Sökresultat

Visar 60 sökresultat för "Kristianstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Kristianstad/Hässleholm med omnejd Högskolan Kristianstad 17.17 16.92 0.70
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Högskolan Kristianstad 15.34 15.62 0.15
Gastronomiprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 11.70 14.09 0.00
Leanprogrammet - Lean leader Högskolan Kristianstad 16.49 17.00 0.50
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 19.10 19.80 1.00
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Högskolan Kristianstad 18.18 19.04 1.05
Personal- och arbetslivsprogrammet (ubpH13) Högskolan Kristianstad 17.10 17.02 0.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi Högskolan Kristianstad 13.80 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Högskolan Kristianstad 14.70 - 0.40
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Högskolan Kristianstad 16.70 15.74 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik Högskolan Kristianstad 12.30 15.92 0.30
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan Kristianstad 15.15 15.75 0.35
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling Högskolan Kristianstad 16.10 15.68 0.00
Ekonomprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 19.10 18.85 1.20
Folkhälsopedagogiskt program (ubpH13) Högskolan Kristianstad 14.61 16.24 0.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi Högskolan Kristianstad 20.40 17.70 0.90
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Kristianstad 15.30 14.13 0.00
Ekonomprogrammet - Valfri Högskolan Kristianstad 18.84 18.53 1.25
Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap Högskolan Kristianstad 17.40 18.00 0.60
IT-driftteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 14.70 15.18 0.55
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Kristianstad 15.02 14.70 0.10
Beteendevetenskapligt program (ubpH16) Högskolan Kristianstad 19.30 19.51 1.10
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap Högskolan Kristianstad 14.95 18.75 0.90
Landskapsvetarprogrammet Högskolan Kristianstad 12.27 11.98 0.00
Datasystemutvecklingsprogrammet Högskolan Kristianstad 14.44 15.01 0.55
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle Högskolan Kristianstad 13.31 10.15 0.60
Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.76 14.69 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 15.54 15.74 0.65
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan Kristianstad 17.59 17.29 0.65
Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad 13.90 15.40 0.00
IT-driftteknikerprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 15.30 14.24 0.55
Förskollärarutbildning med inslag av validering Högskolan Kristianstad 15.00 15.68 0.00
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.91 13.20 0.65
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - arbetsplatsintegrerad ( Högskolan Kristianstad 21.50 0.00 0.00
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle Högskolan Kristianstad 15.75 12.60 0.70
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering Högskolan Kristianstad 12.80 13.60 -
Folkhälsopedagogiskt program Högskolan Kristianstad 15.20 15.52 0.55
Förskollärarutbildning Högskolan Kristianstad 11.81 13.09 0.00
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet (ubpH12) Högskolan Kristianstad 11.72 12.00 0.00
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling (ubpH18) Högskolan Kristianstad 14.50 15.07 0.40
Bachelor Programme in Software Development Högskolan Kristianstad 16.79 16.23 0.35
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Helsingborg/Ängelholm med omnejd Högskolan Kristianstad 16.60 16.84 0.55
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi Högskolan Kristianstad 16.30 - 0.70
Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Högskolan Kristianstad 11.46 14.00 0.15
Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad 18.06 17.06 0.65
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning Högskolan Kristianstad 12.76 12.30 0.35
Yrkeslärarutbildning (ubpH14) Högskolan Kristianstad 12.75 12.96 0.00
Digital design Högskolan Kristianstad 18.40 18.13 0.80
Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad Högskolan Kristianstad 13.90 14.12 0.00
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik Högskolan Kristianstad 12.75 - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Högskolan Kristianstad 13.55 15.98 0.00
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Högskolan Kristianstad 16.45 16.49 0.75
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 13.19 14.38 0.00
Förskollärarutbildning (ubpH14) Högskolan Kristianstad 12.49 13.27 0.00
Leanprogrammet - Lean expert Högskolan Kristianstad 16.60 17.78 0.70
Digital design (ubpH16) Högskolan Kristianstad 18.05 17.91 0.85
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi Högskolan Kristianstad 21.60 - -
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi Högskolan Kristianstad 13.55 - -
Ekonomprogrammet - Bank och finans Högskolan Kristianstad 16.40 16.26 0.70
Yrkeslärarutbildning Högskolan Kristianstad 9.95 9.44 0.15