Antagningspoäng för utbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Om Sveriges Lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Antal utbildningar:53

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agroecology - Master's Programme Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 16.18 0.00
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 12.56 0.65
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
EnvEuro - European Master in Environmental Science Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.24 19.05 1.25
Euroforester - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hållbara livsmedelssystem - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Husdjursvetenskap - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.10 20.40 1.45
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Landscape Architecture- Master's Programme Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.43 19.40 1.30
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.91 19.28 1.25
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.25 16.86 0.65
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Mark, vatten och miljö - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Miljökommunikation - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 13.38 0.90
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 18.35 1.05
Trädgårdsvetenskap - masterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Genetisk och molekylär växtbiologi Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Odlade växters abiotiska och biotiska interakti Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Skogsbioteknik Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Växtskydd och växtförädling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 0.00 0.00
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.02 21.41 1.65