Sökresultat

Visar 157 sökresultat för "Karlstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 17.95 15.84 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.73 15.27 0.85
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Masterprogram i informatik Karlstads universitet - - -
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.29 16.47 0.80
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 14.19 14.79 0.30
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 0.00 - -
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
Turismprogrammet Karlstads universitet - - -
Dataingenjör Karlstads universitet 0.00 13.62 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.79 21.73 1.05
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.63 - 1.25
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet - - -
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 12.85 15.32 -
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 15.77 13.60 0.80
Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet - - -
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.24 17.00 0.75
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik Karlstads universitet 0.00 - -
Internationella affärer Karlstads universitet 16.98 15.53 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.00 - 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet - - -
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 15.42 15.20 0.60
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 0.00 - -
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet - - -
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.00 12.69 -
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.00 17.47 1.20
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.08 16.07 0.65
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 16.20 16.65 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.50 16.65 1.00
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 12.40 11.54 0.40
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.77 - 0.60
Masterprogram i globala mediestudier Karlstads universitet - - -
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 0.00 - -
Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 14.89 15.34 1.15
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.80 - 0.85
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
Masterprogram i biologi, Ekologi och naturvård Karlstads universitet - - -
Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.04 21.42 1.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 12.31 - 0.60
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 14.60 14.67 0.45
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.84 - 0.95
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i Nationalekonomi, Magister Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 14.28 13.14 -
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet - 11.35 -
Masterprogram i marknadsföring, Magister Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 15.30 15.92 1.00
Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Karlstads universitet - - -
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Masterprogram i Service Management, Master Karlstads universitet - - -
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.50 18.90 1.20
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 12.19 - 0.55
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Magister Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 17.05 14.29 1.05
Kommunikation och PR Karlstads universitet 17.97 16.70 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 19.04 14.10 0.95
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.30 16.60 1.15
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i Nationalekonomi, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 13.23 14.38 0.40
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 14.61 17.40 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.56 16.84 0.55
Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning statsvetenskap Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.20 14.85 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.50 - 1.55
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet - - -
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 15.40 17.54 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 13.66 12.38 0.70
Biologiprogrammet Karlstads universitet 14.85 14.35 -
Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.90 18.80 1.10
Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.00 15.85 0.95
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.20 20.10 1.30
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 14.90 12.22 0.70
Matematikprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet - 0.00 -
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 0.00 - -
Danspedagogprogrammet Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi Karlstads universitet - - -
Riskhantering i samhället Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning socialt arbete Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 16.64 15.87 1.10
Webb och multimedia Karlstads universitet 13.40 15.14 -
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.76 17.25 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 0.00 - -
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.50 16.86 0.90
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 12.79 13.95 0.30
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Master Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 17.66 14.60 1.25
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.28 16.25 1.10
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 19.00 18.91 1.25
Magisterprogram i skatterätt Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 13.23 0.65
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.25 15.46 0.40
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.73 16.40 0.85
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 13.80 14.20 0.50
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 15.10 15.20 0.75
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 16.71 17.41 0.50
Masterprogram i redovisning och styrning, Master Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.65 14.08 0.75
Politices kandidat Karlstads universitet 15.85 15.51 0.70
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.01 17.95 1.05
Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik Karlstads universitet - - -
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.19 15.30 0.90
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.35 22.50 0.85
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.14 14.02 1.05
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Magister Karlstads universitet - - -
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -