Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan i Gävle

Om Högskolan i Gävle
Ort: Gävle
Antal utbildningar:61

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan i Gävle och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska Högskolan i Gävle 14.90 16.29 0.50
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik Högskolan i Gävle 12.56 13.20 0.90
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap Högskolan i Gävle 11.80 13.04 0.30
Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska Högskolan i Gävle 10.92 11.92 0.05
Automationsingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 15.13 11.65 0.60
Basår Högskolan i Gävle - - 0.60
Bastermin Högskolan i Gävle - - 0.30
Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö Högskolan i Gävle 16.40 13.89 0.75
Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.10 13.52 0.45
Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 16.40 13.53 0.50
Ekonomisk fastighetsförvaltning - Real Estate Management Högskolan i Gävle - - -
Ekonomprogrammet Högskolan i Gävle 19.48 18.75 1.20
Elektronikingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 19.30 16.00 0.70
Energisystemingenjör, Co-op Högskolan i Gävle 15.30 16.60 0.40
Fastighetsmäklarprogrammet Högskolan i Gävle 17.56 17.10 0.95
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling Högskolan i Gävle 11.04 12.04 0.25
Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) Högskolan i Gävle - - -
Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning Högskolan i Gävle - - -
Förskollärarprogrammet Högskolan i Gävle 17.50 18.75 0.70
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 Högskolan i Gävle 16.80 16.30 0.50
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Gävle 12.60 14.15 0.10
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 Högskolan i Gävle 17.15 16.97 0.45
Hälsopedagogiska programmet Högskolan i Gävle - - 0.80
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil Högskolan i Gävle 15.30 13.66 0.55
Industridesign Högskolan i Gävle 18.50 18.80 0.90
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics Högskolan i Gävle 15.35 16.61 0.75
Informatörsprogrammet Högskolan i Gävle 16.50 16.50 0.70
IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning Högskolan i Gävle 12.40 11.33 0.30
Kandidatprogram i utredningskriminologi Högskolan i Gävle 19.10 18.85 1.15
Kompletterande pedagogisk utbildning Högskolan i Gävle - - -
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning Högskolan i Gävle 16.00 16.85 0.80
Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning Högskolan i Gävle 15.00 13.83 0.65
Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans Högskolan i Gävle - - -
Människa-kultur-religionsprogrammet Högskolan i Gävle 14.20 15.47 0.35
Maskiningenjör, Co-op Högskolan i Gävle 16.34 - 0.75
Masterprogram i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle - - -
Masterprogram i Miljöpsykologi Högskolan i Gävle - - -
Masterprogram i religionsvetenskap Högskolan i Gävle - - -
Masterprogram i socialt arbete Högskolan i Gävle - - -
Miljöstrateg Högskolan i Gävle 15.10 13.25 0.15
Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op Högskolan i Gävle 13.70 12.48 0.90
Personal- och arbetslivsprogrammet Högskolan i Gävle 18.10 17.83 0.90
Program för professionellt skrivande Högskolan i Gävle 16.00 17.03 0.75
Samhällsplanerarprogrammet Högskolan i Gävle 16.70 15.86 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Gävle 17.10 16.62 0.75
Socionomprogrammet Högskolan i Gävle 19.31 19.40 1.05
Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete Högskolan i Gävle - - 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård Högskolan i Gävle - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Högskolan i Gävle - - -
Tekniskt basår - Automationsingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.81 15.50 0.35
Tekniskt basår - Byggnadsingenjör Högskolan i Gävle 16.80 15.12 1.00
Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 15.61 14.01 0.85
Tekniskt basår - Ekonomiingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 16.67 16.80 0.80
Tekniskt basår - Elektroingenjörsprogrammet Högskolan i Gävle 13.90 13.56 0.50
Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 13.65 12.41 0.60
Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) Högskolan i Gävle 15.83 15.50 0.80
Tekniskt basår - Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) Högskolan i Gävle 15.80 16.43 0.25
Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Högskolan i Gävle - - 0.55
Yrkeslärarprogrammet Högskolan i Gävle - - -