Antagningspoäng för utbildningar vid Mälardalens högskola

Om Mälardalens högskola
Ort: Västerås, Eskilstuna
Antal utbildningar:49

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Mälardalens högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 15.30 14.77 0.10
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 15.60 10.91 0.50
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 15.65 14.33 0.20
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Analytical Finance Mälardalens högskola 16.60 15.63 0.75
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 17.55 17.15 0.75
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 14.90 11.64 0.85
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 17.29 15.89 0.95
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.70 14.67 0.65
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.82 17.07 0.90
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 12.67 14.05 0.40
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 15.98 16.03 0.55
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 11.29 11.44 0.65
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 12.23 13.23 0.10
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.97 15.04 0.20
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 13.40 15.19 0.25
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling Mälardalens högskola 12.00 14.10 0.00
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 16.70 17.49 0.25
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 19.20 19.35 1.00
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 12.94 14.27 0.15
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat Mälardalens högskola 20.70 19.57 0.75
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 12.20 14.00 -
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 12.00 10.50 0.30
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 15.69 15.45 0.65
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 12.10 10.80 0.35
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.75 12.78 0.20
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 15.60 14.05 0.55
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 15.59 15.50 0.35
International Business Management Mälardalens högskola 16.42 15.86 0.40
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.15 15.78 0.60
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 16.70 - 0.40
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 14.43 14.30 0.60
Kandidatprogram i tillämpad AI Mälardalens högskola 14.85 15.21 0.75
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 17.11 17.65 0.35
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.46 16.97 0.55
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.32 18.24 0.75
Språk- och kommunikationsprogrammet Mälardalens högskola 11.75 12.80 0.00
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 14.48 14.79 0.30
Tekniskt basår Mälardalens högskola 13.90 13.60 0.40
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 12.55 14.66 0.00