Sökresultat

Visar 127 sökresultat för "Halmstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologit, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i datateknik, senare del av program, Halmstad, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Halmstad, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör i datateknik, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Dataingenjör, senare del av program, Halmstad, termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Dataingenjör, senare del av program, Halmstad, termin 5 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad 16.10 14.11 0.40
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad 13.60 12.76 0.80
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad 14.80 16.20 0.80
Teknisk bastermin: Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad 13.00 12.62 0.20
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling Högskolan i Halmstad 13.52 13.49 0.55
Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 10.91 - 0.55
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad 11.10 - 0.95
Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering Högskolan i Halmstad 12.60 13.75 0.30
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 15.43 16.00 0.60
Teknisk bastermin: Dataingenjör Högskolan i Halmstad 14.70 15.43 0.85
Teknisk bastermin: Elektroingenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning Högskolan i Halmstad 12.75 14.10 0.00
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 16.66 16.60 0.80
Civilekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.10 17.64 1.05
Ekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 16.98 16.85 1.00
Energiekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Biomedicin - inriktning fysisk träning Högskolan i Halmstad 12.54 13.80 0.50
Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad 15.70 16.76 0.60
Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.10 11.72 0.55
Miljöstrateg Högskolan i Halmstad 12.90 10.80 0.30
Naturvård och artmångfald Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad 16.10 15.23 0.75
Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad 16.40 13.34 0.85
CAD-tekniker Högskolan i Halmstad 13.30 - 0.55
Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling Högskolan i Halmstad 14.57 10.42 0.75
Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad 17.60 13.36 1.00
Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad 15.30 13.46 0.85
Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning Högskolan i Halmstad 12.45 17.91 0.90
Utvecklingsingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Kultur, kommunikation och administration Högskolan i Halmstad 10.88 14.09 0.20
Kulturprogrammet Högskolan i Halmstad 10.00 11.37 0.05
Hållbar turismutveckling Högskolan i Halmstad 15.10 18.40 0.50
Hälsopedagogiskt program Högskolan i Halmstad 10.73 13.32 0.00
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 13.22 13.54 0.30
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad 16.77 16.67 0.80
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete Högskolan i Halmstad 15.70 15.60 0.70
Professionellt idrottsutövande - inriktning golf Högskolan i Halmstad 13.90 11.20 0.30
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad 15.30 15.13 0.45
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap Högskolan i Halmstad 14.97 14.57 0.55
Samhällsförändring och social hållbarhet Högskolan i Halmstad 11.10 14.50 0.00
Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Dataingenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Elektroingenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
IT-forensik och informationssäkerhet Högskolan i Halmstad 16.35 15.30 0.90
Nätverksdesign och datordrift Högskolan i Halmstad 0.00 12.18 0.00
Affärssystemprogrammet Högskolan i Halmstad 14.73 14.42 0.70
Digital design och innovation Högskolan i Halmstad 15.47 14.31 0.70
Webbdesign Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Grundlärarutbildning (åk F-3) Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion Högskolan i Halmstad 12.80 12.80 0.25
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), idrott och hälsa - historia - religion Högskolan i Halmstad 13.00 12.45 0.25
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), samhällskunskap - historia - religion Högskolan i Halmstad 13.30 12.79 0.25
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 11.00 11.67 0.10
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik Högskolan i Halmstad 16.99 - 0.05
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap Högskolan i Halmstad 15.05 15.33 0.40
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion Högskolan i Halmstad 15.30 14.45 0.40
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 15.90 14.98 0.55
Teknisk bastermin: Maskiningenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarutbildning (åk 7-9) Högskolan i Halmstad 14.20 13.00 0.15
Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.55 10.44 0.25
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Teknisk bastermin: Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 12.80 14.46 0.65
Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ekonomprogrammet, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Byggingenjör, inr Byggkonstruktion och projektering, senare del av program, termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning, senare del av program, termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap, senare del av prog Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Grundlärarutbildning (åk F-3), , senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Samhällsförändring och social hållbarhet, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete, senare del av program, t Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg termin 3 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Sjuksköterskeprogrammet, senare del av program, Varberg, termin 6 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Senare del av program Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Biomedicin - inriktning fysisk träning, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Grundlärarutbildning (åk 4-6), senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Förskollärarutbildning, senare del av program, termin 5 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, termin Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
IT-forensik och informationssäkerhet, senare del av program, termin 5 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Miljöprogram, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9, senare del av program, termin 2 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Samhällsförändring och social hållbarhet, senare del av program, termin 4 Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogrammet revisor och bank Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Maskiningenjör Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ekonomer Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i statsvetenskap Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Samhällsanalys och kommunikation Högskolan i Halmstad 13.48 14.05 0.45
Psykologi - inriktning idrott och motion Högskolan i Halmstad 14.93 15.20 0.55
Masterprogram i hälsa och livsstil, helfart Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i hälsa och livsstil, halvfart Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i nordisk välfärd Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Tekniskt basår Högskolan i Halmstad 11.20 12.40 0.30
Civilingenjör i intelligenta system Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i digital tjänsteinnovation Högskolan i Halmstad 0.00 0.00 0.00