Antagningspoäng för utbildningar vid Karlstads universitet

Om Karlstads universitet
Ort: Karlstad
Antal utbildningar:121

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Karlstads universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 15.10 12.96 1.25
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 13.54 14.84 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet 13.74 18.08 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 11.80 11.91 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet 13.90 13.63 0.25
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 12.75 - 1.40
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 11.89 10.32 0.30
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 15.45 12.86 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 14.25 19.35 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 12.00 15.29 0.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 13.23 14.38 0.40
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet 13.48 13.82 0.15
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.25 15.46 0.40
Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska Karlstads universitet 13.54 0.00 0.00
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Biologiprogrammet Karlstads universitet 17.80 18.80 0.80
Biologiprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.52 0.00 1.10
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.80 16.88 0.85
Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.65 0.00 0.55
Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.04 18.45 1.10
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 16.25 16.29 0.80
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 21.26 0.00 1.00
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.78 16.80 0.85
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.50 14.75 0.70
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 19.04 17.45 1.10
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.83 0.00 1.60
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet 17.76 16.04 0.45
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.97 19.70 0.45
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.05 15.04 0.75
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.38 17.51 1.15
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet 17.45 16.76 1.00
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.95 16.25 0.75
Dataingenjör Karlstads universitet 16.30 15.19 0.65
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 15.01 1.05
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.45 16.62 0.80
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 14.61 15.62 0.00
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 13.80 14.20 0.50
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 12.45 13.37 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 14.52 15.00 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.98 16.45 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 14.74 14.29 0.35
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 15.20 14.84 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.77 - 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 14.20 11.25 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 13.38 0.00 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.60 16.41 0.80
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.09 15.64 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.75 15.26 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 13.23 0.65
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.56 16.84 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 11.83 16.60 0.65
Idrotts- och hälsocoachprogrammet Karlstads universitet 16.43 14.60 0.30
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet 15.70 13.60 0.30
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Internationella affärer Karlstads universitet 16.20 15.85 0.75
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 15.74 16.64 0.65
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 13.13 13.56 0.60
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 14.76 16.04 0.60
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 17.60 17.60 0.80
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.52 20.36 0.00
Kandidatprogram i datavetenskap Karlstads universitet 13.49 14.56 0.40
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 15.59 13.31 0.75
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.46 - 0.85
Kommunikation och PR Karlstads universitet 18.18 16.86 0.75
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet 11.68 12.87 0.05
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 12.40 11.54 0.40
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Matematikprogrammet Karlstads universitet 17.50 - 0.95
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.21 16.07 0.75
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.00 14.59 0.35
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.85 17.92 0.60
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 14.26 13.75 0.35
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 14.95 - 0.40
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.95 16.87 0.00
Politices kandidat Karlstads universitet 15.14 14.67 0.45
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.35 21.09 1.50
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 15.00 14.68 0.20
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 16.53 15.16 0.40
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.50 17.20 0.50
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.57 18.45 0.80
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Tandhygienistprogrammet Karlstads universitet 17.24 17.59 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 13.06 14.40 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 13.66 12.38 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 13.70 0.00 0.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.30 16.89 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 16.74 0.00 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.56 16.00 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.05 16.50 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.85 0.00 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 13.56 0.00 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 14.69 13.00 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.20 14.85 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.91 19.00 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 15.28 0.00 0.95
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.80 12.26 0.45
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.05 13.06 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 14.40 13.58 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 15.95 14.00 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 12.31 - 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi Karlstads universitet 16.80 0.00 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 15.95 0.00 0.75
Turismprogrammet Karlstads universitet 14.00 14.74 0.05
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Webb och multimedia Karlstads universitet 13.40 15.14 -
Webbutvecklare Karlstads universitet 13.29 12.95 0.00