Antagningspoäng för utbildningar vid Umeå universitet

Om Umeå universitet
Ort: Umeå
Antal utbildningar:159

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Umeå universitet och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Apotekarprogrammet Umeå universitet 20.36 20.56 1.30
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 16.15 16.24 0.40
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 14.95 14.71 0.00
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.65 20.85 1.40
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 18.81 17.75 0.95
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet 18.75 16.73 0.60
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 17.33 17.83 0.75
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.90 19.78 1.20
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.39 19.25 0.70
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå universitet 12.70 15.15 0.00
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.85 17.24 0.90
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.03 17.10 0.75
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.23 17.10 0.85
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.17 18.30 0.80
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 18.96 18.75 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 16.65 16.97 0.00
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.86 20.00 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.15 16.64 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 16.36 16.05 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 18.41 17.11 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.24 18.18 0.00
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.30 17.11 0.00
Dietistprogrammet Umeå universitet 17.90 18.60 0.75
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.56 19.70 0.95
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 12.10 14.22 0.00
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.60 19.18 1.10
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 13.48 14.96 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 14.56 16.41 0.00
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 12.50 0.00 0.00
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 15.72 15.27 0.25
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå universitet 18.13 18.90 0.70
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå universitet 15.78 13.85 0.60
Journalistprogrammet Umeå universitet 19.18 20.21 0.95
Juristprogrammet Umeå universitet 20.47 20.27 1.25
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.70 19.13 1.15
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 14.26 16.07 0.00
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 15.99 18.32 0.75
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 13.64 14.88 0.35
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.09 15.58 0.85
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.88 21.53 1.60
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.89 16.46 0.60
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.29 17.06 0.85
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 19.00 18.70 1.05
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 20.00 18.89 0.95
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 17.64 17.27 0.70
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.11 17.69 0.95
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.87 16.40 0.80
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.70 21.25 1.55
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.89 21.09 1.45
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.40 18.22 0.60
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 16.75 16.19 0.60
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 18.17 16.43 0.85
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.66 15.87 0.70
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.40 17.72 0.65
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd Umeå universitet 21.15 20.97 0.85
Sociologiprogrammet Umeå universitet 18.70 16.50 0.80
Socionomprogrammet Umeå universitet 19.11 19.60 1.10
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 19.11 18.70 0.65
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 14.80 15.13 0.30
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.81 18.26 1.05
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 17.35 17.70 0.75
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.80 20.38 1.30
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.91 15.85 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig Umeå universitet 18.07 13.79 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- Umeå universitet 15.88 15.36 0.55
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.24 15.09 0.00
Tränarprogrammet Umeå universitet 16.57 16.80 0.65
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 16.15 16.71 0.70
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.18 17.54 0.60