Sökresultat

Visar 113 sökresultat för "Karlstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 14.60 14.67 0.45
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.08 18.20 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 12.31 - 0.60
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 13.13 13.56 0.60
Biologiprogrammet Karlstads universitet 14.85 14.35 -
Turismprogrammet Karlstads universitet 14.00 14.74 0.05
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 13.23 14.38 0.40
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.28 16.25 1.10
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 14.69 13.00 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.60 16.41 0.80
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.30 16.89 1.10
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.25 15.46 0.40
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet 13.74 18.08 0.00
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 14.95 - 0.40
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 16.04 16.14 1.10
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 13.13 15.42 0.00
Kommunikation och PR Karlstads universitet 18.09 18.65 0.85
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 15.95 0.00 0.75
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 15.90 15.96 0.65
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.85 19.94 1.20
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet 13.48 13.82 0.15
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.10 19.06 1.25
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.20 14.85 0.50
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.35 16.95 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 16.74 0.00 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 17.95 15.84 1.00
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.78 16.80 0.85
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 15.00 14.40 0.60
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.05 20.10 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.23 14.10 0.85
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.24 16.07 0.60
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 13.00 14.68 0.65
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.64 0.00 1.20
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.91 19.00 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.75 15.26 0.60
Webbutvecklare Karlstads universitet 14.52 14.80 0.65
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 14.90 12.22 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.20 11.25 0.70
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 18.70 17.08 1.25
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet 13.90 13.63 0.25
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.77 - 0.60
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 13.70 0.00 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 15.45 12.86 1.00
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet 15.70 13.60 0.30
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.23 16.30 0.85
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.90 19.60 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 15.28 0.00 0.95
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.80 12.26 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstads universitet 16.80 0.00 0.50
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet 17.76 16.04 0.45
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 15.59 13.31 0.75
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.20 14.96 0.95
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 12.75 - 1.40
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.21 16.07 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 13.38 0.00 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.56 16.00 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 13.66 12.38 0.70
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 12.85 15.32 -
Webb och multimedia Karlstads universitet 13.40 15.14 -
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.56 16.84 0.55
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.95 16.25 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.05 13.06 0.60
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
Dataingenjör Karlstads universitet 16.30 15.19 0.65
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet 17.45 16.76 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 11.89 10.32 0.30
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 12.14 0.55
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.30 16.60 1.15
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.05 16.50 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 15.20 14.84 0.50
Politices kandidat Karlstads universitet 15.85 15.51 0.70
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 15.10 12.96 1.25
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 13.45 14.28 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.58 15.78 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.40 13.58 0.50
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 14.25 19.35 1.00
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.71 18.29 0.95
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.46 - 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.85 0.00 0.45
Matematikprogrammet Karlstads universitet 17.50 - 0.95
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.25 21.32 1.55
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.60 17.21 0.65
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 13.80 14.20 0.50
Internationella affärer Karlstads universitet 16.55 16.65 0.95
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 15.42 15.20 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.34 17.10 0.70
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.54 17.34 0.95
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 15.95 14.00 0.60
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 14.28 13.14 -
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 13.23 0.65
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 13.56 0.00 0.60
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet 11.68 12.87 0.05
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 13.54 14.84 0.00
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 12.40 11.54 0.40