Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan Väst

Om Högskolan Väst
Ort: Trollhättan
Antal utbildningar:83

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan Väst och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 17.82 18.17 1.10
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 15.30 16.50 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst - - 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 14.85 14.73 0.60
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst 13.14 11.40 0.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst 12.58 15.94 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst - - 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst - - 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst - - 0.30
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat l Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lä Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrer Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot arbetsitegrera Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp (ONLINE), Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt masterprogram Högskolan Väst - - -
Digitala medier Högskolan Väst 17.50 17.48 0.70
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 17.79 16.90 0.95
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst 13.67 13.36 0.35
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 14.85 15.10 0.50
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 15.40 14.40 0.50
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 16.21 14.62 0.65
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 16.09 14.89 0.60
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst - - 0.60
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst 10.50 12.52 0.10
Industriell ekonomi Högskolan Väst 12.90 13.33 0.60
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 16.20 16.24 0.85
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magister i informatik Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Högskolan Väst - - -
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 14.51 16.70 0.75
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst - - 0.75
Magister i finans Högskolan Väst - - -
Magisterprogram i internationellt företagande Högskolan Väst - - -
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 18.85 18.04 0.95
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst - - 0.85
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 15.00 14.54 0.85
Personalekonomi Högskolan Väst - - 0.80
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst - - 1.05
Personalvetare, med inriktning mot säkerhet och risk i organisationer och samhälle Högskolan Väst - - -
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.11 19.24 1.00
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.30 17.70 0.90
Produktionsteknik, magister Högskolan Väst - - -
Robotteknik, magister Högskolan Väst - - -
Sjuksköterska Högskolan Väst - - 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 17.30 17.21 0.85
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 17.81 18.52 0.90
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst - - 1.00
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst - - 0.85
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 18.00 17.97 0.80
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 16.35 15.48 0.80
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst - - 0.35
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst - - 0.90
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 13.00 13.69 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 16.10 15.60 0.80
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 18.10 13.16 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 16.00 14.30 0.80
Vårdvetenskap, AIL för verksamhetsutveckling, magister Högskolan Väst - - -
Vårdvetenskap, AIL för verksamhetsutveckling, mas Högskolan Väst - - -
Vårdvetenskap, AIL för verksamhetsutveckling, master Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Yrkeslärarprogrammet Högskolan Väst - - -