Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan Väst

Om Högskolan Väst
Ort: Trollhättan
Antal utbildningar:85

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan Väst och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 18.50 18.75 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 14.51 14.16 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst 14.55 14.65 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som and Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 13.84 12.28 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst 14.80 14.82 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst 12.00 12.63 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst 11.60 15.54 0.30
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat l Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lä Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot arbetsitegrera Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp (ONLINE), Högskolan Väst - - -
Digitala medier Högskolan Väst 17.40 16.92 0.75
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 17.14 16.17 0.85
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst - - -
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 13.85 15.00 0.20
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 14.40 14.40 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 14.08 14.56 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 12.90 12.50 0.35
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst 16.90 17.38 0.60
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst - - -
Industriell ekonomi Högskolan Väst - 14.89 0.50
Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap Högskolan Väst - - -
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 15.05 16.97 0.60
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magister i informatik Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Högskolan Väst - - -
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 13.75 14.55 0.65
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst 17.80 18.15 0.75
Magister i finans Högskolan Väst - - -
Magisterprogram i internationellt företagande Högskolan Väst - - -
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 17.63 17.42 0.95
Maskiningenjör - Industriell produktion Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör - Produktutveckling Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst 13.30 15.40 0.85
Master i robotik och automation Högskolan Väst - - -
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 14.14 14.48 0.75
Personalekonomi Högskolan Väst 17.90 18.70 0.80
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 17.90 17.19 0.80
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.02 17.75 0.80
Produktionsteknik, magister Högskolan Väst - - -
Robotteknik, magister Högskolan Väst - - -
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 17.20 17.60 0.70
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst 18.80 18.51 1.00
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst 17.00 18.55 0.85
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 17.35 16.91 0.80
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 14.85 15.25 0.75
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst 13.30 13.30 0.35
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst 15.50 15.20 0.90
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.40 11.92 0.75
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst - - -
Vårdvetenskap, AIL för verksamhetsutveckling, magister Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Yrkeslärarprogrammet Högskolan Väst - - -