammet Karolinska institutet 17.00 17.88 1.00
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 16.20 15.90 0.85
Civilingenjörsutb. öppen ingång Kungliga Tekniska högskolan 20.05 19.32 1.50
Masterprogram i praktisk kunskap Södertörns högskola - - -
Socionomprogrammet Ersta Sköndal högskola 19.38 20.50 1.30
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi Södertörns högskola 16.69 17.80 0.70
Kommunikatörsprogrammet Södertörns högskola 18.50 16.90 1.00
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Filosofi Södertörns högskola - - -
Högsk.ingenjörsutb i medicinsk teknik Kungliga Tekniska högskolan 16.09 15.10 0.85
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Karolinska institutet - - -
Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.44 20.73 1.10
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Södertörns högskola 17.67 15.50 1.20
Magisterprogram i litteraturvetenskap Södertörns högskola - - -
Civilingenjörsutb i farkostteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.05 18.15 1.35
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola - - -
Tandläkarprogrammet Karolinska institutet 20.95 22.40 1.55
Magisterprogram i praktisk kunskap Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i religionsvetenskap Södertörns högskola - - -
Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 16.67 17.35 1.15
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Karolinska institutet - - -
Utveckling och internationellt samarbete Södertörns högskola 17.60 16.54 0.80
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.83 19.60 1.20
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet Södertörns högskola 15.90 17.20 0.50
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 18.10 18.54 1.15
Högsk.ingenjörsutb i elektroteknik, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 14.48 14.96 0.90
Högsk.ingenjörsutb i kemiteknik Kungliga Tekniska högskolan 15.00 15.15 0.80
Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik och produktionsunderhåll Kungliga Tekniska högskolan - - -
Kandidatprogrammet i biomedicin Karolinska institutet 20.29 20.78 1.30
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi Karolinska institutet 18.33 16.60 1.00
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 18.54 - 1.10
Civilingenjörsutb i teknisk kemi Kungliga Tekniska högskolan 18.75 18.06 1.25
Masterprogram i konstvetenskap Södertörns högskola - - -
Master's Programme in English Södertörns högskola - - -
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 17.38 18.10 1.05
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Södertörns högskola 15.10 15.98 0.45
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Högsk.ingenjörsutb i teknik och ekonomi, öppen ingång Kungliga Tekniska högskolan 18.20 17.54 1.15
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Södertörns högskola - - -
Högskoleutbildning i byggproduktion Kungliga Tekniska högskolan 15.98 17.04 0.95
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design Konstfack - - -
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Södertörns högskola 18.90 15.33 0.90
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning Södertörns högskola - - -
Civilingenjörsutb i industriell ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 21.51 21.60 1.65
Master's Programme in English-Language Literature - Postcolonialism and Multiculturalism Södertörns högskola - - -
Fysioterapeutprogrammet Karolinska institutet 19.43 19.51 1.25
Political Science, Master's Programme Södertörns högskola - - -
Masterprogram i religionsvetenskap Södertörns högskola - - -
Högsk.ingenjörsutb i elektronik och datorteknik Kungliga Tekniska högskolan 16.56 15.86 1.15
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Karolinska institutet - - -
Master's Programme in Environmental Science Södertörns högskola - - -
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Södertörns högskola 19.38 18.75 1.15
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap Södertörns högskola 18.47 15.72 0.70
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Södertörns högskola 14.13 15.30 -
Högsk.ingenjörsutb i datateknik, Kista Kungliga Tekniska högskolan 18.50 18.54 1.40
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Södertörns högskola 15.10 15.49 0.65
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin Karolinska institutet 16.51 17.50 0.95
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Södertörns högskola 19.48 - 1.05
Civilingenjörsutb i medicinsk teknik Kungliga Tekniska högskolan 18.60 18.03 1.25
Arbetsterapeutprogrammet Karolinska institutet 16.60 17.60 0.75
Masterprogram i estetik Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i Europarättsliga studier Södertörns högskola - - -
Idrott och hälsa, 120 hp Gymnastik- och idrottshögskolan 16.70 18.11 0.65
Konst, kultur och ekonomi Södertörns högskola 14.69 16.08 0.60
Ekonomie kandidatprogrammet Södertörns högskola 19.35 18.62 1.20
Masterprogram i svenska Södertörns högskola - - -
Tekniskt basår, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 18.23 17.13 1.25
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 0.00 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 Kungliga Tekniska högskolan 0.00 14.27 0.45
Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media Konstfack 0.00 - -
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 14.38 18.46 1.00
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p Södertörns högskola 16.66 17.30 0.55
Civilingenjörsutb i informationsteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.23 19.10 1.45
Sport Management Södertörns högskola 17.31 16.55 1.00
Masterprogram i historia Södertörns högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska institutet - - -
IT, medier och design Södertörns högskola 17.70 17.48 1.00
Management med IT Södertörns högskola 17.50 17.08 1.00
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Södertörns högskola 15.64 16.40 1.05
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 Konstfack - 12.66 -
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi Södertörns högskola - - -
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola 15.06 16.30 0.40
Teknisk bastermin, För högskoleingenjörsutbildning i Medicinsk teknik eller Teknik och ekonomi Kungliga Tekniska högskolan 14.40 13.80 0.80
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Södertörns högskola 18.50 17.78 1.00
Sjuksköterskeprogrammet Röda korsets högskola 17.04 17.00 0.80
Arkitektutbildning Kungliga Tekniska högskolan 21.28 21.63 1.65
Logopedprogrammet Karolinska institutet 19.32 18.86 1.15
Magisterprogram i arkeologi Södertörns högskola - - -
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 20.10 - 1.05
Civilingenjörsutb i energi och miljö Kungliga Tekniska högskolan 19.40 20.04 1.45
Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.29 22.50 1.75
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Södertörns högskola 17.00 - 0.60
Hälsopedagogprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan 16.73 16.97 0.75
Journalistik, människa och miljö Södertörns högskola 19.01 19.90 1.20
Internationella ekonomprogrammet Södertörns högskola 18.17 18.35 1.10
Magisterprogram i filosofi Södertörns högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Gymnastik- och idrottshögskolan - - -
Tekniskt basår, termin 2, Haninge Kungliga Tekniska högskolan 17.30 16.36 1.25
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 16.35 17.17 0.80
Magisterprogram, tillämpad logistik Kungliga Tekniska högskolan - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp Konstfack 12.35 11.81 0.45
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Euro Södertörns högskola - - -
Medier, engelska och globalisering Södertörns högskola 17.00 16.04 0.80
Civilingenjörsutb i maskinteknik Kungliga Tekniska högskolan 19.13 18.49 1.35
Magisterprogram i Europarättsliga studier, 60.0p Södertörns högskola - - -
Magisterprogram i historia Södertörns högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning Avancerad cancervård Karolinska institutet - - -