Antagningspoäng för utbildningar vid Sophiahemmet Högskola

Om Sophiahemmet Högskola
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:7

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Sophiahemmet Högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Barnmorskeprogrammet Sophiahemmet Högskola - - -
Sjuksköterskeprogrammet Sophiahemmet Högskola 18.75 18.67 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård Sophiahemmet Högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård Sophiahemmet Högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård Sophiahemmet Högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård Sophiahemmet Högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Sophiahemmet Högskola - - -