Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan Väst

Om Högskolan Väst
Ort: Trollhättan
Antal utbildningar:52

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan Väst och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 18.18 19.63 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 14.51 14.16 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst 14.55 14.65 0.50
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 13.84 12.28 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst 13.14 11.40 0.15
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst 12.58 15.94 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst 14.80 14.82 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst 12.00 12.63 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst 11.60 15.54 0.30
Digitala medier Högskolan Väst 16.93 17.80 0.55
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 16.88 16.76 0.70
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst 13.67 13.36 0.35
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 13.51 13.30 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 14.40 14.40 0.40
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 14.81 15.52 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 12.90 12.50 0.35
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst 16.90 17.38 0.60
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst 10.50 12.52 0.10
Industriell ekonomi Högskolan Väst 12.90 13.33 0.60
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 13.29 14.54 0.00
Lantmätarprogrammet - samhällsbyggnad och samhällsplanering Högskolan Väst 15.34 17.71 0.00
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 12.77 14.44 0.70
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst 17.80 18.15 0.75
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 17.63 17.42 0.95
Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans Högskolan Väst 16.89 15.68 0.65
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst 13.30 15.40 0.85
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 12.55 13.50 0.00
Personalekonomi Högskolan Väst 17.40 17.76 0.65
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 18.38 18.70 0.65
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.25 17.92 0.60
Programmet för Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 18.05 16.29 0.60
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.70 17.28 0.60
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 17.20 17.46 0.70
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst 18.80 18.51 1.00
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst 17.00 18.55 0.85
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 17.44 17.48 0.70
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 16.52 16.44 0.75
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst 13.30 13.30 0.35
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst 15.50 15.20 0.90
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 13.00 13.69 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.40 11.92 0.75
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 18.10 13.16 0.70
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 16.00 14.30 0.80
Webmaster Högskolan Väst 17.23 17.59 0.65