Sökresultat

Visar 151 sökresultat för "Karlstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 12.14 0.55
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.71 18.29 0.95
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.10 19.06 1.25
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.64 0.00 1.20
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.90 19.60 1.10
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.95 16.25 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.58 15.78 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.34 17.10 0.70
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.54 17.34 0.95
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.08 18.20 1.00
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.23 14.10 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 13.38 0.00 0.85
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.30 16.60 1.15
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Webb och multimedia Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Politices kandidat Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.60 17.21 0.65
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 16.04 16.14 1.10
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.78 16.80 0.85
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 18.70 17.08 1.25
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.20 14.96 0.95
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.85 19.94 1.20
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.23 16.30 0.85
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 13.45 14.28 0.00
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Matematikprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.35 16.95 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 0.00 13.56 0.65
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
Biologiprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 13.54 14.84 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet 13.74 18.08 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 13.13 15.42 0.00
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 15.00 14.40 0.60
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 17.95 15.84 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Dataingenjör Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Turismprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 13.13 13.56 0.60
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 15.90 15.96 0.65
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 13.00 14.68 0.65
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.25 21.32 1.55
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.30 16.89 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 16.74 0.00 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.56 16.00 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.05 16.50 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.85 0.00 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 13.56 0.00 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 14.69 13.00 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.91 19.00 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 15.28 0.00 0.95
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.80 12.26 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.05 13.06 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.40 13.58 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 15.95 14.00 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 15.95 0.00 0.75
Internationella affärer Karlstads universitet 16.55 16.65 0.95
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.24 16.07 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 13.70 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 0.00 14.27 0.00
Kommunikation och PR Karlstads universitet 18.09 18.65 0.85
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.05 20.10 1.25
Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Kompletterande utbildning för ingenjörer med utländsk utbildning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i informatik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Riskhantering i samhället Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i Nationalekonomi, Magister Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i biologi, Ekologi och naturvård Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i rättsvetenskap, Offentlig rätt Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering: utvecklingsstörning Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magisterprogram i skatterätt Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning statsvetenskap Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning socialt arbete Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning kulturgeografi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i marknadsföring, Magister Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i marknadsföring, Master Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och styrning, Magister Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i redovisning och styrning, Master Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Service Management, Magister Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Masterprogram i Service Management, Master Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Webbutvecklare Karlstads universitet 14.52 14.80 0.65
Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstads universitet 16.80 0.00 0.50
Grundlärarprogrammet, Verksamhetsintegrerat program åk.4-6 Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Specialpedagogprogrammet Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00
Speciallärarprogrammet, Specialisering: språk-, skriv- och läsutveckling Karlstads universitet 0.00 0.00 0.00