Antagningspoäng för utbildningar vid Karlstads universitet

Om Karlstads universitet
Ort: Karlstad
Antal utbildningar:156

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Karlstads universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 16.71 17.41 0.50
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 15.40 17.54 0.60
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 14.28 13.14 -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 13.23 14.38 0.40
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet - 0.00 -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.25 15.46 0.40
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Biologiprogrammet Karlstads universitet 14.85 14.35 -
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.76 17.25 1.00
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 17.05 14.29 1.05
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.28 16.25 1.10
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.00 15.85 0.95
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.35 22.50 0.85
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 19.00 18.91 1.25
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.63 - 1.25
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.14 14.02 1.05
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.00 17.47 1.20
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.15
Danspedagogprogrammet Karlstads universitet - - -
Dataingenjör Karlstads universitet 0.00 13.62 0.45
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.30 16.60 1.15
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.50 16.86 0.90
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 14.19 14.79 0.30
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 13.80 14.20 0.50
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 12.79 13.95 0.30
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 14.90 12.22 0.70
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.00 - 1.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.77 - 0.60
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.84 - 0.95
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.80 - 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 13.23 0.65
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.56 16.84 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.50 16.65 1.00
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet - 11.35 -
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Internationella affärer Karlstads universitet 16.98 15.53 0.85
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.73 16.40 0.85
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 14.61 17.40 0.80
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 15.10 15.20 0.75
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.50 18.90 1.20
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.20 20.10 1.30
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Kommunikation och PR Karlstads universitet 17.97 16.70 0.90
Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet - - -
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet - - -
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 12.40 11.54 0.40
Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i Nationalekonomi, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i Nationalekonomi, Magister Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i skatterätt Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Karlstads universitet - - -
Masterprogram i biologi, Ekologi och naturvård Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet - - -
Masterprogram i globala mediestudier Karlstads universitet - - -
Masterprogram i informatik Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Magister Karlstads universitet - - -
Masterprogram i marknadsföring, Master Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Magister Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Master Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Magister Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Master Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning socialt arbete Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi Karlstads universitet - - -
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning statsvetenskap Karlstads universitet - - -
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Matematikprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.08 16.07 0.65
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.24 17.00 0.75
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 12.85 15.32 -
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.29 16.47 0.80
Politices kandidat Karlstads universitet 15.85 15.51 0.70
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.04 21.42 1.45
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Riskhantering i samhället Karlstads universitet - - -
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 14.60 14.67 0.45
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 15.42 15.20 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.01 17.95 1.05
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling Karlstads universitet - - -
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Karlstads universitet - - -
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 17.95 15.84 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 13.66 12.38 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 12.19 - 0.55
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.90 18.80 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 17.66 14.60 1.25
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.19 15.30 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.79 21.73 1.05
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.00 12.69 -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 14.89 15.34 1.15
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 15.30 15.92 1.00
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.20 14.85 0.50
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.50 - 1.55
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 16.64 15.87 1.10
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.65 14.08 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.73 15.27 0.85
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 15.77 13.60 0.80
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 16.20 16.65 0.95
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 12.31 - 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 19.04 14.10 0.95
Turismprogrammet Karlstads universitet - - -
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Webb och multimedia Karlstads universitet 13.40 15.14 -
Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet - - -