Sökresultat

Visar 44 sökresultat för "Kristianstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Förskollärarutbildning Högskolan Kristianstad 13.14 13.80 0.10
Beteendevetenskapligt program Högskolan Kristianstad 19.17 19.34 1.10
Landskapsvetarprogrammet Högskolan Kristianstad 12.27 11.98 0.00
Högskoleingenjörsprogram i datateknik, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.91 13.20 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/naturkunskap Högskolan Kristianstad 14.95 18.75 0.90
Folkhälsopedagogiskt program Högskolan Kristianstad 15.20 15.52 0.55
Kandidatprogram i miljöteknik - Strategisk resursanvändning Högskolan Kristianstad 12.76 12.30 0.35
Ekonomprogrammet (ubpH14) Högskolan Kristianstad 19.10 18.85 1.20
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle Högskolan Kristianstad 13.31 10.15 0.60
Bachelor Programme in Software Development Högskolan Kristianstad 16.24 16.93 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Kristianstad 16.68 17.15 0.70
Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad 16.90 17.61 0.90
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle Högskolan Kristianstad 15.75 12.60 0.70
Ekonomprogrammet - Redovisning och revision Högskolan Kristianstad 16.60 16.26 0.80
VA- och kretsloppsteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 11.40 12.38 0.00
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem med inslag av validering Högskolan Kristianstad 12.80 13.60 -
Förskollärarutbildning med inslag av validering Högskolan Kristianstad 15.00 15.68 0.00
Digital design Högskolan Kristianstad 17.60 17.88 0.85
Ekonomprogrammet - Valfri inriktning Högskolan Kristianstad 18.32 17.60 1.05
Biologprogrammet med inriktning cellbiologi Högskolan Kristianstad 11.46 14.00 0.15
Ekonomprogrammet - Bank och finans Högskolan Kristianstad 16.60 15.75 0.85
Yrkeslärarutbildning Högskolan Kristianstad 9.95 9.44 0.15
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik/kemi/biologi Högskolan Kristianstad 16.30 - 0.70
Leanprogrammet - Lean expert Högskolan Kristianstad 16.60 17.78 0.70
Biomedicinska analytikerprogrammet Högskolan Kristianstad 14.21 15.58 0.40
Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring Högskolan Kristianstad 16.83 16.01 0.80
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Matematik Högskolan Kristianstad 12.30 15.92 0.30
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi/kemi/fysik Högskolan Kristianstad 12.75 - -
Leanprogrammet - Lean leader Högskolan Kristianstad 16.49 17.00 0.50
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Biologi Högskolan Kristianstad 13.55 - -
Ekonomprogrammet - Valfri Högskolan Kristianstad 18.84 18.53 1.25
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/biologi Högskolan Kristianstad 21.60 - -
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan Kristianstad 13.82 14.67 0.35
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Högskolan Kristianstad 14.70 - 0.40
Datasystemutvecklingsprogrammet Högskolan Kristianstad 14.26 14.69 0.65
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik/kemi Högskolan Kristianstad 13.80 - -
IT-driftteknikerprogrammet Högskolan Kristianstad 14.62 14.45 0.80
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Kristianstad 14.38 14.60 0.25
Miljöstrateg - Mark, vatten och samhällsutveckling Högskolan Kristianstad 12.21 12.90 0.00
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Kristianstad 12.70 13.91 0.00
Högskoleingenjörsprogram i datateknik med tio veckors introduktion, inriktning inbyggda system Högskolan Kristianstad 12.76 14.69 0.60
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi/kemi Högskolan Kristianstad 20.40 17.70 0.90
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan Kristianstad 17.29 16.95 0.80
Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad 13.50 15.65 0.00