Antagningspoäng för utbildningar vid Mittuniversitetet

Om Mittuniversitetet
Ort: Sundsvall, Östersund, Härnösand
Antal utbildningar:64

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Mittuniversitetet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Automationsingenjör Mittuniversitetet 12.62 12.02 1.25
Basår/behörighetsgivande utbildning Mittuniversitetet 11.48 12.01 0.00
Basår/behörighetsgivande utbildning Mittuniversitetet 17.35 16.42 0.80
Beteendevetenskapligt program Mittuniversitetet 17.70 17.85 0.80
Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap Mittuniversitetet 17.50 22.11 1.05
Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde Mittuniversitetet 18.35 19.13 1.00
Byggingenjör Hållbart byggande Mittuniversitetet 18.90 19.05 1.05
Civilingenjör i datateknik Mittuniversitetet 13.65 11.57 0.75
Civilingenjör i elektroniksystem Mittuniversitetet 16.04 16.35 0.10
Civilingenjör i industriell ekonomi Mittuniversitetet 13.92 13.89 0.80
Civilingenjör i teknisk design Mittuniversitetet 15.95 14.95 0.50
Civilingenjör i teknisk kemi Mittuniversitetet 20.10 11.30 0.80
Datateknik Mittuniversitetet 11.25 12.32 0.65
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Mittuniversitetet 17.47 19.04 0.65
Ekoingenjör Mittuniversitetet 16.30 18.29 0.75
Ekonomprogram Mittuniversitetet 13.16 13.60 0.40
Ekoteknik Mittuniversitetet 16.75 0.00 0.00
Elkraftingenjör Mittuniversitetet 13.91 14.95 0.65
Energiingenjör Mittuniversitetet 11.87 11.13 1.15
Folkhälsovetenskapliga programmet Mittuniversitetet 17.08 17.46 0.60
Förskollärare Mittuniversitetet 13.83 14.80 0.00
Förvaltningsjuridiska programmet Mittuniversitetet 11.36 14.46 0.00
Grafisk design Mittuniversitetet 18.33 18.50 0.85
Grafisk design och kommunikation Mittuniversitetet 17.69 17.27 0.95
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 Mittuniversitetet 16.10 15.59 0.00
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Mittuniversitetet 17.08 16.96 0.75
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Mittuniversitetet 19.03 18.30 1.35
Idrottsvetenskapligt program Mittuniversitetet 15.27 14.58 0.45
Industridesign Mittuniversitetet 17.60 17.21 0.75
Informatik med inriktning systemutveckling Mittuniversitetet 16.71 14.40 0.70
Informations- och PR-programmet Mittuniversitetet 16.00 14.92 0.70
Journalistprogrammet Mittuniversitetet 16.60 16.13 0.15
Kommunikations- och PR-programmet Mittuniversitetet 14.80 15.58 0.20
Kriminologprogram Mittuniversitetet 18.70 17.40 1.10
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska Mittuniversitetet 13.48 14.54 0.45
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia Mittuniversitetet 12.10 12.70 0.05
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska Mittuniversitetet 12.15 12.33 0.45
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia Mittuniversitetet 15.10 9.85 0.25
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap Mittuniversitetet 11.90 12.52 0.40
Lärarutbildning - Förskollärare Mittuniversitetet 12.90 14.04 0.00
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- Mittuniversitetet 15.65 16.28 0.00
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- Mittuniversitetet 15.90 16.30 0.20
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Mittuniversitetet 15.33 16.10 0.10
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Mittuniversitetet 14.80 15.63 0.20
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Mittuniversitetet 15.99 15.22 0.40
Magisterprogram i psykologi Mittuniversitetet 21.20 21.50 1.50
Maskiningenjör - produktutveckling Mittuniversitetet 14.80 15.61 0.80
Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android Mittuniversitetet 13.60 13.34 0.20
Musik- och ljuddesign Mittuniversitetet 15.60 16.18 0.00
Nätverksdrift Mittuniversitetet 14.11 14.90 0.00
Outdoor and adventure management Mittuniversitetet 17.81 18.05 0.70
Personal- och arbetslivsprogrammet Mittuniversitetet 15.30 15.15 0.25
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet Mittuniversitetet 13.23 15.04 0.00
Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik Mittuniversitetet 16.54 15.65 0.60
Programvaruteknik Mittuniversitetet 11.35 0.00 0.00
Psykologprogram Mittuniversitetet 21.30 21.80 1.50
Psykologprogrammet Mittuniversitetet 20.80 20.83 1.45
Risk- och krishanteringsprogrammet Mittuniversitetet 14.91 15.30 0.00
Samhällsvetarprogrammet Mittuniversitetet 13.11 13.04 0.00
Sjuksköterskeutbildning Mittuniversitetet 14.70 15.72 0.00
Socionomutbildning Mittuniversitetet 16.51 16.60 0.65
Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling Mittuniversitetet 14.90 13.58 0.85
Turism och destinationsutveckling Mittuniversitetet 10.30 10.80 0.10
Webbutveckling Mittuniversitetet 18.05 18.33 0.85