Antagningspoäng för utbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Om Sveriges Lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Antal utbildningar:32

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 14.80 0.60
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 14.95 16.98 0.75
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 - -
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 12.63 11.58 0.85
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.40 20.75 1.50
Ekonomi - hållbar utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 16.55 14.66 0.80
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.34 18.75 1.15
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 19.80 - -
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 15.40 19.33 -
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 - -
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.35 16.35 0.80
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 19.03 19.60 1.30
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 19.01 19.40 1.35
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 16.10 17.27 1.00
Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.75 15.25 0.70
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Natur, hälsa och trädgård - magisterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet 16.50 15.81 1.10
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet 19.16 20.00 1.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 17.45 18.94 1.05
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 - -
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 - -
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.00 17.33 0.85
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.08 20.99 1.60