Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan i Gävle

Om Högskolan i Gävle
Ort: Gävle
Antal utbildningar:49

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan i Gävle och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska Högskolan i Gävle 14.27 14.74 -
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik Högskolan i Gävle 12.56 13.20 0.90
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap Högskolan i Gävle 11.90 15.44 -
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska Högskolan i Gävle 13.20 14.50 -
Automationsingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 15.13 11.65 0.60
Basår Högskolan i Gävle 14.40 14.29 0.60
Bastermin Högskolan i Gävle 11.90 11.77 0.30
Bastermin - Byggnadsingenjör Högskolan i Gävle 15.47 15.47 0.80
Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö Högskolan i Gävle 14.38 15.64 0.70
Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.10 13.52 0.45
Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 13.53 0.50
Ekonomprogrammet Högskolan i Gävle 18.91 19.37 1.30
Elektronikingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 19.30 16.00 0.70
Energisystemingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 15.30 16.60 0.40
Fastighetsmäklarprogrammet Högskolan i Gävle 17.65 17.80 1.00
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling Högskolan i Gävle 11.04 12.04 0.25
Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle 17.27 18.10 0.65
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 Högskolan i Gävle 15.50 16.10 0.45
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Gävle 12.60 14.15 0.10
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 Högskolan i Gävle 16.00 16.03 0.35
Hälsopedagogiska programmet Högskolan i Gävle 17.70 17.20 0.80
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil Högskolan i Gävle 13.31 13.44 -
Industridesign Högskolan i Gävle 17.40 17.38 0.75
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics Högskolan i Gävle 15.25 14.99 0.75
Informatörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.93 15.90 0.65
IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning Högskolan i Gävle 12.40 11.33 0.30
Kandidatprogram i utredningskriminologi Högskolan i Gävle 18.80 19.64 1.05
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning Högskolan i Gävle 14.84 14.80 0.65
Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning Högskolan i Gävle 15.23 14.42 0.65
Människa-kultur-religionsprogrammet Högskolan i Gävle 15.19 16.67 -
Maskiningenjör, Co-op Högskolan i Gävle 16.34 - 0.75
Miljöstrateg Högskolan i Gävle 13.50 15.92 -
Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op Högskolan i Gävle 13.70 12.48 0.90
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan i Gävle 17.70 17.53 0.90
Program för professionellt skrivande Högskolan i Gävle 15.12 15.10 0.50
Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt Högskolan i Gävle 16.08 15.31 0.70
Samhällsplanerarprogrammet Högskolan i Gävle 16.23 15.85 0.70
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 16.35 0.70
Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 18.30 18.49 1.00
Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete Högskolan i Gävle 19.00 18.70 1.05
Tekniskt basår - Automationsingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.81 15.50 0.35
Tekniskt basår - Byggnadsingenjör Högskolan i Gävle 16.80 15.12 1.00
Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 13.96 13.40 0.50
Tekniskt basår - Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 16.67 16.80 0.80
Tekniskt basår - Elektroingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 13.90 13.56 0.50
Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.81 13.87 0.60
Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 14.50 14.63 0.75
Tekniskt basår - Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) Högskolan i Gävle 15.80 16.43 0.25
Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Högskolan i Gävle 16.80 16.89 0.55