Antagningspoäng för utbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Om Sveriges Lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Antal utbildningar:35

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 16.59 0.85
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Djursjukskötarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 20.00 20.52 1.35
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 13.73 14.76 0.70
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 17.02 0.90
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 17.96 0.00 0.00
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 14.68 - -
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.19 19.07 0.90
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 19.48 20.19 1.25
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 18.85 19.61 1.10
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.50 17.95 0.40
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.20 16.73 0.80
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin Sveriges Lantbruksuniversitet 16.46 18.90 0.90
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 15.69 15.46 0.60
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Sveriges Lantbruksuniversitet 17.10 15.20 0.45
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Sveriges Lantbruksuniversitet 13.90 14.98 0.75
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 18.75 18.85 1.05
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.05 21.25 1.55