Antagningspoäng för utbildningar vid Karlstads universitet

Om Karlstads universitet
Ort: Karlstad
Antal utbildningar:176

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Karlstads universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 15.10 12.96 1.25
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 14.90 15.30 0.50
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet 12.22 20.63 0.50
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 17.00 17.28 0.65
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet 13.90 13.63 0.25
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 12.75 - 1.40
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 11.89 10.32 0.30
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 15.45 12.86 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 14.25 19.35 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 11.74 8.80 0.20
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 15.94 16.51 0.20
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet 13.48 13.82 0.15
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.30 14.25 0.20
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Teknik Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Geografi för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Kemi för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Biologi för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Engelska för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Fysik för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Historia för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Idrott för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Matematik för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Religion för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Samhällskunskap för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Svenska för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Ingångsämne Teknik för årskurs 7-9 Karlstads universitet - - -
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet - - 1.20
Biologiprogrammet Karlstads universitet 16.02 18.04 0.65
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet - - 0.75
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet - - 0.50
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 0.55
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet - - 1.00
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.60 16.60 1.00
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.45
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 18.10 16.78 1.05
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.10
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 17.26 16.50 1.00
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.45
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 19.60 19.70 1.30
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.55
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet 17.76 16.04 0.45
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.05
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 17.19 17.06 1.05
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.55
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet 17.45 16.76 1.00
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.20
Danspedagogprogrammet Karlstads universitet - - -
Dataingenjör Karlstads universitet 16.30 15.19 0.65
Dataingenjör, Datavetenskap med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - -
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.30
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 18.00 17.08 0.95
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 15.13 15.14 0.45
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 14.74 17.76 0.35
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 15.34 14.82 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 16.55 11.96 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 15.20 14.84 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.20 11.25 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.60 16.41 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.75 15.26 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.27 12.75 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.05
Högskoleingenjörsprogrammet i Mekatronik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - -
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet 15.70 13.60 0.30
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Internationella affärer Karlstads universitet - - 1.05
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet - - 0.85
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet - - 0.75
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet - - 0.65
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet - - 0.55
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 15.90 15.90 0.85
IT-design, Bred ingång Karlstads universitet - - -
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 12.81 9.76 0.30
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 13.03 15.95 0.60
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.50 19.80 1.35
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 15.59 13.31 0.75
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet - - -
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet 11.68 12.87 0.05
Kulturvetenskap Karlstads universitet - - 0.20
Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i marknadsföring Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i Nationalekonomi, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i Nationalekonomi, Magister Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i rättsvetenskap, Arbetsrätt Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i rättsvetenskap, Offentlig rätt Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Karlstads universitet - - -
Masterprogram i biologi, Ekologi och naturvård Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet - - -
Masterprogram i globala mediestudier Karlstads universitet - - -
Masterprogram i informatik Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Magister Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Master Karlstads universitet - - -
Masterprogram i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Magister Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Master Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Magister Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Master Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning omvårdnad Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning kulturgeografi Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning socialt arbete Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning statsvetenskap Karlstads universitet - - -
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Matematikprogrammet Karlstads universitet 17.50 - 0.95
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 0.75
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 15.50 14.40 0.55
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet - - 0.70
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 16.85 15.98 0.75
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 13.00 10.77 0.30
Miljövetenskap Karlstads universitet - - -
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 14.95 - 0.40
Påbyggnadsprogram i Energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.86 16.68 0.85
Politices kandidat Karlstads universitet 17.30 15.90 0.80
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.56 21.59 1.50
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Riskhantering i samhället Karlstads universitet - - -
Samhällelig riskhantering Karlstads universitet - - -
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 14.40 14.20 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.40 17.32 0.80
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.30 18.75 1.00
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling Karlstads universitet - - -
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Karlstads universitet - - -
Tandhygienist Karlstads universitet - - 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet - - 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 18.10 14.75 0.25
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 17.20 15.33 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 18.23 19.27 1.15
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 17.66 14.60 1.25
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 17.50 - 1.15
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.00 - 1.30
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 15.60 14.55 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 17.30 14.20 1.05
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 17.08 14.25 1.20
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 15.70 16.00 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 19.18 - 1.30
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 16.64 15.87 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 15.10 16.09 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.13 14.82 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 16.28 16.66 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 15.35 14.92 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 14.88 14.57 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 15.60 16.38 0.85
Turismprogrammet Karlstads universitet 14.00 14.74 0.05
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet - - 0.60
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet - - 1.10
Webb och multimedia Karlstads universitet 11.45 11.98 0.25
Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet - - -