Antagningspoäng för utbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Om Sveriges Lantbruksuniversitet
Ort: Uppsala
Antal utbildningar:32

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Agronomprogrammet - ekonomi Sveriges Lantbruksuniversitet 16.40 16.23 0.95
Agronomprogrammet - husdjur Sveriges Lantbruksuniversitet 18.70 19.10 1.15
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 12.10 14.88 0.30
Agronomprogrammet - livsmedel Sveriges Lantbruksuniversitet 13.20 13.23 0.65
Agronomprogrammet - mark/växt Sveriges Lantbruksuniversitet 16.90 17.30 1.05
Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet - - 0.85
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.90 13.77 0.60
Djursjukskötare - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 20.80 21.27 1.50
Ekonomi - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 16.60 1.10
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 18.81 19.74 1.40
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Hippolog - kandidatprogram; Islandshästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 20.63 - -
Hippolog - kandidatprogram; Ridhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 18.08 19.33 0.35
Hippolog - kandidatprogram; Travhästinriktningen Sveriges Lantbruksuniversitet 0.00 - 0.60
Hortonomprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 17.40 14.00 1.00
Husdjursvetenskap - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet - - 0.80
Jägmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 14.30 14.20 0.65
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Sveriges Lantbruksuniversitet 19.52 19.35 1.30
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 18.60 18.80 1.10
Landskapsingenjörsprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 16.65 17.66 0.95
Lantmästare - kandidatprogram (fr o m läsår 14/15) Sveriges Lantbruksuniversitet 15.60 16.03 0.60
Natur, hälsa och trädgård - magisterprogram Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, Sveriges Lantbruksuniversitet - - 0.70
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, g Sveriges Lantbruksuniversitet - - 1.00
Skogligt basår för blivande skogsmästare Sveriges Lantbruksuniversitet 17.75 20.02 1.10
Skogsindustriell ekonomi - master Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 13.05 12.92 0.60
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 15.45 15.50 0.80
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet - - -
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Sveriges Lantbruksuniversitet 17.87 17.73 1.10
Veterinärprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet 21.10 21.75 1.60