Sökresultat

Visar 157 sökresultat för "Karlstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.15
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.50 16.86 0.90
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.29 16.47 0.80
Turismprogrammet Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 0.00 - -
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.73 16.40 0.85
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 16.64 15.87 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.50 16.65 1.00
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 19.00 18.91 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.77 - 0.60
Masterprogram i Service Management, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 17.66 14.60 1.25
Webb och multimedia Karlstads universitet 13.40 15.14 -
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.80 - 0.85
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 14.28 13.14 -
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 15.10 15.20 0.75
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.65 14.08 0.75
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.14 14.02 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.84 - 0.95
Masterprogram i Service Management, Magister Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik Karlstads universitet 0.00 - -
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.19 15.30 0.90
Politices kandidat Karlstads universitet 15.85 15.51 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.79 21.73 1.05
Masterprogram i informatik Karlstads universitet - - -
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 14.19 14.79 0.30
Masterprogram i globala mediestudier Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 13.23 14.38 0.40
Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning statsvetenskap Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.73 15.27 0.85
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet - - -
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.30 16.60 1.15
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 12.40 11.54 0.40
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet - - -
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.00 12.69 -
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.24 17.00 0.75
Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet - - -
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 15.42 15.20 0.60
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Magister Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet - 0.00 -
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet - 11.35 -
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 12.85 15.32 -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 15.77 13.60 0.80
Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet - - -
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 14.60 14.67 0.45
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 15.40 17.54 0.60
Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 14.89 15.34 1.15
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.76 17.25 1.00
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.25 15.46 0.40
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.56 16.84 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning socialt arbete Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 16.20 16.65 0.95
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.28 16.25 1.10
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Masterprogram i Service Management, Master Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Magister Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 13.23 0.65
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.08 16.07 0.65
Kommunikation och PR Karlstads universitet 17.97 16.70 0.90
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 12.79 13.95 0.30
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Karlstads universitet - - -
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.20 20.10 1.30
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet - - -
Biologiprogrammet Karlstads universitet 14.85 14.35 -
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 15.30 15.92 1.00
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.01 17.95 1.05
Magisterprogram i Nationalekonomi, Magister Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 14.90 12.22 0.70
Danspedagogprogrammet Karlstads universitet - - -
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 0.00 - -
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.04 21.42 1.45
Internationella affärer Karlstads universitet 16.98 15.53 0.85
Masterprogram i redovisning och styrning, Master Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 12.31 - 0.60
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.35 22.50 0.85
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Masterprogram i biologi, Ekologi och naturvård Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 12.19 - 0.55
Magisterprogram i skatterätt Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 0.00 - -
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 14.61 17.40 0.80
Dataingenjör Karlstads universitet 0.00 13.62 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.20 14.85 0.50
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 17.05 14.29 1.05
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Magisterprogram i Nationalekonomi, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet - - -
Riskhantering i samhället Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 17.95 15.84 1.00
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 13.80 14.20 0.50
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.63 - 1.25
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.50 18.90 1.20
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 19.04 14.10 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 0.00 - -
Masterprogram i marknadsföring, Master Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 13.66 12.38 0.70
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 0.00 - -
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.50 - 1.55
Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.00 15.85 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.00 - 1.00
Matematikprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 16.71 17.41 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.90 18.80 1.10
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.00 17.47 1.20
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -