Sökresultat

Visar 129 sökresultat för "Halmstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad - - -
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad - - -
Dataingenjör, senare del av program, Halmstad, termin 3 Högskolan i Halmstad - - -
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad 15.70 16.76 0.60
Byggingenjör, inr byggkonstruktion och projektering, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning Högskolan i Halmstad 12.45 17.91 0.90
Magisterprogram i handikappvetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad 11.10 - 0.95
Energiekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 15.70 15.84 0.75
Ämneslärarutbildning (åk 7-9) Högskolan i Halmstad 14.20 13.00 0.15
Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad 15.30 15.91 0.95
Professionellt idrottsutövande - inriktning golf Högskolan i Halmstad 13.90 11.20 0.30
Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad 16.10 14.11 0.40
Byggingenjör, senare del av program, termin 8 Högskolan i Halmstad - - -
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 11.00 11.67 0.10
Mekatronikingenjör, senare del av program, termin 3 Högskolan i Halmstad - - -
Nätverksdesign och datordrift Högskolan i Halmstad 10.82 10.06 0.30
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad 16.00 13.45 0.65
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Utvecklingsingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad 15.08 14.00 0.85
Magisterprogram i statsvetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör Högskolan i Halmstad 12.60 13.50 0.50
Internationella marknadsföringsprogrammet Högskolan i Halmstad 16.97 16.10 0.95
Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad 16.10 15.23 0.75
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad 15.30 15.13 0.45
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad 13.60 12.76 0.80
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik Högskolan i Halmstad 16.99 - 0.05
Affärssystemprogrammet Högskolan i Halmstad 14.94 15.20 0.75
Teknisk bastermin: Dataingenjör Högskolan i Halmstad 12.40 11.94 0.10
Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation Högskolan i Halmstad - - -
Byggingenjör, inr roduktion och projektledning, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i maskinteknik Högskolan i Halmstad - - -
Kompletterande utbildning för ekonomer Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i hälsa och livsstil Högskolan i Halmstad - - -
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering Högskolan i Halmstad 12.60 13.75 0.30
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i internationell marknadsföring Högskolan i Halmstad - - -
Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad 16.40 13.34 0.85
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap Högskolan i Halmstad 14.97 14.57 0.55
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad 14.80 16.20 0.80
Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.55 10.44 0.25
Samhällsförändring och social hållbarhet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap Högskolan i Halmstad 15.05 15.33 0.40
Digital design och innovation Högskolan i Halmstad 14.55 15.15 0.70
Teknisk bastermin: Elektroingenjör Högskolan i Halmstad 12.20 9.90 0.10
Webbdesign Högskolan i Halmstad 15.70 15.95 0.70
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad 14.80 11.98 0.60
Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi Högskolan i Halmstad - - -
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad - - -
Kultur, kommunikation och administration Högskolan i Halmstad 10.88 14.09 0.20
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Högskolan i Halmstad - - -
Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 16.70 14.20 0.65
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 16.30 16.91 0.75
Magisterprogram i strategisk ledning Högskolan i Halmstad - - -
CAD-tekniker Högskolan i Halmstad 13.30 - 0.55
Samhällsförändring och social hållbarhet Högskolan i Halmstad 13.99 14.51 0.30
Teknisk bastermin: Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad 13.00 12.62 0.20
Magisterprogram i aktionslärande Högskolan i Halmstad - - -
Grundlärarutbildning (åk 4-6), senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion Högskolan i Halmstad 15.30 14.45 0.40
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 15.90 14.98 0.55
Magisterprogram i elektronikdesign Högskolan i Halmstad - - -
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap, senare del av prog Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i datornätverksteknik Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Hälsopedagogiskt program Högskolan i Halmstad 13.60 14.10 0.50
Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Kulturprogrammet Högskolan i Halmstad 10.00 11.37 0.05
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Högskolan i Halmstad 12.41 13.69 -
Magisterprogram i nordisk välfärd Högskolan i Halmstad - - -
Dataingenjör Högskolan i Halmstad 12.11 13.96 0.45
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogrammet revisor och bank Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling Högskolan i Halmstad 14.57 10.42 0.75
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Högskolan i Halmstad - - -
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling Högskolan i Halmstad 13.79 14.30 0.60
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Högskolan i Halmstad 11.50 11.60 0.20
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Högskolan i Halmstad - - -
Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad 13.00 7.47 0.50
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Högskolan i Halmstad 10.60 - 0.15
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Högskolan i Halmstad - - -
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena hi / re, senare del av p Högskolan i Halmstad - - -
Förskollärarutbildning Högskolan i Halmstad 14.53 15.34 0.40
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 16.93 16.75 0.90
Miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.10 11.72 0.55
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30
Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 8 Högskolan i Halmstad - - -
Hållbar turismutveckling Högskolan i Halmstad 15.10 18.40 0.50
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion Högskolan i Halmstad 12.80 12.80 0.25
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 4 Högskolan i Halmstad - - -
Elektroingenjör Högskolan i Halmstad 15.04 15.96 0.50
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Högskolan i Halmstad 13.26 15.94 -
Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad 17.60 13.36 1.00
Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 15.30 13.46 0.85
Specialisering inom ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Högskolan i Halmstad - - -
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad 14.00 19.39 0.80
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i informationsteknologi Högskolan i Halmstad - - -
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning , senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Civilekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.30 17.84 1.10
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Högskolan i Halmstad 18.30 - -
Miljöstrateg Högskolan i Halmstad 12.90 10.80 0.30
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad 17.21 16.65 0.80
Affärssystemprogrammet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad - - -
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), idrott och hälsa - historia - religion Högskolan i Halmstad 13.00 12.45 0.25
Elektroingenjör, senare del av program, termin 3 Högskolan i Halmstad - - -
Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad 14.85 13.29 0.70
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad 14.20 17.74 1.00
Byggingenjör, inr produktion och projektledning, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad - - -
Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad 15.25 17.80 0.75
Magisterprogram i arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 10.91 - 0.55
Grundlärarutbildning (åk F-3) Högskolan i Halmstad 12.71 15.40 0.25
Teknisk bastermin: Maskiningenjör Högskolan i Halmstad 10.80 13.44 0.20
Ekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 17.86 17.23 1.10
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Högskolan i Halmstad 15.58 - -
Naturvård och artmångfald Högskolan i Halmstad 14.50 11.83 0.70
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete Högskolan i Halmstad 16.10 15.86 0.70
Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad - - -
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), samhällskunskap - historia - religion Högskolan i Halmstad 13.30 12.79 0.25
IT-forensik och informationssäkerhet, senare del av program, termin 3 Högskolan i Halmstad - - -
IT-forensik och informationssäkerhet Högskolan i Halmstad 15.53 15.58 0.85
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Halmstad - - -
Biomedicin - inriktning fysisk träning Högskolan i Halmstad 12.54 13.80 0.50