Antagningspoäng för utbildningar vid Mälardalens högskola

Om Mälardalens högskola
Ort: Västerås, Eskilstuna
Antal utbildningar:76

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Mälardalens högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola - - 0.20
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 15.30 14.77 0.10
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 15.60 10.91 0.50
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 15.65 14.33 0.20
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola - - 1.30
Analytical Finance Mälardalens högskola 16.60 15.63 0.75
Barnmorskeprogrammet Mälardalens högskola - - 0.10
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 18.50 17.28 0.95
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 16.00 14.17 0.65
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 14.90 11.64 0.85
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 17.29 15.89 0.95
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 17.76 15.77 0.95
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 16.00 15.15 1.00
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 14.10 13.82 0.60
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola - - 1.05
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 16.60 15.93 0.85
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 11.29 11.44 0.65
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 12.23 13.23 0.10
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.97 15.04 0.20
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 14.50 15.63 0.40
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 15.84 16.46 0.55
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 19.40 18.99 1.15
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 14.90 14.30 0.40
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 14.10 14.40 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 12.00 10.50 0.30
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 15.69 15.45 0.65
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 12.10 10.80 0.35
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.04 13.50 0.65
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.75 12.78 0.20
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 15.60 14.05 0.55
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola - - 0.80
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola - - 0.60
International Business Management Mälardalens högskola 17.00 17.53 0.85
International Marketing Mälardalens högskola - - -
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola - - 0.95
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 17.45 16.79 0.85
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 16.70 - 0.40
Kammarmusikprogrammet Blåsinstrument Mälardalens högskola - - -
Kammarmusikprogrammet Klaverinstrument Mälardalens högskola - - -
Kammarmusikprogrammet Sång Mälardalens högskola - - -
Kammarmusikprogrammet Stråkinstrument Mälardalens högskola - - -
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 14.43 14.30 0.60
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 Mälardalens högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Mälardalens högskola - - -
Magister i företagsekonomi Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i företagsekonomi Marknadsföring Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i företagsekonomi Organisation/management Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i företagsekonomi Redovisning Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola - - -
Master Program in Financial Engineering Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i didaktik Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i hållbara energisystem Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i Innovation och Design Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i intelligenta inbyggda system Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola - - -
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning Arbetslivsvetenskap Mälardalens högskola - - -
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning Socialt arbete Mälardalens högskola - - -
Masterprogram inom Hälsa och välfärd inriktning Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad Mälardalens högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.10 15.06 0.80
Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram Mälardalens högskola - - -
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 19.10 15.69 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.50 16.72 0.75
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 17.94 17.59 0.90
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Mälardalens högskola - - 0.80
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Mälardalens högskola - - 1.00
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Mälardalens högskola - - 1.20
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Mälardalens högskola - - 0.60
Speciallärarprogrammet Matematik Mälardalens högskola - - -
Speciallärarprogrammet Svenska Mälardalens högskola - - -
Speciallärarprogrammet utvecklingsstörning Mälardalens högskola - - -
Specialpedagogprogrammet Mälardalens högskola - - -
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 16.30 16.55 0.70
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 13.60 16.38 0.45